<< Till startsidan


Minnesfonder


Var med och stöd Motorsporten aktivt!!
Istället för en blomma på en begravning, kan man istället skänka pengar till någon fond. (Vilket jag alltid själv gör). Genom att stödja någon fond inom motorsporten, hjälper vi på olika sätt fram talanger, folk som verkar för motorporten och många gånger hedrar vi dessutom minnet av en avliden motorsportsvän!

Jag vill här samla fonder, som verkar FÖR sporten på olika sätt. Maila gärna in en fond, du vill ha med här (efterlyser även Lars-Erik Torp´s minnesfond).maria@motorsportivarmland.nu
Fondens Namn Om fonden Konto
     
Mats Åkessons Minnesfond
SMK Hörby har beslutat att bilda ”Mats Åkessons Minnesfond” för att hedra och för att alltid minnas vår rallykompis.

Syftet med fonden är, " Genom stipendier från medel i fonden stödja och uppmuntra kartläsare/co-drivers tävlande för SMK Hörby i form av utbildning eller fortbildning".
Hösten 2004 skickade vi tre co-drivers med respektive förare på en hel helgs utbildning hos Anders Martinsson i Älmhult, med hjälp av pengar ur fonden.

De anhörigas önskemål är att medlen ska komma någon ung kartläsare till godo i form av bidrag till utbildning.
BG: 5591-0590

(Märk talongen: "Mats Åkessons Minnesfond)
     
Anecto Racing Minnesfond
Mer info på hemsidan>>
Sorgearbetet födde minnesfonden. Anette Forsman förlorade sin son och man vid SAS-flygolyckan i Italien 2001. I stället för att förlora sig i sorgen vände hon efter en tid den nya situationen till något kreativt och senare förhoppningsvis till något positivt för andra genom att starta Anecto Racing minnesfond.

Anette tog kontakt med Svenska Bilsportförbundet och våren 2002 startades fonden. Tanken var inte bara att föra Christers vision vidare, utan hon hade även en stark övertygelse om att hon ville göra detta för alla gokartungdomar, som lever och tävlar idag.
PG: 35 23 00-8
     
Ronnie Petersons Minnesfond
Mer info på hemsidan>>
änk gärna på Ronnie Petersons Minnesfond
i samband med uppvaktningar. Ändamålet med minnesfonden är att hedra minnet av Ronnie Petersons person och gärning genom att främja och stödja bilsporten, särskilt ungdomsverksamheten.
PG: 35 23 00-8
     
Lars-Erik Torph´s Minnesfond
Mer info på hemsidan>>
Lars-Erik Thorp´s Minnesfond
C/O Pierre Ellison
Kärrholmen Björkhagen
661 93 SÄFFLE

Kontaktpersoner:
Pierre Ellison 0533 - 140 45, 070-391 56 62
Tomas Locken 070 - 455 91 09


Vid kondoleans skall alltid namn och begravnings plats anges på den avlidne.
BG: 5081-2452
     
Thomas Carlssons Minnesfond
Mer info på hemsidan>>
Katrineholms Motorklubb beslutade i April 2009, att till minnet av vår framgångsrike codriver, vän och medlem Thomas Carlsson, instifta hans minnesfond när han efter en tids sjukdom tragiskt och hastigt allt för tidigt gick bort.

Kontaktinfo: info@kmk.nu
Vice Ordf. Crister Nystrand 070-3918559
Kontonummer i NORDEA:

3031 23 81409
PG: 22153-1
(.med angivande att det skall gå till Thomas Carlssons Minnesfond)
     
Anders Kullängs Minnesfond
Till minne av Anders Kulläng startar familjen, Marianne med döttrarna Ann-Charlotte, Ulrika och Marie-Lovise en minnesfond i syfte att stödja talangfulla förare inom svensk motorsport.

Avsaknaden av svenska framgångar de senaste åren har varit lite av en frustration hos Anders och KULLÄNG DRIVING SCHOOL.

Fonden skall vara en del i arbetet med att få fram och stödja talangfulla förare inom svensk motorsport.

Mer info: http://kullang.com/
BG: 847-8265.
     
<< Till startsidan