Tävlingsregler Västra BF Rallymästerskap 1999

Deltagare: Förare inom Västra Bilsportförbundet med rallylicens av lägst klass C

Klasser Klassindelning = bilklass
Bilklass 1: Grupp A och Grupp N+ över 2000 cc samt H4wd (Nationell Special)
Bilklass 2: Grupp A och Grupp N+ 1601-2000 cc
Bilklass 3: Grupp A och Grupp N+ -1600 CC
Bilklass 4: Grupp H (Nationella)

Poängberäkning: Förare med licens för klubb tillhörande Västra BF, erhåller poäng i varje deltävling efter sin placering i resp. bilklass (oavsett förarklass) enligt nedanstående tabell.

Dessutom erhåller den förare från Västra BF som har det lägsta antalet sekunder i varje deltävling 5 poäng extra, tvåan 3 poäng extra och trean 2 poäng extra.

Vid lika antal prickar i deltävling gäller särskiljningsmetod enl. SBFs nationella tävlingsregler i rally eller den son resp. arrangör klargör i inbjudan, PM.

Skulle ovanstående metod icke skilja förarna åt erhåller de samma poäng, (sammanlagda poängen dividerat med antalet förare).Totalplacering: Resultatlistan för FM består av en (1) lista oavsett bil- och förarklass.
Förare får tillgodoräkna sig resultaten enligt följande:
Vid 7-5 deltävlingar borträknas det sämsta resultatet
Vid 4-1 deltävlingar borträknas inget resultat.

Särskiljning: Inbördes särskiljning vid lika placering bland pristagarna sker i följande ordning:
1. Främst placeras den som har flest antal förstaplatser, därefter andraplatser, o.s.v. i de tävlingar föraren får tillgodoräkna sig.
2. Främst placeras den som har erövrat flest poäng i samtliga tävlingar i serien.
3. Främst placeras den som erhållit högsta poängsumman i de tävlingar de mötts.
4. Skulle ovanstående metod icke ge utslag delar berörda förare de sammanslagna priserna.

Totalsegrare och mästare blir den som har högsta poängsumman.

Priser: 1:a FM-tecken i guld (förgyllt), 2:a FM-tecken i silvret (försilvrat), 3:a FM-tecken i brons

Dessutom tillkommer en prispott genom att varje arrangör betalar in 50 kr per startande i de 4 Bilklasserna som ingår i FM till Västra BF.

Prispotten fördelas efter den slutliga listan: 1:a 15.000 kr, 2:a 10.000 kr, 3:a 5.000 kr.

Vid 4 eller färre körda deltävlingar, halveras prispotten.

Prisutdelning:
Prisutdelning sker vid Västra Bilsportförbundets Bilsportkonferens den 13/11 1999.

Gallring: Eventuell gallring får ej ske före anmälningstidens utgång och skall ske enligt följande:
1. Anmälan skall vara skriftlig och komplett enligt arrangörens föreskrifter och ha kommit arrangören tillhanda före anmälningstidens utgång.
2. Förare från Västra Bilsportförbundets klubbar äga företräde.
3. Enligt arrangörens bestämmelser.

Regeltolkning: Regeltolkningar avgöres av Västra Bilsportförbundets styrelse.

Västra BF Förbundsmästerskap i Rally 1999
99-03-06 MK Kopparberg
- Startordning Bilklass 3, 1, 2, 4 - DD Nils-Gunnar Gustafsson. DT Kenneth Ingvarsson
99-03-20 Ekshärads MS - Startordning Bilklass 4, 2, 3, 1 - DD Sven-Erik Strömberg. DT Ylve Johansson
99-05-08 Teknis MC - Startordning Bilklass 1, 2, 3, 4 - DD Kurt Karlsson. DT Roland Bensryd
99-06-05 Säffle MC - Startordning Bilklass 4,1, 2, 3 - DD Per Leijon. DT Thomas Berggren
99-09-04 Laxå MK - Startordning Bilklass 2, 3, 1, 4 - DD Ingemar Pettersson. DT Bele Olofsson
99-09-25 Vara MK - Startordning Bilklass 4, 3, 1, 2 - DD Jan Ribnert. DT Roland Arkelius

Startordningen skall meddelas i tävlingsinbjudan.

För tävlingsklasser som inte tävlar om Västra Förbundsmästerskapet gäller följande startordning i ovanstående tävlingar. VOC Elit samt A Ekonomi startar före övriga A-förarklasser. B Ekonomi startar före övriga B-förarklasser samt VOC och C Ekonomi före övriga C-förarklasser. Efter klass Ekonomi 3 minuters uppehåll. (Tidigare 5 minuter).


Västra BFs sida