Volvo Original Cup - Wenche Nafstad, Borgen, 2040 Kløfta
Tlf. 63 98 63 55 / 63 98 63 21 Fax 63 98 64 28. Bil 416 123 56

Volvo Original Norge Tabeller 1999
Volvo Original Norge Tabeller 2000
Volvo Original Norge Tabeller 2001
Volvo Original Norge Tabeller 2002
Volvo Original Norge Tabeller 2003
Volvo Original Norge 1999
Volvo Original Norge 2000
Volvo Original Norge 2001
Volvo Original Norge 2002
Volvo Original Norge 2003

.

VOLVO ORIGINAL I NORGE MED NY SIDE
Fra 1 januar 2004 har Volvo Original Norge sin egen nettside.
Heretter må du bruke
www.rallyinfo.no
dersom du vil følge Volvo Original.


Motorsport i Värmland önskar Wenche lycka till
och tackar för gott samarbete under fem år.


www.motorsportivarmland.nu