KOSTNADSFRITT skickar Ni inbjudningar till

Mail: maria@motorsportivarmland.nu
OBS! När ni skickar hit er inbjudan, glöm sen
inte att maila in resultat eller länk till resultatet!


RallyTussRallycrossBackeFolkraceBil-O/Regularity IsracingKarting/Crosskart

Senast uppdaterad 22-12-01
21 jan MK Nordjämten inbjuder till Utrikesrundan (Rally)
Aktuella Inbjudningar i datumordning
17 dec Vännäs MK inbjuder till Tuss (Tuss)
2023  
7 jan MK Tierp inbjuder till Tierpsrundan (Rally)
13-14 jan Jämtlands MK inbjuder till Reaxcer Rallyt (Rally)
14 jan MK Ratten inbjuder till Finnskogsvalsen (Rally)
14 jan MK Ratten inbjuder till Finnskogsvalsen Rekognoserande klass (Rally)
21 jan Hällefors MK inbjuder till Hällerundan (Rally)
21 jan SMK Hälsinge inbjuder till Hälsingerallyt (Rally)
21 jan MK Nordjämten inbjuder till Utrikesrundan (Rally)
29 jan Skutskärs MS inbjuder till Skutskärsratten (Rallyö)
4 febr Lima MS inbjuder till Rally Lima (Rally)
18 febr Hällefors MK inbjuder till Midvintersprinten (Rally)
18 febr MK Kopparberg inbjuder till Kopparsvängen (Rally)
Ladda hem gratis

Alla inbjudningar finns under det senast uppdaterade i datumordning. Inom parentes VAR de sorteras.

Tryck direkt på Tävling för vidare info (eller skrolla neröver som vanligt)
Sedan sorteras uppdateringarna i resp gren och i datumordning.
 

RallyTUSSRallycrossBackeFolkraceBil-O IS-racingKarting/CrosskartMCÖvrigt

Rally

 2023

MK Tierp inbjuder till
Tierpsrundan 7 jan

Nationellt rally som körs på byväg av mycket god beskaffenhet med snö o is. Tävlingens längd är
totalt 103 km varav 46 km SS. 5 st SS.
Tävlingen körs med noter av Patrik Barth
Anmälan senast 1 jan
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


Jämtlands MK inbjuder till
Reaxcer Rallyt 13-14 jan

Tävlingen ingår i MAS Rally Cup, Rallyklassikernas cuper för KRC, HRC och JRC samt öppna FM för Mellannorrlands bilsportförbund, MNBF. Nationellt rally med 3 st specialsträckor som körs två gånger. Banlängd är 100 km med 60 km SS.
Service efter SS 3.
Deltagare i MAS Rally Cup har möjlighet att rekognosera sträckorna på lördag fm.
Notskrivare är Patrik Barth. Ange i samband med anmälan, vilken typ av noter ni beställer. Siffer eller beskrivande.
2 (4)
Tävlingarna anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, denna inbjudan
samt eventuellt tillkommande PM. Tävlingen ingår i MAS Rally Cup, Rallyklassikernas cuper för KRC, HRC och
JRC samt öppna FM för Mellannorrlands bilsportförbund, MNBF.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialdistriktsförbund (MNBF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person-
eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett
medieform, offentliggör namnuppgifterna.
Detta är ett miljöcertifierat arrangemang, vilket betyder att Ni som tävlande, funktionärer och publik skall följa det
reglemente som står under SBF:s G2 regler i de gemensamma reglerna.
Värt att veta
Ni inom Rallyklassikerna som ska köra både Reaxcer Rallyt och Hälsingerallyt helgen efter, har möjlighet att på
väg hem, lämna tävlingsbilen i närheten av Ljusdal. Garageplatsen kostar ingenting, men antalet platser är
begränsat. Kontakta Sture Persson 070-666 28 10 för närmare information.
Depå Grande kommer att ha öppet för test och träning 12-13 januari. Begränsat antal platser. Kontakta Pål Grande
070-694 69 00 för närmare information.
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


MK Ratten inbjuder till
Finnskogsvalsen 14 jan

Nationellt rally på vintervägar med en totallängd på ca 177 km, varav ca 55 km specialsträcka, fördelat på 5 st sträckor, 3 SS köres i dagsljus och 2 SS i mörker.
Arrangörsnoter gjorda av Noteriet / Patrik Barth, som tillhandahålls mot avgift.
Tidtagning sker med fotocell och på 1/10-dels sekund.
Tävlingen körs efter roadbook på både SS och transporter.
All träningskörning är förbjuden så väl före som efter tävling.
Anmälan senast 8 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

MK Ratten inbjuder till Rekognoserande klass
Finnskogsvalsen 14 jan

Lokaltävling på vintervägar med en totallängd på ca 177 km, varav ca 55 km specialsträcka, fördelat på 5 st sträckor, 3 SS köres i dagsljus och 2 SS i mörker.
Arrangörsnoter gjorda av Noteriet / Patrik Barth, som tillhandahålls mot avgift.
Möjlighet att rekognosering.
Tidtagning sker med fotocell och på 1/10-dels sekund.
Tävlingen körs efter roadbook på både SS och transporter.
All träningskörning är förbjuden före 13 januari.
Anmälan senast 8 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Hällefors MK inbjuder till
Hällerundan 21 jan

Rally 4 SS 66 km, transport.56 km totalt 122 km. Noter skrivna av Patrik Barth. Serviceplats vid FuråsSkolan och HQ vid Hällefors Folkets Hus med start och mål.
Anmälan senast 11 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda


SMK Hälsinge inbjuder till
Hälsingerallyt 21 jan

P å byvägar med både skog och öppna fält i snösäkra Hassela. 4 SS tillsammans 64 km, totallängd hela rallyt c:a 176 km. Ingen sträcka körs 2 gånger. Serviceplats c.a 25 km NV startplats Bergsjö. Noter skrivna av Patrik Barth.
Anmälan senast 12 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

MK Nordjämten inbjuder till
Utrikesrundan 21 jan

Nationellt rally med ca 140,6 km totalt, varav ca 54,6 km SS. Tävlingen innehåller 2 SS, som körs 2 gånger. Genomkörning med personbil max 2ggr fram till 11,00 då vägarna ska vara rensade, max hastighet under genomkörning är 50km/h. Ifall arrangörs noter köps så MÅSTE man rekognosera minst 1 gång!!
Anmälan senast 15 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Skutskärs MS inbjuder till
Skutskärsratten 29 jan

ävlingen är en Rallyspecial som omfattar 4 sträckor (2 sträckor körs två gånger) Central serviceplats, i övrigt råder serviceförbud. Total längd cirka 85 km, varav 20 km SS. Ej noter. Tävlingen körs med Roadbook och rek.
Anmälan senast 23 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Lima MS inbjuder till
Rally Lima 4 febr

Nationellt Rally med en totallängd på ca 250 km varav ca 134 km SS, fördelat på 6 SS. SS6 är Power Stage. Rekognosering enligt Mästerskapsreger SM Rally. Arrangörsnoter skrivna av Patrik Barth. Förare som bryter har möjlighet att starta om på etapp 2 eller 3 enligt Mästerskapsregler SM Rally.
Anmälan senast 22 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Hällefors MK inbjuder till
Midvintersprinten 18 febr

RS 3 SS á 2,2 km. tot. 6,6 km. Roadbook och engelsk pilning A- B- C och junior - förare med giltig licens 2023. Max 100 ekipage. Gallring 1: Ofullständig anmälan. 2: Arrangören fritt.
Anmälan senast 12 febr
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

MK Kopparberg inbjuder till
Kopparsvängen 18 febr

Rally. 3 st SS som köres 2 gånger, 40 km SS, transport 30 km, totallängd km. Tidtagning med 10-dels sekund. Onotad. Ej rekognosering. Roadbook - Max 40 startande. Gallring fritt arrangören. Tävlingen kan avlysas om inte minst 25 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.
Anmälan senast 18 jan
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

TUSS


Vännäs MK inbjuder till
Tuss 17 dec

Vännäs MK inbjuder till tuss-tävling (A-besiktning)
Tävl.ledare: Roland Åström
Tekn. chef: Janne Carlsson 070-380 10 65
Tekn. kontrollant: Lars Isaksson 070-676 29 20
Plats: Roland Johansson, Brännfors
När: Lördag 17 dec. kl. 10,00
Anmälan: Telefonamälan eller SMS till Jan Carlsson 070-380 10 65
Avgift: Tyvärr måste vi ta betalt 100:-/ekipage
Upplysningar: Jan Carlsson 070-380 10 65
Inbjudan pdf
RallycrossBacke
FolkraceBil-O/RegularityIS-racingKarting & Crosskart


MCÖvrigt

Tryck här för mer info!