Resultat Stenungsunds MS Rallyspecial i backe Furufjällslutet

A-förare Volvo Original
1) Björn Gustavsson, Hällefors MK, Volvo 240, 1.00:13, 1.00:66
2) Niklas Johansson, Göteborgs MF, Volvo 242, 1.01:59 1.01:05
3) Kurt Persson, SMK Trollhättan, Volvo 242, 1.03:48, 1.02:44
4) Pelle Bergstrand, Borås MK, Volvo 240, 1.04:02, 1.03:89

A-förare Gr A
1) Lars Storm, Stenungsunds MS, Peugeot 205, 1.03:08, 1.02:29

A-förare Gr H
1) Per Lövqvist, Skene MS, VW Golf, 1.01:13, 0.57:80
2) Marcus Börjesson, Älvbygdens MK, Volvo 242, 1.04:03, 0.58:53
3) Bertil Carlsson, Varbergs MK, Lancia Int. 1.01:33, 0.58:60
4) Fredrik Ekenved, Göteborgs MF, Volvo 240, 0.59:45, 0.58:66
5) Peder Eliasson, Opel Ascona B, Skene MS, 1.00:44, 0.59:07
6) Claes-Göran Ryrlén, Vänersborgs MK, Ford Escort, 1.01:15, 0.59:36
7) Gunnar Brandqvist, Göteborgs MF, Volvo 242, 1.00:77, 0.59:74
8) Eskil Carlsson, Varbergs MK,M Lancia Int. 1.00:10, 1.00:05
9) Per-Åke Forsman, Dals MK, BMW 2002, 1.01:73, 1.00:99

B-förare Gr. A
1) Urban Andersson, Stenungsunds MS, Peugot 205, 1.03:63, 1.02:37

B-förare gr. H
1) Håkan Johansson, Vänersborgs MK, Ford Escort, 0.59:27, 0.58:45
2) Johan Rylander, SMK Trollhättan, Ford Escort, 1.00:36, 0.58.66
3) Robert Jacobsson, Dals MK, Opel Ascona 1.00:78, 0.59:04
4) Ulf Grolander, Älvbygdens MK, Volvo 142, 1.00:04, 0.59:40
5) Anders Persson, Göteborgs MF, Volvo 240, 1.01:01, 0.59.40
6) Svante Holm, Vänersborgs MK, Opel Ascona,1.00:74, 0.59:43
7) Mats Johansson, Göteborgs MF, Ford Escort, 1.01:77, 1.00.05
8) Magnus Karlsson, Vänersborgs MK, Volvo 240, 1.00:70, 1.00.13
9) Leif Johansson, Göteborgs MF, Ford Escort, 1.03:15, 1.00:63
10) Peter Lövgren, Kullings MS, Volvo 240,1.01:82, 1.00:81
11) Kjell Wahlgren, Göteborgs MF, Opel Ascona, 1.02:36 1.01:35
12) Bo Axelsson, Göteborgs MF, Porsche 911, 1.05:28, 1.02:49
13) Patrik Andersson, SMK Trollhättan, Opel Ascona, 1.06:41, 1.03.13

C-förare Ekonomi
1) Reine Tobiasson, Stenungsunds MS, Opel Kadett, 1.07:58 1.08:09

C-förare VOC
1) Johan Bergstrand, Borås MK, Volvo 240, 1.05:83 1.04:26

C-förare Gr. H
1) Jonas Wiklund, Älvbygdens MK, Volvo 242, 1.00:27, 1.00:54
2) Joackim Enderlein, Stenungsunds MS, Volvo 240, 1.03:44, 1.02:48
3) Sten-Ove Kohlen, Göteborgs MF, Porsche 911, 1.11:18, 1.06:52Stenungsunds MS inbjuder till Rallyspecial i backe
"FURUFJÄLLSLUTET" 16 maj 1999

 

Stenungsunds Motorsällskap inbjuder till "Furufjällslutet". Tävlingenanordnas i full överensstämmelse med SBF:s Nationella tävlingsbestämmelser samt dessa tilläggsregler.
Tävlingen ingår som andra deltävling i Trippelcupen , ett samarrangemang mellan Göteborgs MF, Älvbygdens MK samt Stenungsunds MS.
Tävlingsform:
Rallyspecial i backe, en sträcka köres två gånger och tiden från bästa åket räknas.
Det finns möjlighet att 2 förare delar samma bil, detta anges på anmälan.
Organisationskommitte:
Leif Kemi, Cecilia Karlsson, Helene Karlsson , Tobias Tobiasson, Jonas Enderlein.
Tävlingsledare: Leif Kemi 0303-776016
Bitr.tävl.ledare: Cecilia Karlsson 0303-773996
Teknisk chef: Raymond Johansson
Ban& säkerhetschef: Jonas Enderlein: 0303-80327
Domare: Ordförande: Peter Kurten 031-203763
Teknisk kontrollant: Bo Karlsson 0300-29872
Domare:Helene Karlsson 0303-773996
Tävlingens längd:
2 st SP a 900 meter. Banan offentliggöres vid startplatsen tävlingsdagen kl.08.00.
Start, målplats och plats för PM
Stenungsund Furufjälls motorstadion
Förarklasser:
A-,B-, och C-förare med giltig licens
Bilklasser och startordning
Ekonomi, Volvo Original C, Volvo Original Elit, GrpN -2000, GrpN 2001-, GrpA -2000,GrpA 2001- och nationella.
Deltagarantal och gallring:
Max. 60 startande. Deltagande i första trippelcupdeltävlingen erhåller förtur vid ev. gallring. Gallring sker i nämnd ordning. Ofullständig anmälan. Arrangören fritt.
Utrustning:
Enligt gällande tekniska bestämmelser och säkerhetsbestämmelser för rally.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna enligt gällande bestämmelser. Reklamen skall anbringas vid anmälan och medföras under hela tävlingen. För ev. lackskador ansvaras ej.
Däck
Tävlingen körs på sommardäck enligt gällande reglemente.
Drivmedel
Inga tankningsmöjligheter finns i anslutning till tävlingsområdet.
Pilning
Engelsk pilning med svart pil på gul botten, internationella skyltar.
Respittid
Maxtider för transport meddelas i PM.
Priser
Hederspriser till en per påbörjat tretal startande i varje klass. Ej avhämtade priser tävlingsdagen tillfaller arrangören.
Resultat och prisutdelning:
Preliminär resultatlista anslås vid start & mål under tävlingens gång . Definitiv resultatlista meddelas en timme efter sista bil i mål i varje klass. Prisutdelning förrättas snarast möjligt efter detta.
Avlysning:
Stenungsunds MS äger rätt att med domarnas medgivande avlysa tävlingen om inte 30 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid otjänlig väderlek , vid förbud från myndighet, markägare eller annan fource majeure.
Hastighetsbegränsning och försäkringar: Dispens från gällande hastighetsbestämmelser har sökts och meddelas i PM. Alla tävlingsbilar skall vara försäkrade enligt trafikskadelagen.
Anmälning och avgifter:
Anmälningsavgift: 200 kr
Telefon och efteranmälan:
100 kr i extra avgift.
Anmälan sändes till:
Stenungsunds MS, Box 170, 444 22 Stenungsund. Fullständig och tydligt ifylld anmälan skall vara StMS tillhanda senast Måndagen den 10/5 kl.18.00.
Särskiljning:
Vid lika sluttid avgör bästa tid på SS 1 osv.
Plats för anmälan och besiktning:
Furufjälls Motorstadion. Slutbesiktning sker på serviceplats efter avslutat andra åk. Anmälan och besiktning öppnar kl.07.30. Stänger kl. 10.30. Första start kl.11.00
Ansvar:
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA,SBF, Stenungsunds MS samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador och olycksfall eller dyligt.
Upplysningar, efteranmälan, telefonanmälan och återbud:
Leif Kemi 0303-776016 , 070-4550295
Välkomna


Volvo Original