Besök officiella hemsidan
2021

Rally-SM 2021
       

Traditionella Rally-SM 2021 Asfalt-SM 2021
26-27
febr Boden  
14
aug Killingen Kil
27-28
aug South Swedish Rally Älmhult
10-11
sept Snapphanerallyt Hässleholm
24-25
sept Göhlin Skilling 500 Klevshult
www.rallysm.se
8
maj City Race Uddevalla
19
juni Drive VXO Växjö
24
juli SM-sprint Tierp
www.rallysm.se  
   
Grus-SM 2021  
16
juli Mästarmötet Älmhult
7
aug Hårdingen Vara
2
okt Ludvikaruschen Ludvika
16
okt Rally Xplosion Västerås
23
okt Sigtunasprinten Sigtuna
www.rallysm.se  
Traditionella Rally-SM 2022 Asfalt-SM 2022
7-8
jan North Rally MS Boden
26-28
maj Soth Swedish SSR
10-11
juni Rally Arvika MK Team Westom
12-13
aug Nattkröken Fagersta MK
2-3
sept Västrallyt SMK Trollhättan
www.rallysm.se
9
april Skänningeknixen VÖMK
23
april Hedemorasprinten Hedemora MK
30-1
maj jHässleholms GP Hässleholms MK
4
juni Seffle City Motor Säffle MC
23-24
juli Rally Kristianstad Kristianstads MK
www.rallysm.se  
   
Grus-SM 2022  
30
juli Skilling 5 Skillingaryds MK
6
aug Hagforssprinten Hagfors MK
27
aug Falerumsbacken Åtvidabergs MK
10
sept YRC-sprinten Vallentuna MK
24
sept Karlskronasprinten Karlskrona AK
8
okt Rally Xplosion Västerås MS
www.rallysm.se  
21-12-20 Tävlingsledning North Rally SM 2022 vill p g a frågeställningar informera hela rallysverige
Vi avser genomföra North Rally SM 7–8 januari 2022 enligt planerna. Folkhälsomyndigheten har pressträff onsdag 2021-12-22 kl. 14.00. Vi har i samråd med SRM beslutat att efteranmälan till ordinarie startavgift gäller fram till onsdag 2021-12-22 kl. 18.00, gäller även inbjudningsklassen.

Om tävlingen inte genomförs p g a utökade restriktioner och force majeure har tävlingsledningen bestämt att 65% av erlagd tävlingsavgift återbetalas, gäller även inbjudningsklass.

Varmt välkomna till North Rally SM i Boden 2022
21-11-04 Patrik är ny vd för SRM
Vår nya vd Patrik Persson vill tacka Anders Martinsson för det jobb han gjort och ser fram emot att fortsätta samarbeta med honom. SRM under den nya ledningen är intakt och Rally-SM kommer drivas vidare enligt plan. På sikt kommer vi rekrytera för att fortsätta utveckla organisationen och fylla de luckor Anders lämnar efter sig.

Nedan brev från avgående vd Anders Martinsson;
”Meddelar Rally Sverige att jag lämnar mitt uppdrag som promotor för Rally-SM. Med mycket och många spekulationer som cirkulerar vill jag ge min version av mitt avslutande av uppdraget.

Vid avtalsskrivning av det treåriga SM-avtal som tecknades mellan SRM och SBF var jag den som drivande och såg möjligheter för framtiden.

Jag avsatte tid och resurser för att kunna gör ett så bra Rally-SM som det bara går.

Avtalstiden startade under en pandemi och fokus fick läggas på andra saker än att arrangera tävlingar och mästerskap.

Under pandemin förvärvade jag nya företag och efter sommaren när tävlingarna kunde starta upp i större omfattning insåg jag att driva Rally-SM samtidigt som att äga och leda ett företag i den storleken som bolaget är idag skulle på sikt vara en omöjlighet.

Mina kollegor i SRM har kämpat och hållit fanan högt, när jag själv inte arbetat med mästerskapet i den utsträckning som jag själv ville.

Jag ser en otrolig ljus framtid i Rally-SM om man gör rätt, och det vet jag att SRM kan och jag kommer att ge dem all support, men på ett annat plan, för att lyckas i sitt uppdrag.

Jag önskar och hoppas att alla förstår min situation, och hade gärna varit med på resan, men tiden och kraften finns inte och att göra ett dåligt arbete ligger inte för mig.

Och jag har fullt förtroende för Patrik, Jocke, Kjell-Åke, Sara och Thomas kommer att göra ett bra Rally-SM ännu bättre”
21-11-24 Framtiden för svenskt rally och Rally-SM 2022
Under den gångna helgens bilsportkonferens togs flera beslut och framåtriktade initiativ för Svensk Bilsport. En fråga för beslut var svenskt rally och Rally-SM 2022.

Ett förslag på styrelsens bord i samband med styrelsemötet vid bilsportkonferensen var att förändra klasserna inför året. Efter diskussion med berörda parter beslutade styrelsen att Rally-SM genomförs 2022 med samma upplägg som 2021, dock med ett styck färre SM-tecken plus RM-tecken i Standard Grus och Asfalt. Samtidigt beslutade styrelsen om en tydlig och väl specificerad utvärdering av Rally-SM under och efter kommande säsong.
- Årets Rally-SM genomfördes i den pandemi vi tyvärr fortsatt delvis befinner oss i. Och det var glädjande att vi kunde genomföra SM överhuvudtaget. Stort tack till alla som arbetat hårt med att genomföra tävlingar och SM-serier - och självklart till alla tävlande som deltagit och kämpat för bra resultat. Förhoppningsvis kan 2022 års säsong genomföras under mer normala former, utan olika restriktioner för tävlingar, åskådare och tävlande och då utvärderas på ett bättre sätt. Tillsammans med Rallyutskottet kommer vi ta fram en mall för utvärdering och genomföra utvärderingen. Det faktiska arbetet att utföra det är sen rallyutskottets uppdrag under 2022, säger Roger Engström, Svenska Bilsportförbundets ordförande.

Samtidigt har styrelsen lyft frågan kring hela rallysporten i Sverige och den framtida utvecklingen och tittar nu på att göra en genomlysning över hela rallysporten i Sverige.
- Självklart är SM är det finaste vi har nationellt, men vi har så många fina serier, cuper och tävlingar som körs i stort sett varje helg. Vi behöver helt enkelt få en mer samlad bild av hela rallysporten för att höja statusen på Rally SM och få alla andra tävlingar och serier att hitta sin plats, säger Roger Engström.

Rallysporten i Sverige har en mycket stark tradition och historia med mängder av utövare på olika nivåer. Från yttersta världselit i WRC till mycket engagerade utövare i lokala tävlingar.
- Det är en enorm styrka för sporten i Sverige som vi ska försöka bygga vidare på. Men som alla idrotter har även Rally stora spännande utmaningar. I vårt fall handlar det om snabb teknikutveckling, digitalisering och stora omställningar i vårt samhälle, inte minst energi och hållbarhetsfrågor påverkar oss dagligen och direkt. För att vi, och vår sport, ska vara relevanta för alla framåt behöver vi på ett klokt och professionellt sätt driva och följa utvecklingen och förändra oss. Allt detta med den stora kunskap, passion och hjärta för bilsporten vi alla delar, avslutar Roger Engström.
21-11-14 Teamråd bildat för att bidra utvecklingen av Rally-SM
Inför säsongen 2022 har ett initiativ tagits för att bilda ett teamråd bestående av aktiva tävlande som stöd för utvecklingen av Rally-SM.

I samband med SM-konferensen i Linköping under helgen hölls ett möte där 2022:års SMarrangörer och förbundsfunktionärer fick en presentation av det nybildade Teamrådet.

Tidigare har Teamrådet haft inledande möten med promotorn SRM och representanter för Rallyutskottet och förbundsstyrelsen.
– Vi har sett att det finns ett behov av att de aktivas perspektiv tas tillvara i utvecklingen av Rally-SM. Målsättningen med Teamrådet är att Rally-SM skall utvecklas positivt både sportsligt och kommersiellt på kort och lång sikt, säger initiativtagaren Thomas Nilsson och fortsätter:
– Långsiktigt finns det många strategiska vägval där det är viktigt att alla involverades perspektiv tas tillvara. Tävlande, arrangörer, promotor och förbund har alla utmaningar, inte minst ekonomiska. För att Rally-SM ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att alla har möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.
– På kort sikt finns det flera områden med utvecklingspotential, vi har tillsammans med SRM under hösten arbetat för att områden som PR/media, resultatrapportering, arrangörsmanual, de olika mästerskapens namn, med mera ska ha bättre förutsättningar redan under säsongen 2022.

Bakgrund
Inför säsongen 2020 tecknade Svenska Bilsportförbundet, SBF, avtal med en ny promotor för driften av Rally-SM. Säsongerna 2020 och 2021 påverkades mycket av coronapandemin och en stor del av arbetet från förbund, promotor och arrangörer fick ägnas åt att hitta lösningar för att kunna genomföra tävlingar. Nu när vi förhoppningsvis är på väg till en mer normal situation i samhället kan mer fokus läggas på utveckling. Teamrådet har bildats för att aktiva Rally-SM tävlandes perspektiv skall utgöra en naturlig del i utvecklingen av Rally-SM.

Sammansättning och representation
En avgörande fråga för Teamrådet är att det består av personer som representerar aktiva tävlande i hela mästerskapet och som kan bidra med kunskap och erfarenhet från att bedriva tävlingsverksamhet på olika nivåer. Sammansättningen av rådet kommer anpassas över tid för bästa möjliga representation och engagemang.
– Vi är mycket medvetna om att ett initiativ som detta alltid kan ifrågasättas. Hur har urvalet gått till?

Representeras aktiva i Rally-SM på ett bra sätt? säger Mathias Bengtsson och fortsätter;
– Samtidigt ser vi att det är viktigt att ta initiativ för att säkerställa att de tävlandes intressen tas tillvara när Rally-SM går in i ny en fas med ny promotor. Teamrådet är nytt och det finns mycket att förbättra men de första stegen är tagna. Vi är intresserade av frågor som lyfts fram från tävlande på olika håll och vi är också öppna för att både ta in nya rådsmedlemmar och även ställa våra platser till förfogande i de fall någon annan är mer lämpad.

Samtliga rådsmedlemmar tar gärna emot synpunkter och ideér personligen men en epostadress till rådet har skapats dit det går bra att maila. Rådet vänder sig till aktiva tävlande och självklart även till den som planerar att tävla i Rally-SM. Gällande sprintarna, Grus-SM och Asfalts-SM, har promotorn för avsikt att bilda ett likvärdigt teamråd.

Målsättning Teamråd Rally-SM
• Att tillsammans med Promotor, arrangörer och SBF utifrån de aktivas förutsättningar höja och förbättra status för Rally-SM på kort och lång sikt.
• Att arbeta för ett positivt samarbetsformat mellan aktiva och övriga intressenter i Rally-SM.
• Att arbeta för att både bredd och elit får bra förutsättningar att deltaga så vi kan säkerställa både kvalitet och att antalet aktiva i Rally-SM bibehålls eller ökar.
• Att vara en tillgång för Promotor och SBF.

Arbetsform
• Elektroniska möten i huvudsak som protokollförs av Promotor.
• Rådsmedlemmarna är inte med för att bevaka egna intressen utan för att skapa goda förutsättningar för bredd och elit i Sveriges finaste motorsportmästerskap.
• Rådet ska verka för att få ett brett mandat från de aktiva.
• Sammansättningen av TEAM-rådet efter olika kompetenser och med engagemang på olika nivåer och bilklasser skall eftersträvas.
• Rådet ska inte ”gnälla” utan proaktivt arbeta fram lösningar tillsammans med övriga parter på frågor som har förbättringspotential.

Teamråd Rally-SM
I teamrådet ingår för närvarande:
Mathias Bengtsson
Thomas Nilsson
Nicklas Hägg
Hans Bååth
Mattias Adielsson
Staffan Andersson

Rally-SM: www.rallysm.se
21-09-26 Silvermedalj i Rally-SM för Mattias Adielsson
När krutröken har lagt sig i Skillingaryd står Mattias Adielsson och Andreas Johansson som silvermedaljörer i årets Rally-SM efter en mycket händelserik tävling. De lyckas i den första säsongen med sin M-sport preparerade Ford Fiesta Rally2 att hamna på pallen.
- Att bli tvåa i Rally-SM och komma trea i den sista deltävlingen känns otroligt bra. Konkurrensen i årets serie är den tuffaste vi har haft på många många år, jag tror bara vi saknar en förare så hade sverigeeliten varit komplett men han fokuserar mer på VM än SM, säger en mycket glad Mattias Adielsson vid målgången av rallyt.
- Vi har kämpat den här tävlingen, lite motorstörningar i början av tävlingen men det var snabbt avhjälpt av serviceteamet, några riktiga moments men det är så det ska vara om man ska hänga med. Jag värderar den här medaljen väldigt högt, vi kom med en ny bil till den här säsongen och inte haft så många tävlingar i den ännu, sen måste jag säga att det tempo som vi har i Rally-SM skulle räcka väldigt långt i ännu tuffare konkurrens, häftigt att få vara med i detta. Stort tack till alla som är med i våran satsning utan er hjälp hade inte detta varit möjligt, avslutar Mattias Adielsson.

Resultat Göhlins Skilling 500
1. PG Andersson Årjängs MK Ford Fiesta 59.14,5
2. Pontus Tidemand SMK Eda Skoda Fabia Evo +28,5
3. Mattias Adielsson Göteborgs MF Ford Fiesta +1.33,8

Slutställning Rally-SM Internationella 4 WD
1. PG Andersson Årjängs MK 90
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF 72
3. Jonas Åkesson Karlskrona AK 41
21-09-25 Ny seger till P-G Andersson blev SM-guld Skillingaryd
Med ledning från första till sista metern i Göhlins Skilling 500 kunde P-G Andersson ta sitt andra raka SM-guld i Rally-SM:s huvudklass.

Årjängsföraren Per-Gunnar ”P-G” Andersson lät spänningen leva i Rally-SM, när han i näst sista deltävlingen satte hjulet i en stubbe och tvingades bryta. Då hade han och co-driver Anders Fredriksson tagit full poäng i de två första deltävlingarna genom att vinna totalt och i huvudklassen, Internationella 4WD.
I helgen var det dags för den fjärde och sista deltävlingen, Göhlins Skilling 500 i Skillingaryd med omnejd. Tävlingen inleddes med fyra fartsträckor i mörker, något som är ovanligt i SM-sammanhang.
– Jag gillar att köra med press, så jag kan få sätta ner foten, säger P-G i ett pressmeddelande.

Han ledde SM-finalen från första metern till sista. Var snabbast av alla på elva av de femton sträckorna. Inklusive den sista, som gav fem extra SM-poäng till segraren. Full pott igen således för Andersson/Fredriksson.
– Lika bra att vi knöt ihop säcken i finaltävlingen, så att Anders hann bli frisk från magsjukan och kunde vara med mig hela vägen. Vi har ett bra paket med bra team, bra bil, bra dämpare och bra kartläsare. Och bra förare, fortsätter P-G med ett skratt.

Segern i helgen innebar att duon tog sitt andra raka SM-guld i huvudklassen, hårt trimmade moderna, fyrhjulsdrivna rallybilar. Marginalen till tvåan Pontus Tidemand, Charlottenberg, blev 28,5 sekunder efter nästan precis en timmes körning totalt i högsta tempo.
– Riktigt kul rally och jag har verkligen njutit av att få en till helg bakom ratten, kommenterar Pontus efter målgång.
– Två pallplatser på två chanser i SM får jag ändå vara nöjd med.
Men två fina resultat räckte inte för att nå någon medalj. Silver blev det istället till göteborgaren Mattias Adielsson, trea totalt i finaltävlingen och brons till Jonas Åkesson, Karlskrona.

Göhlins Skilling 500 topp fem totalt
1. P-G Andersson 59.14,5
2. Pontus Tidemand 59.43,0
3. Mattias Adielsson 1.00.48,3
4. Jari Liiten 1.01.33,7
5. Mattis Olsson 1.02.10,5

SM-slutställning
Internationella 4WD
1 P-G Andersson/Anders Fredriksson, Årjäng, 90 poäng
2 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborg/Eskilstuna, 72
3 Jonas Åkesson/Martin Holmdahl, Karlskrona, 41

Nationella 4WD
1 Joachim Carlström/Jörgen Norman, Gullabo RC, 78
2 Dan Johannesson/Joakim Johannesson, Dals MK, 64
3 Peter Johansson/Jim Hjerpe, Säters MK, 52

Internationella 2WD/JSM
1 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö MK, 101
2 Victor Hansen/Victor Johansson, SMK Hörby, 98
3 Isac Nordström/Karl-Johan Borhammar, Kullings MS, 57

Nationella 2WD
1 Hampus Jakobsson/Pontus Jakobsson, SMK Nyköping, 75
2 Emil Karlsson/Jessica Larsson, Hällefors MK, 74
3 Victor Karlsson/Jonas Magnér, Vimmerby MS, 73

Standard
1 Isac Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, 100
2 Patrik Tallåker/Emilia Sjöberg, Skillingaryds MK, 60
3 Johan Holm/Christer Holm, SMK Trollhättan, 45

JSM Nationella 2WD
1 Hampus Jakobsson/Pontus Jakobsson, SMK Nyköping, 97
2 Martin Jakobsson/Henrik Lundh, Kolsva MS, 67
3 Jakob Johannesson/Danny Holgersson, Gullabo RC, 48

JSM Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, 39
2 Johan Holm/Christer Holm, SMK Trollhättan, 35
3 Rasmus Bengtsson/Torbjörn Ivarsson, Älmhults MK, 21

Komplett resultatlista finns här: https://reallyrally.se/#/race/60/results

21-09-25 Andraplats för Tidemand i SM-finalen
Det blev ytterligare en andraplacering för Pontus Tidemand i hans andra gästspel i årets Rally-SM. Med flera världsmästare på startlinjen var nivån i tävlingen Skilling 500 hög och det blev minst sagt fartfylld underhållning i smålandsskogarna.
- Riktigt kul rally och jag har verkligen njutit av att få en till helg bakom ratten, kommenterar Pontus efter målgång. Två pallplatser på två chanser i SM får jag ändå vara nöjd med och EKS JC-teamet och min kartläsare Patrik har varit fenomenala.

Årets svenska rallymästerskap avgjordes i Småländska Klevshult där tävlingen Göhlins Skilling 500 arrangerades som SM-rally för allra första gången. Av de totalt 15 specialsträckorna avklarades de första fyra redan under fredagskvällen, för att fortsätta med en intensiv lördag från tidig morgon till sen eftermiddag. Pontus och hans co-driver Patrik Barth intog snabbt andraplatsen i de totala ställningarna, strax bakom SM-ledande P-G Andersson. Placeringarna höll i sig under de 11 milen och trots att Pontus tog några sträcksegrar räckte det inte för att nå förstaplatsen.
- Det tog en stund att bli varm i kläderna och hitta rätt inställningar så vi tappade en del tid i början, men idag hittade vi alltmer in i det och jag började trivas ordentligt. Självklart vill man alltid vinna och går alltid för seger, men jag måste också påminna mig själv om att det här bara är andra tävlingen jag gör på hela året och det här är definitivt en sport som är en färskvara. P-G drog det längsta strået igen, men ser man till sträcktider så har vi varit väldigt jämna på merparten av sträckorna. Det har ofta bara skiljt någon sekund och det har växlat vem av oss som varit snabbast. Det ser jag som positivt och det är fantastiskt roligt att det är så hög nivå i SM. Jag hade gärna kört en tävlingsdag till för att se om vi hade lyckats avancera, skrattar Pontus.

De två inhoppen i Rally-SM är de enda två tävlingar Pontus kört i år, vilket är en enorm skillnad jämfört med hur schemat brukar se ut för VM-föraren. Men att motivationen att fortsätta kämpa sig uppåt och framåt finns där, det råder det inga som helst tvivel om.
- Jag vill helst hoppa in i rallybilen redan imorgon igen! Det här har varit ett väldigt speciellt år med allt som pandemin förde med sig och inget blev som det var tänkt. Men nästa år hoppas jag på mer normalt rallykörande med mina mått mätt och vi tittar absolut på hela program för kommande säsong. Vad det än blir så är jag säker på att 2022 blir ett spännande år, säger Pontus.
21-09-25 P-G Andersson och Anders Fredriksson försvarade SM-guldet – svenska mästare 2021 
Ingen rådde på P-G Andersson och Anders Fredriksson i SM-finalen Göhlin Skilling 500 som avgjordes idag. Det var först i mål som gällde. De vann rallyt och blev svenska mästare för andra året i rad i högsta klassen.
– Vi gjorde en stabil och gedigen insats i helgen och det här känns jäkligt skönt.

Efter några års uppehåll gjorde ifjol Per-Gunnar "P-G" Andersson  och co-driver Anders Fredriksson, båda Årjängs MK, comeback i rally-SM vilket resulterade i att de blev svenska mästare i högsta klassen..

I år kom de till start för att försvara sitt SM-guld med teamet GN Motorsport och de var oslagbara i de två första deltävlingarna, Tyvärr tvingades P-G bryta tredje deltävlingen för två veckor sedan i Snapphanerallyt.
– Jag hade kunnat säkra det redan förra helgen, men gjorde då en liten miss och tvingades bryta, säger P-G.

I går inleddes finaltävlingen Göhlin Skilling 500 med fyra sträckor i mörker. P-G och Anders tog ledningen i rallyt redan under första sträckan och behöll den ända över mållinjen idag. De slog inte av nämnvärt på tempot utan vann elva av de femton sträckorna. Som pricken över i tog de även fem extra poäng efter seger på powerstage. Det betyder att de har tagit full poäng i tre av de fyra SM-deltävlingarna.
– Jag gillar att köra med press, så jag kan få sätta ner foten. Det gick bra i helgen. Vi gjorde en stabil och gedigen insats och det här känns jäkligt skönt. Lika bra att vi knöt ihop säcken i finaltävlingen, så att Anders hann bli frisk och kunde vara med mig hela vägen, Vi har bra paket med bra team,bra bil, bra dämpare och bra kartläsare. Och förare, säger p-G med ett skratt..

Även kartläsaren är nöjd med sin och P-Gs insats under  säsongen.
– Jag är stolt, nöjd och tacksam för allt, säger Anders.

P-G och Anders blev svenska mästare i den  fyrhjulsdrivna internationella klassen. Silver tog Mattias Adielsson och bronset gick till  Jonas Åkesson .

Det är många som står bakom det här SM-guldet och P-G vill passa på att tacka alla:
– Jag måste få tacka GN Motorsport, Jocke Grahn, Pirelli, familj, vänner och alla runt mig  och i rallyskogen för en klockren säsong, avslutar han.

Mer info på www.pgandersson.se där vi följt rallyt sträcka för sträcka.

Göhlin Skilling 500
1. P-G Andersson 59.14,5 
2. Pontus Tidemand 59.43,0 
3. Mattias Adielsson 1.00.48,3 
4. Jari Liiten 1.01.33,7 
5. Mattis Olsson 1.02.10,5 
Komplett resultat: https://reallyrally.se/#/race/60/totalresults
21-09-25 Patrik Flodin och Göran Bergsten bröt – missar därmed fjärde raka SM-guldet!
Storfavoriterna Patrik Flodin och Göran Bergsten har imponerat med sitt höga tempo i rally-SM i år. Dessvärre tvingades de bryta Göhlin Skilling 500 redan på första sträckan och blir därmed utan SM-guld i år.
– Det svider lite extra att tvingas bryta nu när det var så många som har ställt upp och hjälpt oss, säger Patrik.

Patrik Flodin, Ilsbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, kör i den tvåhjulsdrivna nationella klassen och har i liksom i fjol dominerat under rally-SM. De har genomgående hållt upp ett rejält högt tempo och vann de två inledande deltävlingarna med över minuten. Med sin Volvo 940 har de vunnit alla sträcksegrar utom en och mellan varven haft samma tempo som de trimmade fyrhjulsdrivna bilarna.

De såg ut att gå mot säkrat SM-guld under tredje deltävlingen för två veckor sedan då de inför sista sträckan ledde rallyt med 40 sekunder. Men bara sex km från mål totalhavererade motorn Den gick inte att rädda och under en veckas tid byggdes en ny motor som blev klar och injusterad under torsdagen, dagen innan SM-finalen Göhlin Skillign 500 startade.

Inför SM-finalen i helgen ledde Patrik och Göran Mästerskapet med 5 poäng. Det var först över mållinjen som gällde för att bli svenska mästare.Men redan på första sträckan i går kväll tog SM-fighten slut för Patrik och Görans del.
– Jag gled ut i lite och fick en punktering. Det blev en bula på fälgen som slog sönder bromsoket och gjorde att bromsskivan gick av, säger Patrik.

Väl på service upptäcktes att bakaxeln blivit så pass skadad att det inte gick att starta om under lördagen.
– Det svider lite extra att tvingas bryta nu när det var så många som har ställt upp och hjälpt oss. Vi hade verkligen velat gjort det här för alla sponsorer och supportrar. Samtidigt motiverar det oss att komma tillbaka nästa säsong, säger Patrik.

Trots det tråkiga slutet på säsongen finns det mycket positivt att ta med sig:
– Det har varit grymt kul rakt igenom säsongen annars. Vi har som vanligt haft otroligt roligt i bilen och det är fantastiskt kul att äntligen få köra inför publik igen. Nu laddar vi om inför nästa års säsong,då det blir ett mer normalt tävlingsschema som inte är så tight som i år. Vi vill även passa på att tacka alla som hjälpt oss den här säsongen, säger Patrik.

Göran håller med Patrik och tillägger.
– Det har varit en riktigt kul och bra säsong i det stora hela. Motorraset kunde vi inte göra något åt och igår blev det som det blev. Men vi tar nya tag igen nästa år, säger han.

Mer info hittar du på www.patrikflodin.com.

21-09-24 Storfavoriten P-G Andersson – leder SM-finalen i Rally
SM-finalen i Rally, Göhlins Skilling 500, startade med fyra sträckor på fredagskvällen. Snabbast – P-G Andersson.

Totalt ska femton sträckor köras, vilket innebär att SM-finalen i Skilingaryd är årets längsta rally i Sverige. Redan på fredagskvällen kördes de fyra första sträckorna. Ärjängsföraren P-G Andersson tog kommandot på de tre första och leder efter kvällens etapp med nästan nio sekunder. På SS4 var Pontus Tidemand, Charlottenberg, sex tiondelar snabbare och han håller andraplatsen totalt inför fortsättningen. Trea är Tom Kristensson, Hörby. Samtliga i fyrhjulsdrivna bilar i huvudklassen, Internationella 4 WD.
Det betyder att de tre juniorvärldsmästare som finns i startfältet besitter pallplatserna i Göhlins Skilling 500

Omstart l morgon lördag 08.00 och första bil väntas till målet i Klevshult 16.43.

Resultat finns här: https://reallyrally.se/#/race/60/results
21-09-23 Nykomling i kungaklassen har chans att vinna Rally-SM
Karlskrona AK:s rallystjärna Jonas Åkesson har guldvittring i kungaklassen R5 inför helgens final i Rally-SM, Göhlin Skilling 500 i Skillingaryd.
– Det är såklart en speciell känsla att första året i den här bilen och i högsta klassen ha en chans att hamna på pallen i finalen, och till och med chans till guldet! Att det kommer några världsstjärnor och gästar finalen tycker jag bara är kul och det höjer oss andra några snäpp extra, säger en förväntansfull Jonas Åkesson.

För att Jonas Åkesson, och co-drivern Martin Holmdahl, ska kunna nå SM-titeln i R5-klassen, krävs det att mästerskapsledande P-G Andersson bryter samtidigt som tabelltvåan, Mattias Adielsson, tappar ett antal placeringar gentemot Jonas.
– Jag tror P-G blir svårslagen nu när han får riktigt motstånd i form av VM-förare som Tom Kristensson och Pontus Tidemand. Medan Adielsson har vi lyckats hålla jämna steg med hittills, vilket vi måste göra nu också. Vi måste göra vårt bästa för att hålla vår position och sedan kan allt hända i rally, det såg vi inte minst senast i Snapphanerallyt, konstaterar Jonas som tog sin första totalseger i Rally-SM igenom att vinna Snapphanerallyt för knappt två veckor sedan.

I år är Jonas Åkesson, till vardags anställd inom Försvarsmakten på Kallinge, ny i rallysportens kungaklass, den fyrhjulsdrivna R5-klassen. Han rattar en mycket konkurrenskraftig Ford Fiesta för det småländska privatteamet Team Nybe. Med det har han fått goda tävlingsförutsättningar och resultaten har inte uteblivit.
– Första året i Fiestan har varit helt fantastiskt! Det fanns inte i mina vildaste tankar att vi skulle lyckas vinna en deltävling i nationalsporten första året i en konkurrenskraftig och i ett getingbo av förare med internationella meriter. Man lär sig något i varje sväng och hittar på så sätt lite fart här och där, säger en laddad Jonas Åkesson inför sin start i finalen på Rally-SM 2021, Göhlin Skilling 500.
21-09-23 Tidemand ger allt i SM-finalen
SM-inhoppet i augusti gav Pontus Tidemand blodad tand och nu är han tillbaka för mer. Till helgen siktar han högt när han kör SM-finalen Göhlins Skilling 500 i småländska Klevshult.

Mersmaken var ett faktum när Pontus Tidemand hade gått i mål i SM-premiären i Kil för en dryg månad sen. Då hade han inte tävlat på över åtta månader, men bjöd upp till kamp i lösgruset och tog tillslut andraplatsen. Nu är det alltså dags att kavla upp ärmarna igen, och precis som i säsongspremiären tävlar han för EKS JC.
- Det känns kanon att vara tillbaka med samma team. De är otroligt professionella och allt funkade strålande senast. Jag är supertaggad på att köra rally igen, men också på att få en chans till revansch på segern. Jag har gjort inhopp i SM-finaler förr och spänningen brukar skruvas upp ännu en nivå då. Vi kommer satsa med allt vi har i helgen, lovar Pontus som nu har sin ordinarie kartläsare Patrik Barth i högerstolen igen.

Rallyt Skilling 500 har körts sen 1971 och lagom till jubileumsåret i år gör det debut som SM-tävling. Mer än 70 förare kommer till start och i huvudklassen Internationella 4WD ingår hela tre tidigare juniorvärldsmästare, bland dem Pontus, som tog VM-guld juniorklassen 2013. Serviceplatsen är förlagd till Klevshult och sammanlagt omfattar rallyt 15 specialsträckor på totalt 11 mil i områdena kring Vaggeryd, Skillingaryd och Åsenhöga. Redan på fredagskvällen drar kampen igång med de fyra första sträckorna i mörker.
- Jag gillar faktiskt att köra i mörker, berättar Pontus. Senast jag gjorde det var i VM och det var ett tag sen, men det är alltid roligt med en liten extra utmaning. Småland är ett riktigt fint rallylandskap och med härlig rallypublik i skogen kan det inte bli annat än en bra avslutning för mästerskapet.

Tidsplan Göhlins Skilling 500 2021
Fredag 24 september
18:00 Start från Klevshult
18:15 SS1 Harfall 1
18:45 SS2 Mörkebo 1
20:15 SS3 Harfall 2
20:45 SS4 Mörkebo 2

Lördag 25 september
07:30 Start från Klevshult
08:00 SS5 Ekesås 1
08:15 SS6 Hagafors 1
09:00 SS7 Möcklahult
10:00 SS8 Ekesås 2
10:30 SS9 Hagafors 2
12:45 SS10 Ljussegren 1
13:15 SS11 Ingarp 1
13:30 SS12 Ekhult 1
15:00 SS13 Ljussegren 2
15:30 SS14 Ingarp 2
15:45 SS15 Ekhult 2
17:00 Målgång i Klevshult
21-09-22 Flodin och Bergsten rörda över stödet: Kör för SM-guld i helgen
Patrik Flodin och Göran Bergsten kommer till start i SM-finalen i rally med en splitter ny motor efter motorhaveriet för två veckor sedan. Efter en Facebookuppdatering fick de ett enormt stöd och en spontan Swishkampanj startades
– Vi la ut att vi var på gång och har en motor som byggs. Någon i kommentarsfältet frågade efter mitt nummer och sedan började det formligen spruta in Swish i min mobil. Man blir verkligen rejält berörd, säger Patrik.

Patrik Flodin, Ilsbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, tvingades bryta förra SM-deltävlingen för två veckor sedan  ledning halvvägs in på sista sträckan när de var på väg mot ett nytt SM-guld.

Teamet for direkt under lördagen till Kent Karlsson och Motordesign, men tyvärr gick inte motorn att reparera. Bygget med en ny motor inleddes för att hinna klart till Göhlin Skilling 500 som drar igång nu på fredag.
– Måste verkligen tacka Motordesign för enormt fin service och att de kunde ställa upp  med så kort varsel och bygga ny motor åt oss, säger Patrik.

Efter att Patrik gjorde en uppdatering på sin Facebook förra veckan där han redogjorde läget med haveriet och det nya motorbygget, kom det frågor i kommentarsfältet om att få hjälpa till. Och plötsligt började en spontan Swish-kampanj med folk som ville hjälpa till från hela landet.
– Vi la ut att vi var på gång och har en motor som byggs. Någon i kommentarsfältet frågade efter mitt nummer och sedan började det formligen spruta in Swish i min mobil. Det är otroligt att så mycket folk som vi inte ens känner verkar uppskatta vad vi gör i rallyskogen. Man blir verkligen rejält berörd, säger Patrik.

Även Göran är tagen av det enorma stödet.
– Vi får tacka hela Rallysverige för bidraget, vi är verkligen så otroligt tacksamma. Det kommer kännas i hela kroppen när vi startar på första sträckan. Det gjorde riktigt ont förra året när vi presterade så bra, att ingen publik fick vara på plats och se det i skogen. I helgen kör  vi inte bara för oss själva - utan även för publiken, säger Göran.
I morgon åker teamet ner för att bromsa bilen innan färden går vidare mot mot Småland och SM-finalen i Skillingaryd.
Göhlin Skilling 500 består av 15 sträckor, varav sju körs två gånger. Rallyt startar med fyra mörkersträckor under fredagkvällen och sedan körs restrerande rally under lördagen.

77 ekipage är anmälda till rallyt och av dem är det 31 bilar i Patrik och Görans klass, 2 wd nationell. Patrik och Göran toppar SM-tabellen med fem poäng ner till Emil Karlsson och åtta poäng före Victor Karlsson.
– Vi går för seger i Småland. Nu är vi tillbaka på ruta ett och det är först över mållinjen som gäller för SM-guldet, säger Patrik.

Fredag 24 sept
18:00 Start Klevhult
18:23 SS1 6,2 km
18:51 SS2 6,3 km
19:26 Service
20:19 SS3 6,2 km
20:49 SS4 6,3 km
22:07 Park Fermé
Lördag 25 sept
07:15 Service
08:08 SS5 5,2 km
08:31 SS6 8,3 km
09:14 SS7 8,7 km
10:17 SS8 5,2 km
10:40 SS9 7,3 km
11:30 Service
12:58 SS10 11,0 km
13:31 SS11 8,2 km
13:49 SS12 4,2 km
14:29 Service
15:12 SS13 11,0 km
15:45 SS14 8,2 km
16:00 SS15 4,2 km
16:43 Mål

Anmälda nationell 2wd
David Lindström Skillingryds MK 
Henrik Oscarsson MSK Hammaren 
Martin Jakobsson Kolsva MS 
Jacob Johannesson Gullabo RC 
Victor Karlsson Vimmerby MS 
Jonas Kruse Karlstad MC 
Ocar Arvidsson Gullarbo RC 
Mikael Andersson Älmhults MK 
Mathias Savela Stockholms BK 
Hans Bååth Wäxjö MS 
Henrik Lennartsson Skillingaryds MK 
Andreas Magnusson Skillingaryds MK 
Victor Bergsander Kullings MS 
Emil Karlsson Hällefors MK 
Jonas Björvad Mälaröarnas MK 
Patrik Flodin Ilsbo MK 
Daniel Röjsel SMK Hälsinge 
Daniel Brorson Wäxjö MS 
Johannes Fraas Frederiksborg AMT 
Andrew Rönnle Gotlands MF BK 
Joachim Blancsh Skillingaryds MK 
Anton Claesson Grimslövs MS 
Hampus Jakobsson SMK Nyköping 
Rasmus Thulin Skillingaruds KM 
Markus Theorin Skillingaryds MK 
Hans Johansson Olofströms MK 
Joakim Hansson Grimslöv MS 
Johan Axelsson Nässjö MK 
Joel Norqvist SMK Trollhättan 
Tim Liljegren Karlskrona MK 
Kalle Olstam Nora MK 
Komplett  anmälningslista: https://reallyrally.se/#/race/60/drivers
21-09-22 Guldjakt för Mattias Adielsson i Rally-SM
Nu i helgen kommer årets Rally-SM att avgöras, då det är dags för den sista deltävlingen, Göhlins Skilling 500, i Skillingaryd. Mattias Adielsson och Andreas Johansson kommer ta chansen att slåss om den ädlaste medaljen med sin M-sport supporterade Ford Fiesta Rally2.
- Det är ganska enkla förutsättningar för oss, vi måste var med i toppen för att ha chans på guldet och gissa om vi kommer att ladda. Vi har ingen press på oss att åka taktiskt, det får andra ha, säger Mattias Adielsson.

Göhlins Skilling 500 består av 15 specialsträckor som avgörs under fredag och lördag. På fredag körs fyra sträckor och förutsättningarna är då mörkerkörning. Ett moment som inte längre är så vanligt. Under lördagen körs de avslutande specialsträckorna och tävlingen beräknas var färdig klockan 17, då har det avverkats totalt 11 mil på de 15 specialsträckorna.
- Känslan är helt rätt efter EC Snapphanerally, där visade vi att vi kan vara snabbast. Nu gäller det att vi verkligen är fokuserade och följer vår plan. Planen för tävlingen är ganska enkel full fart från början och sedan öka. Vi har allt att vinna och inga tankar på taktik, det motiverar oss att kunna gå för fullt, avslutar Mattias Adielsson.

Ställning Rally-SM Internationella 4 WD
1. P-G Andersson Årjängs MK 60
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF 54
3. Jonas Åkesson Karlskrona AK 41
21-09-21 Målet är SM-guld för P-G och Anders i helgen
P-G Andersson kommer till start i SM-finalen i rally med målet att köra hem SM-guldet tillsammans med GN Motorsport och med ordinarie co-driver Anders Fredriksson åter i högerstolen.
– Prio ett blir att vinna hela tävlingen och prio två blir att vara före Mattias och ta hem SM-guldet, säger P-G.

Per-Gunnar "P-G" Andersson, Årjängs MK, kommer till start i SM-finalen i rally tillsammans med sin ordinarie co-driver Anders Fredriksson, Årjängs MK. SM-guldet hade kunnat säkrats redan förra deltävlingen, men P-G tvingades då bryta rallyt och fick med sig noll poäng.
– Jag gillar pressade situationer och brukar få ut mer när jag har kniven mot strupen, säger P-G.

De leder rally-SM med sex poäng före Mattias Adielsson och har 19 poäng ner till trean Jonas Åkesson.
– Prio ett blir att vinna hela tävlingen och prio två blir att vara före Mattias och ta hem SM-guldet, säger P-G.

Rallyt Göhlin SKilling 500 består av 15 sträckor, där sju av dem körs två gånger. De mäter totalt 107,5 km och med transportsträckorna inräknade är den småländska SM-finalen totalt 312,10 km. På fredag kväll inleds det hela med fyra mörkersträckor.
– Historiskt sett brukar jag prestera bra i mörker, berättar P-G.

Det är totalt 77 anmälda till rallyt och av dem startar 15 ekipage i P-G och Anders klass.

Mer info på www.pgandersson.se där vi kommer följa Göhlin Skilling 500 sträcka för sträcka.

Tidsschema Göhlins Skilling 500
Fredag 24 sept
18:00 Start Klevhult
18:23 SS1 6,2 km
18:51 SS2 6,3 km
19:26 Service
20:19 SS3 6,2 km
20:49 SS4 6,3 km
22:07 Park Fermé

Lördag 25 sept
07:15 Service
08:08 SS5 5,2 km
08:31 SS6 8,3 km
09:14 SS7 8,7 km
10:17 SS8 5,2 km
10:40 SS9 7,3 km
11:30 Service
12:58 SS10 11,0 km
13:31 SS11 8,2 km
13:49 SS12 4,2 km
14:29 Service
15:12 SS13 11,0 km
15:45 SS14 8,2 km
16:00 SS15 4,2 km
16:43 Mål

Anmälda Internationella 4 WD
Christoffer Haglund SMK Nyköping
Mattis Olsson Älmhults MK
Robin Adolfsson Wäxjö MS
Patrik Siljemark Älmhults MK
Mattias Adielsson Göteborgs MF
Sebastian Johansson Gotlands MF BK
Fredrik Grahn Tua
Peter Appelskog Östergyllen RC
Thomas Thunström Ludvika MS
Jonas Åkesson Karlskrona AK
Tom Kristensson SMK Hörby
P-G Andersson Årjängs MK
Jari Liiten Sandvikens MK
Per Göthberg Eskilstuna MK
Pontus Tidemand SMK Eda
Komplett anmälninslista: https://reallyrally.se/#/race/60/driver
21-09-17 Tom Kristensson Motorsport hjälper Calle Carlberg till start i SM finalen 2021
Under ungefär ett år har Tom Kristensson hjälpt och supportar Calle Carlberg, som är en 21 år ung lovande junior. Han har presterat långt över sina egna och alla andras förväntningar, inte minst denna säsong, där man har kunnat se att utvecklingskurvan pekat rakt uppåt.
- Den största anledningen till att jag velat hjälpa Calle, är att jag kan se mig själv i honom väldigt mycket. Vinnarskalle, hårt arbetande, glad och ödmjuk! Jag vet hur svårt det är att få ihop en budget inom rally, och med det utgångsläge Calle har inför sista tävlingen i Skillingaryd, hade det varit riktigt tråkigt om han inte haft tillräckliga förutsättningar för att få möjligheten att ta hem SM-guldet, säger Tom

Via etablerade kontakter till Tom Kristensson Motorsport kunde Tom öppna dörrar och möjligheter till Calle, så han själv kunde knyta ihop säcken för dessa samarbeten. Detta har resulterat i att Tom och Calle blir teamkamrater i Italienska JME Rallyteam, och i tävlingen, där Tom kör Rally2 Fiesta och Calle kör Rally4 Fiesta. Allt detta tack vare ett nätverk av fantastiska partners och entusiastiska människor.
- Det är detta jag vill jobba med när jag själv lagt min hjälm på hyllan, men nu dök det upp en situation, där jag kände att jag behövde och kunde agera.
- Jag vill rikta ett stort tack till mina partners som gör min satsning möjlig, men också dem som hjälper Calle. Det är så här ett rallysverige ska vara, säger Tom
21-09-17 Ingen start i SM-Finalen för Dennis Rådström och Johan Johansson
Efter sin krasch i SM-deltävlingen South Swedish Rally i Älmhult i augusti fick Dennis Rådström och Johan Johansson stå över den senaste tävlingen i Rally-SM, Snapphanerallyt i Hässleholm förra veckan. Kraschen tog hårt på både bil och besättning, och ännu är alla inte tillräckligt återhämtade för att kunna ställa upp i SM-finalen som körs i Skillingaryd nästa helg. Därför kommer Rådström Motorsport att dra tillbaka sin anmälan till tävlingen, för att ge Dennis, Johan och teamet tid att förbereda sin återkomst till rallysporten.

Tack vare fantastiskt jobb av teamet har bilen, en Volkswagen Polo R5, på rekordkort tid byggts upp igen och står redo när alla är redo att ge sig ut i rallyskogen igen.

Teamet vill passa på att rikta ett stort tack till Rallysverige för allt stöd man fått de senaste veckorna, och hoppas snart vara tillbaka igen.
21-09-17 Pontus Tidemand efteranmäld – tre världsmästare till finalen
Tre världsmästare på startlinjen i finalen i Rally-SM! Det står klart sedan Pontus Tidemand efteranmält sig till Göhlins Skilling 500 i Skillingaryd.
– Det är ju en dröm som uppfylls! Tre världsmästare hos oss, plus alla andra i den svenska rallyeliten, säger tävlingsledare Mats Bergman.
Redan tidigare hade han ett imponerande startfält med över 70 förare till den 24-25 september, och med värmlänningen Pontus Tidemand som efteranmält tillskott kan det inte bli bättre.
– Alla borde kunna relatera till det här, även om inte rally är favoritsporten. Tänk en fotbolls- eller friidrottsintresserad som skulle få se Zlatan eller Daniel Ståhl på tävlingsbanan i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd och Åsenhöga. Det är stort, fortsätter Bergman.

Förutom Pontus Tidemand, som vann JVM 2013, kommer också 2020-års juniorvärldsmästare Tom Kristensson. Den tredje i den imponerande skaran är P-G Andersson, JVM-guld 2004 och 2007.
Alla tre kör likvärdiga fyrhjulsdrivna bilar i huvudklassen, Internationella 4WD.
Det är förstås SM-rutinerade P-G som både Kristensson och Tidemand tänker jaga. P-G vann SM förra året och var nära att säkra ett nytt guld redan i den tredje deltävlingen. Men så kom en stubbe i vägen och det var slutåkt. Nu är han ute efter revansch.

Även Tidemand vill ha revansch. Han startade först av alla i SM-premiären i Kil och fick det jobbigt i lösgruset, som han sopade undan åt P-G som vann den gången.
Tom Kristensson kör i vanliga fall WRC2 för M-Sport och tar finalen som ett fullfartstest inför den finska VM-deltävlingen helgen efter.
Tre herrar som alla kör SM-finalen för att vinna.
– Välkommen ut i skogen och upplev något unikt, avrundar Bergman.

Anmälningslistan hittar du här: https://reallyrally.se/#/race/60/drivers

21-09-13 74 förare anmälda till finalen i Rally-SM
74 anmälda till SM-finalen – öppet i alla rallyklasser
Göhlins Skilling 500 lockar 74 förare som gör upp om medaljerna i Rally-SM. När storfavoriterna föll nu senast är vägen till guld i Skillingaryd vidöppen.

Återigen är det bara två veckor mellan deltävlingarna i traditionella Rally-SM. Den här gången väntar finalen i Skillingaryd och 74 förare har anmält sig. Finalen Göhlins Skilling 500 blir landets längsta tävling i år, med 15 specialsträckor på sammanlagt cirka 11 mil."Headquarter" är Hotell Småland i Klevshult.
Tävlingen avslutas med en power stage, där snabbaste förare i varje klass får fem extra SM-poäng, tvåan fyra och så vidare.

I huvudklassen, Internationella 4WD, är P-G Andersson fortfarande i topp. Men efter att han körde av i Hässleholm är marginalen nere i 6 poäng. Jagar gör Mattias Adielsson och Jonas Åkesson, ytterligare 13 poäng efter. Åkesson vann nyligen i Hässleholm, före just Adielsson.
– Att P-G fick bryta visar att han är mänsklig, det går att ta honom och det är klart vi ska försöka i Skillingaryd, säger Åkesson.
För att trion ska ta medalj krävs att de når slutmålet, annars står killar som Sebastian Johansson, Thomas Thunström, Christoffer Haglund och Dennis Rådström på kö för att ta medalj. Men det är bara Adielsson och Åkesson som kan putta ner Andersson från guldtronen.

Med 24 poängs ledning har rutinerade Joachim Carlström skaffat sig ett ypperligt läge för att äntligen få ett efterlängtat SM-guld i Nationell 4WD. Där är det ”bara” Dan Johannesson, vinnare av premiären, som kan nå ädlaste valör om Carlström fallerar i finalen. Men det räcker med att Kalmarföraren blir sexa i klassen och får åtta poäng, så är saken klar. Hittills har Carlström en delseger och två andraplatser. På bronsplats ligger Peter Johansson och han kan klättra ett pinnhål med en bra avslutning, men guldet når han inte ens med full pott i Skillingaryd.

Intressant namn är Jari Liiten, som vann överlägset i Hässleholm. Kan mycket väl upprepa den framgången, om han kommer i sin Mitsubishi och inte i den internationellt klassade Skoda Fabia han helst kör. Guldet når inte Liiten, men väl annan valör om framförvarande misslyckas. Teoretiskt kan även Tomas Bergman och Mikael Gustafsson nå medaljplats.
En gammal bekant som gör comeback är Robin Friberg. Alltid ett frågetecken vad gäller dagsform när han inte kört SM på länge, men visst kan han röra om i grytan!

I Hässleholm blev det ovanligt stora tidsdifferenser i Internationella 2WD, då Calle Carlberg vann med hela 38,2 sekunder före Albin Nordh. Trea Victor Hansen, hans sämsta resultat hittills. Det gör att Hansen ligger på silverplats bakom Carlberg, och är den ende som utmanar om guldet. Elva poäng skiljer det mellan Carlberg och Hansen.
Om Nordh eller Isac Nordström avslutar på topp kan de nå silvret, men då måste Hansen i stort sett kamma noll. Det är endast åtta anmälda och det gör att tar sig alla till slutmålet får siste man fyra poäng. En rejäl attack på sista sträckan kan innebära extra SM-poäng, något som de här killarna kört till sig i varje deltävling. Spännande så det förslår!

När Emil Karlsson insåg att han vunnit Nationella 2WD i Hässleholm kom glädjetårar hos både honom och kartläsaren/sambon Jessica Larsson. Då stod Patrik Flodin och Göran Bergsten inne på sträckan med motorras. Annars hade guldet redan varit klart.
Nu får Flodin spotta i nävarna, se till att få bilen klar och köra ifrån alla igen. Ingen som helst omöjlighet, men fortsätter Flodins Volvo strula är Karlsson nu bara fem poäng bakom med sin likaledes röda Volvo. Victor Karlsson ligger på bronsplats inför finalen, åtta poäng bakom Flodin. Hampus Jakobsson är fyra, sju poäng från brons och bara en poäng före Victor Bergsander. De fem kan ta guldet från Flodin i Skillingaryd, eller få med sig medalj av annan valör.

I nya Standard behöver Isak Arvidsson två poäng till för att bli historisk guldmedaljör, vilket borde bli en barnlek för den snabbe C-föraren från Gullabo. Den här gången är det nio anmälda i klassen, så motståndet ökar. Skillingaryds egen Patrik Tallåker är den ende som kan utmana Arvidsson om guldet.

Anmälningslistan hittar du här: Anmälningslistan hittar du här.https://reallyrally.se/#/race/60/drivers
21-09-12 Andraplatsen i EC Snapphanerally gör att Adielsson är med i guldstriden
Årets näst sista deltävling av Rally-SM avgjordes i helgen i Hässleholm med EC Snapphanerally. M-sport supportade Ford Fiesta Rally2-föraren Mattias Adielsson och Andreas Johansson var endast en vattenplaning och en backning från segern. Andraplatsen och segern på powerstagen gör dock att Adielsson är med i guldstriden inför avslutningen om två veckor.
- När vi körde den sjunde specialsträckan hällregnade det och vi fick vattenplaning i spåren inför ett vägbyte, vi var tvungna att backa där så vi förlorade mycket tid. Det är sådant som händer i rally, säger Mattias Adielsson.
- Vi har åkt på riktigt hårt och verkligen utnyttjat bilen och vägen till max. Sista specialsträckan som också var powerstage, Hovdala, gjorde vi en riktig satsning på. Vi var 8 sekunder från segern innan den och lyckades ta in fyra sekunder, det räckte inte riktigt men känslan vi tar med oss från den sträckan är riktigt bra. Vi avslutar tävlingen på topp och självförtroendet är högt nu.
- Vi har lärt oss bilen mer och mer under året och nu börjar vi hitta rätt, det finns dock en växel till som vi ska plocka fram till finalen så vi tittar uppåt i tabellen, avslutar Mattias Adielsson.

Resultat EC Snapphanerally
1. Jonas Åkesson Karlskrona AK Ford Fiesta R5 45.33,8
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF Ford Fiesta +4,2
3. Christoffer Haglund SMK Nyköping Skoda Fabia R5 +28,8

Ställning Rally-SM Internationella 4 WD
1. P-G Andersson Årjängs MK 60
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF 54
3. Jonas Åkesson Karlskrona AK 41
21-09-11 Victor Karlsson och Jonas Magnér slutar tvåa i Snapphanerallyt
Victor och Jonas slutar på en andra plats i den tredje deltävlingen av Rally SM i Hässleholm, endast 0,4 sekunder efter segraren Emil Karlsson.

Efter de inledande 2 sträckorna på fredagen låg Victor och Jonas 10:a inför lördagens sträckor. Under dagen fick de upp ett högt tempo och kunde till slut se sig ta andraplatsen i klassen 2WD trimmat.
-”Vi har haft en fantastisk dag där vi avancerat från en tionde plats efter gårdagens asfaltssträckor upp till andraplatsen, säger en glad Victor, att det endast var 0,4 sekunder upp till vinst kan kännas lite surt men vi är glada för resultatet” avslutar Victor.

Nu väntar SM-säsongens sista deltävling som avgörs i Skillingaryd om två helger.

Resultat 2WD trimmat
1. Emil Karlsson/Jessica Larsson
2. Victor Karlsson/ Jonas Magnér
3. Hampus Jacobsson/ Mikael Johansson

21-09-11 Första totalsegern i SM för Jonas Åkesson
SM-gulden lever i samtliga klasser. Det står klart nä EC Snapphanerallyt summeras, för det blev en hel del överraskningar.

Sin allra första seger i huvudklassen Internationella 4wd tog Jonas Åkesson, med co-driver Martin Holmdahl. De tog över ledningen på SS4, då storfavoriten P-G Andersson körde på en stubbe och slog sönder en drivaxel.
– I början av säsongen var det här en dröm. Att vi skulle vinna en deltävling fanns inte på kartan, säger Åkesson.
Det brukar ta några säsonger och den Fiesta han kör för Team Nybe är "gammal", från 2016.
– Jag var så besviken efter South Swedish Rally där vi nollade, så det här känns som en personlig revansch, fortsätter Åkesson.

Det var bara på sista Åkesson tog i lite för hårt och tappade tid gentemot Mattias Adielsson, dagens totaltvåa och vinnare av power stage.
– Det gör inget att vi missade ett poäng där, för vi har visat hela helgen att vi kan köra fort. Till och med på Garnisonen, som jag hatat ända fram till nu!
Trea blev Christoffer "Cribbe" Haglund, också han från Team Nybe.
– Första pallplatsen, så jag är riktigt nöjd! Ändå fick vi backa i två vägbyten på näst sista och träffade ett träd med fronten. Kul att det gick vägen, säger Haglund.
Imponerade gjorde också fyran Sebastian Johansson, som tog sin första sträckseger på SS7.
– Det var halt och lite bökigt. Ungefär som vi har det på Gotland, så där trivdes jag bra, säger Johansson.

Nationella 4WD. Helgen då Jari Liiten tvingades byta ut den motortrasiga Skodan mot sin egna, nyligen renoverade Mitsubishi Evo IX – då blev det solklar klasseger.
– Det här var bra för självförtroendet! Saknar förstås Skodan och tar den till finalen om vi får hem en ny motor, men härligt när det funkar så här bra, säger Liiten.
På sista sträckan, den av förarna älskade "Hovdala" gick det undan och Liiten plockade fem extra SM-poäng.
– Där åkte vi 215 km/h som fortast! Riktig Mitsubishiväg det.
SM-ledande Joachim Carlström grejade andraplatsen och har nu goda chanser att säkra sitt första guld i Skillingaryd om två veckor. För konkurrenten Dan Johannesson slutade fyra den här gången, slagen av Jonna Eson Brådhe, som började dagen med fina tider och fortsatte att prestera sträcktider som bara var någon sekund från Liitens.
– Fantastiskt roligt! Över förväntan, säger Brådhe.

Internationella 2wd. Juniorerna i sina Ford Fiesta Rally4 brukar sätta upp ett tempo som får nackhåren att resa sig. Så blev det den här gången också, med den skillnaden att Calle Carlberg stack ut redan under fredagen. När han sedan fick grus under hjulen hängde de andra inte riktigt med. Vid lunchuppehållet hade han dragit ifrån med 27,2 sekunder.
I mål hade han skapat en lucka på 38,2 sekunder och tagit fem poäng på power stage. Carlberg slutade sjua totalt.
– Vi tappade bara två sträckor, det har gått jättebra, säger Carlberg.
Han har pappa Torbjörn i högerstolen.
– Vi är aldrig osams i bilen och det är roligt att kunna ge honom något tillbaka, för han har gjort mycket för mig genom åren, fortsätter Carlberg.
Tvåa blev Albin Nordh och trea Victor Hansen. Fyra Adam Westlund och den här gången var det nästan minuten mellan de fyra främsta.

Nationella 2wd. På SS5 blev Patrik Flodin hindrad i en halvminut av en medtävlare som stod tvärs över vägen. Därmed hade han helt plötsligt tappat all ledning och skulle få jaga efter lunch.
Men självklart lovade tävlingsledningen att Flodin skulle få korrigerad tid, incidenten fanns filmad och allt.
Men det dröjde och tiden rättades inte till.
– Skit samma! Vi kör ifrån de i alla fall, sa Flodin. Varpå tiden rättades till och efter SS7 hade han återigen en ledning på 39,9 sekunder.
Då rasade motorn på sista sträckan.
– Jag fattar ingenting! Det är tydligt att det ska vara en röd Volvo först i mål, och när vi såg Flodin bredvid vägen ökade vi lite till. För Hovdala är Hovdala, säger Emil Karlsson.
Det blev en giganternas kamp mellan Emil och Victor Karlsson. Emil var nästan tio sekunder snabbare på sista, och därmed petade han ner Victor med 0,4 sekunder.
– Surt! Vi åkte max på sista sträckan och det hade varit kul att vinna, säger Victor.
Trea och bäste junior, Hampus Jakobsson. Fyra slutade Johan Axelsson, hans bästa placering i SM med den BMW som Flodin tog guld med 2018. Femma Victor Bergsander.

Standard. I den nya SM-klassen höll favoriten Isak Arvidsson ihop dagen och segrade, trots att han tappade en minut direkt på lördagsmorgonen. Tvåa Johan Holm och trea Olof Andersson, som tog sig förbi Patrik Tallåker på allra sista sträckan, Hovdala.

EC Snapphanerallyt årgång 2021 blev tufft för många.
Totalt var det 16 ekipage som bröt av de 71 som kom till start.

Nästa deltävling är SM-finalen Göhlins Skilling 500, med Skillingaryds MK som arrangör. Den tävlingen körs redan om två veckor.

Resultat topp fem:
1 Jonas Åkesson/Martin Holmdahl, Karlskrona AK, Ford, 45.33,8
2 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborgs MF, Ford, +4,2
3 Christoffer Haglund/Nicklas Edvardsson, SMK Nyköping, Skoda, +24,6
4 Sebastian Johansson/Jesper Elfver, Gotlands MF BK, Ford, +10,6
5 Jari Liiten/Mikael Kjellgren, Sandvikens MK, Mitsubishi, 1.03,9

Internationella 4WD:
1 Jonas Åkesson/Martin Holmdahl, Karlskrona AK, Ford, 45.33,8
2 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborgs MF, Ford, +4,2
3 Christoffer Haglund/Nicklas Edvardsson, SMK Nyköping, Skoda, +24,6

Nationella 4WD
1 Jari Liiten/Mikael Kjellgren, Sandvikens MK, Mitsubishi, 47.17,1
2 Joachim Carlström/Jörgen Norman, Gullabo RC, Mitusbishi, +44,4
3 Jonna Eson Brådhe/Krister Gull, SMK Nyköping, Mitsubishi, +16,0

Internationella 2 WD
1 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö MK, Ford, 47.29,5
2 Albin Nordh/Christoffer Bäck, Ydre MK, Ford, +38,2
3 Victor Hansson/Victor Johansson, SMK Hörby, Ford, +12,8

Nationella 2WD
1 Emil Karlsson/Jessica Larsson, Hällefors MK, Volvo, 47.47,5
2 Viktor Karlsson/Jonas Magnér, Vimmerby MK, Toyota, +0,4
3 Hampus Jakobsson/Mikael Johansson, SMK Nyköping, Toyota, +11,5

Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, Volvo, 51.46,8
2 Johan Holm/Christer Holm, SMK Trollhättan, Volvo, +34,5
3 Olof Andersson/Hanna Zettervall, Osby MK, Volvo, +1.02,8
21-09-11 Flodin och Bergsten mot säkrat SM-guld - då havererade motorn på sista sträckan
Patrik Flodin, Ilsbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, dominerade stort med sitt höga tempo och var på väg mot ännu ett SM-guld  när motorn havererade på sista sträckan.
– Det har varit ett grymt rally med högt tempo. Jäkligt tungt att en så bra helg slutar så här, säger Patrik.

Patrik och Göran hade 28 poängs ledning när tredje och näst sista SM-deltävlingen kördes i Hässleholm idag. Gick de i mål som vinnare av  Snapphanerallyt, skulle 2021-års SM-guld vara säkrat.med en-deltävling kvar.
De höll upp ett imponerande högt tempo under hela helgen och körde tidsmässigt lika snabbt med sin tvåhjulsdrivna Volvo, som de trimmade fyrhjulsdrivna bilarna. Inför sista sträckan hade de vunnit samtliga sju sträcksegrar, ledde med 40 sekunder och SM-guldet såg ut att vara säkrat.

Men efter halva sträckan tog det bokstavligen tvärstopp.
– Det blev ett totalt motorhaveri och vi blev stående en bit in på sträckan. Det har varit ett grymt rally med högt tempo. Jäkligt tungt att en så bra helg slutar så här, säger Patrik.

Göran håller med om att det var ett tungt avslut på rallyt men lyfter samtidigt Patriks insats bakom ratten.
–Vi höll på att göra årets tävling igen. Jag tror faktiskt inte vi har  haft det här tempot med Volvon tidigare. Patrik hade inte ett enda  avsläpp, det är helt otroligt hur han hanterar bilen. Hovdalasträckan är en favoritsträcka där det inte spelar någon roll om man leder SM eller inte. Den sträckan är årets upplevelse och där ska man bara åka max. Vi har väntat på den ett helt år och höll verkligen ett högt tempo när motorn havererade och det tog tvärstopp på bara 30-40 meter, säger Göran.
Patrik och Göran leder fortfarande rally-SM och ligger fem poäng före tvåan trots den nollade deltävlingen. De är nu på väg med bilen till en motorrenoverare för att föröka få den startklar till SM-finalen som körs om två veckor. 

Snapphanerallyt 2021 
2wd nationella klassen
1 Emil Karlsson 47.47,5 
2. Victor Karlsson 47.47,9 +0,4
3. Hampus Jakobsson 47.59,4 +11,9
4 Johan Axelsson 48.08,9 +21,4
5. Victor Bergsander 48.54,0 +1:06,5
6. Hans Johansson 49.07,5 +1:20,0 
-. Patrik Flodin, bröt
Komplett resultat https://www.resultatservice.com/resserv/v2/tvlinfo/ShowEntrants.jsp?RaceNbr=2021007

SM-tabellen 2021
Rally-SM Nationella 2WD
1. Patrik Flodin 60 p
2. Emil Karlsson 55  p
3. Victor Karlsson 52 p
21-09-11 Inget SM-guld för P-G Andersson i helgen – tvingades bryta Snapphanerallyt i ledning
P-G Andersson hade chansen att säkra SM-guldet tillsammans med GN Motorsport redan i helgen under Snapphanerallyt. Dessvärre gjorde ett eget misstag att han och inhoppande co-driver Johns Stigh tvingades bryta på fjärde sträckan.
– Jag skulle ha backat av lite och kört på säkerhet, men det är inte riktigt min grej. Vi får ta det i Skilling 500 istället, säger P-G.

Per-Gunnar "P-G" Andersson, Årjängs MK, kom till start i tredje SM-deltävlingen med målet att säkra upp SM-guldet med en deltävling kvar på säsongen. I högerstolen blev det ett akutbyte sedan ordinarie co-driver Anders Fredriksson blivit magsjuk. Uppdraget gick med kort varsel i stället till rutinerade John Stigh, V:a Östergötlands MK. Han har bland annat åkt med JImmy Joge, Jari Saarinen, John Holmberg, Tom Kristensson och den här säsongen ser vi honom med Per Göhtberg i samma SM-klass som P-G och Anders.
– P-G och jag började i stort sett våra karriärer samtidigt och var med i Juniorlandslaget ihop i början av 2000-talet, säger John.

De ledde rallyt med 7,7 sekunder efter tre raka sträcksegrar och hade ett rejält tempo på fjärde sträckan när det tog stopp:
– Jag hade en bra känsla hela rallyt och körde på i mitt vanliga tempo. Jag vred in lite för tidigt och var kanske två decimeter för långt in. Jag rundade en sten men sen slog jag i en stubbe i det kantklippta diket, säger P-G

Där tog det stopp med trasig drivaxel.Eftersom den här deltävlingen inte erbjuder omstart efter servicen, var det färdigkört för den här gången.
– Jag skulle självklart ha backat av lite på tempot och kört på säkerhet istället, men det är inte riktigt min grej. Jag håller ju på med det här för att få ut så mycket som möjligt för egen del och en stor del är ju adrenalinkicken. Lite synd om John, för det här var helt mitt eget misstag, säger P-G.

John Stigh tar trots allt med sig en positiv erfarenhet.
– Det har varit ladd från första metern, kan jag lova. Ett riktigt kul minne att få åka med en sån rutinerad förare som P-G. Synd bara att det blev ett så tråkigt avslut på tävlingen, säger han.

Nästa deltävlingen är SM-finalen Skilling 500 som körs om två veckor. Då kommer Anders vara tillbaka i högerstolen för att slåss om SM-guldet, medan John Stigh är tillbaka hos Per Göthberg.
– Vi får ta nya tag i finaltävlingen i Skillingaryd om två veckor, avslutar P-G.

P-G leder fortfarande rally-SM med sex poäng trots att denna tävling blev poänglös.

Mer info på www.pgandersson.se där vi följt Snapphanerallyt sträcka för sträcka.

Snapphanerallyt
1. Jonas Åkesson 45.33,8
2. Mattias Adielsson 45.38,0 +4,2
3. Christoffer Haglund 46.02,6 +24,6
4. Sebastian Johansson 46.13,2 +39,4
5. Fredrik Grahn 47.21,4 +1:47,6
- P-G Andersson, bröt
Komplett resultat: https://resultatservice.com/resserv/v2/results/result.jsp?tvlnr=2021007&deltvlnr=1&page=1c8
21-09-10 P-G Andersson i täten på Snapphanerallyt
Ny kartläsare i sista stund, trots det tog P-G Andersson täten i EC Snapphanerallyt under fredagskvällens publikfest på Garnisonen.

SM-eliten i Hässleholm inledde den tredje deltävlingen med två rundor runt fem kilometersslingan på Garnisonen. Arrangören släppte iväg fem bilar åt gången, med 20 sekunders mellanrum, till glädje för publiken som vallfärdat ut för att äntligen få se lite rallybilar.

För storfavoriten P-G Andersson började helgen med att kartläsaren Anders Fredriksson lät meddela att han inte kunde ställa upp, utan låg hemma magsjuk.

Arbetet med att hitta en likvärdig ersättare inleddes omedelbart. Och då en konkurrent inte fått ihop sin bil tackade östgöten John Stigh ja till att lotsa Andersson runt Snapphanerallyt. Allt för att försöka nå framgång i jakten på ännu ett SM-guld.
Samarbetet började på bästa sätt. Duon går till nattvila med tre sekunders ledning.

Resultat topp fem:
1 P-G Andersson/John Stigh, Årjängs MK, Ford, 6.54,6
2 Thomas Thunström/Jörgen Lindahl, Ludvika MS, Skoda, +3,0
3 Jonas Åkesson/Martin Holmdahl, Karlskrona AK, Ford, +1,5
4 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborgs MF, Ford, +1,7
5 Christoffer Haglund/Nicklas Edvardsson, SMK Nyköping, Skoda, +3,2

Nationella 4WD
1 Dan Johannesson/Joakim Johannesson, Dals MK, Mitsubishi, 7.14,9
2 Jari Liiten/Mikael Kjellgren, Sandvikens MK, Mitsubishi, +6,8
3 William Binbach/Robin Hallman, Kolsva MS, Mitsubishi, + 0,8

Internationella 2 WD
1 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö MK, Ford, 7.25,1
2 Adam Westlund/Lucas Karlsson, Gestrike RT, Ford, +3,7
3 Victor Hansson/Victor Johansson, SMK Hörby, Ford, +5,3

Nationella 2WD
1 Patrik Flodin/Göran Bergsten, Ilsbo MK, Volvo, 7.19,9
2 Jonas Kruse/Maja Bengtsson, Karlstad MC, Toyota, +7,5
3 Gustav Johansson/Andreas Persson, Frykdalens MK, VW, +0,5

Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, Volvo, 8.06,3
2 Patrik Tallåker/Emilia Sjöberg, Skillingaryds MK, Volvo, +11,7
3 Olof Andersson/Hanna Zettervall, Osby MK, Volvo, +6,2

21-09-09 Tom och David kör SM-tävlingen Skilling 500 och avslutar VM-säsongen efter Rally Finland
Tom Kristensson med co-driver David Arhusiander kommer att göra ett mellanspel på hemmaplan med att köra SM-finalen i Rally, Skilling 500 i Skillingaryd, den 24-25 september. Man kommer att köra med en likadan bil som i WRC2-klassen i VM, en Ford Fiesta Rally2 från Italienska JME Rally Team, ett team som Tom samarbetat med tidigare i år inför säsongstarten i VM.
- Jag är väldigt glad över att tillsammans med mina partners fått ihop det så att vi kan göra den här starten, säger Tom.
- Att tävla hemma är speciellt, att få visa upp oss för alla våra supporters och publiken och att få testa högsta klassen i SM, skall verkligen bli kul, fortsätter Tom
- Det är även en uppladdning för oss inför VM-tävlingen i Finland veckan därpå. Vi åker direkt efter tävlingen till Finland, där vi som tidigare i år kör för M-Sport.
- Vi kommer att avsluta säsongen i VM i och med Rally Finland. I planen fanns att vi även skulle kört deltävlingen i Spanien i mitten av oktober, men vi avstår den för att få mer tid till att arbeta med och förbereda säsongen 2022, säger Tom. Tävlingen i Japan har ställts in på grund av Covid 19, och även om Rally Monza eventuellt kommer att ersätta som finaltävling, som förra året, är det inte aktuellt med start där, säger Tom.
- I Skilling 500 har jag inte kört sedan min tid i Volvo Original så vi ser fram emot att komma dit och tampas med det tuffa motståndet i klassen, avslutar Tom
21-09-09 Så följer du EC Snapphanerallyt via Rallyradion
Äntligen är det dags för den tredje deltävlingen i Rally-SM, EC Snapphanerallyt i Hässleholm. Givetvis är vi på plats och bevakar hela tävlingen i rallyradion.

Tävlingen inleds med klassiska publiksträckan Garnisonen två gånger på fredagskvällen. Sändningen startar 17.30, med första start på sträckan 18.14. I studion hittar vi Sebastian Bourghardt med Per Johansson på torget i Hässleholm under uppsnacket, och målreporter Erik Telehagen.

Under lördagen blir det en heldag med rallyradion, som startar 09.30 med SS1. Sedan väntar 6 sträckor under dagen, där vi bevakar all action i radion med Per Johansson och Erik Telehagen i målen.

Sändningarna hittas via Streamify på: https://rallysm.streamify.io/play/collections/upcoming
21-09-08 Tredje deltävlingen av Rally-SM för Mattias Adielsson
Till helgen är det dags för årets näst sista deltävling av Rally-SM. Mattias Adielsson och Andreas Johansson siktar åter på en placering i toppen. Inför helgens EC Snapphanerally i Hässleholm ligger de på andra plats i Rally-SM. Nu är siktet högt ställt.
- Vi ska göra vad vi kan för att vara med längst upp. Jag har alltid trivts bra i Hässleholm med deras fina vägar, så alla yttre förutsättningar känns bra, säger Mattias Adielsson.

EC Snapphanerally startar på fredag med två specialsträckor som avgörs på asfalt. Det är två klassiska sträckor som går på ett gammalt militärområde, underlaget varierar mellan asfalt och gatsten så den är mycket svårkörd då greppet hela tiden varierar. Under lördagen kommer sedan ytterligare sex specialsträckor att avgöras innan bilarna går i mål klockan 15 på torget i Hässleholm.
- Känslan är fortfarande bra, vi lär oss mer och mer om den här nya Ford Fiesta Rally2 som vi börjat året med. Jag längtar redan till sista sträckan i Hässleholm, inte för att tävlingen ska ta slut utan för att den är så häftig. Riktigt snabb och fin väg som passar en R5 bil perfekt, avslutar Mattias Adielsson.

Ställning Rally-SM Internationella 4 WD
1. P-G Andersson Årjängs MK 60
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF 31
3. Thomas Thunström Ludvika MS 29
21-09-08 SMK Hörbys SM-ledare Victor Hansen favorit i Snapphanerallyt
SMK Hörbys rallyjunior Victor Hansen är ”het” inför helgens tredje deltävling i Rally-SM, Snapphanerally i Hässleholm. Inte nog med att han leder både SM och JSM i den internationella 2-hjulsdrivna klassen efter två deltävlingar – under den gångna helgen totalsegrade han dessutom i hemmatävlingen TV-Svängen.
– Det känns riktigt bra. Bilen är redo och vi är redo, så det ska bli kul, säger Victor Hansen inför fredagskvällens inledande specialsträckor på Garnisonen i Hässleholm.

I årets traditionella Rally-SM har han en andra- och förstaplats i såväl sin SM- som JSM-klass. I båda tävlingarna har han haft en hård sekundkamp med smålänningen Calle Carlberg.

I fjol tog Victor Hansen tillsammans med sin co-driver, Victor Johansson, en meriterande tredjeplats i JSM. Nu leder han SM och fjolårets Peugeot ersatt med en turboladdad Ford Fiesta 4 som han kör i samma bilklass, R2-klassen.

Trots sin ungdom, 21 år, är han synnerligen rutinerad. Detta efter två år i ungdomsrally innan körkort och en fullvärdig tävlingslicens 2018.
– Vi har kört i många år och samlat på oss en massa erfarenhet. vi sitter i en bra bil och med bra folk runt oss. Det är det som gjort att de gått så bra hittills i år, säger Victor.

I år är Victor och Victor, tillsammans Jonas Åkesson, Christoffer Haglund och TV-profilen Jonas Kruse en del av småländska Team Nybe. Det är Team Nybes stallchef, Mathias Bengtsson, som arbetat för att ge Victor Hansen rätt förutsättningar med en konkurrenskraftig tävlingsbil och stark servicesupport för att kunna tävla på elitnivå i nationalsporten i år.
– Det är kul att vara en del av Team Nybe. Vi är från hela landet, i olika åldrar och bidrar alla med tips och idéer. Ett bra gäng helt enkelt, berättar Victor Hansen.

Precis som klubbkompisen och regerande JWRC-mästaren, Tom Kristensson, har Victor valt att tävla utomlands. Inför årets coronabegränsade SM-säsong har han bland annat slutat klasstvåa i tjeckiska Rallye Sumava, tagit motsvarande placering i Rally Zemaitija i Litauen samt slutat klassåtta i tyska Rally Stemweder. Säg att han rullar på i Toms hjulspår.
– Tom och jag umgicks en hel del förr, men nu på senare tid har de inte blivit så mycket då våra satsningar tar så otroligt mycket tid. Men känner varandra, det gör vi riktigt bra!

Tillsammans med co-drivern Victor Johansson brukar de båda Victorna benämnas Victor&Victor, V&V eller V2. Efter många tävlingar är duon starkt sammansvetsad, vilket är en del av det vinnande konceptet.
– Vårt samarbete funkar klockrent, vi har kul och vi har samma mål, avslutar Victor Hansen, SMK Hörby inför starten i Snapphanerallyt på fredagskvällen.
21-09-07 Ingen start i Snapphanerallyt för Dennis Rådström och Johan Johansson
För mindre än två veckor sedan kraschade Dennis Rådström och Johan Johansson i den andra deltävlingen i Rally-SM, South Swedish Rally, som kördes i Älmhult. Kraschen tog hårt på både bil och besättning, och när den tredje deltävlingen i mästerskapet körs i helgen i Hässleholm finns Rådström Motorsport inte på startlinjen.

Bilen, en Volkswagen Polo R5, har på rekordtid byggts upp igen. En ny kaross anlände till Sverige i torsdags kväll förra veckan, och imorgon onsdag, 8/9, är bilen troligtvis startklar igen tack vare hårt arbete av mekanikerna. Anledningen till att teamet väljer att avstå tävligen i Hässleholm är att Dennis och Johan inte återhämtat sig helt fysiskt efter kraschen.

Teamet vill passa på att rikta ett stort tack till Rallysverige för allt stöd man fått de senaste veckorna, och hoppas snart vara tillbaka i rallyskogen igen.
21-09-07 Flodin och Bergsten taggade inför Rally-SM – ser fram emot tempovägarna i Hässleholm
Patrik Flodin, Ilbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, har vunnit de båda inledande SM-deltävlingarna i rally med över minuten med sin potenta Volvo Grupp H. I helgen är det dags för Snapphanerallyt, som är tredje och näst sista deltävlingen i årets SM.
– Vi får väl försöka med en ny fullpoängare även i Snapphanerallyt, säger Patrik med ett skratt.

Snapphane rallyt startar på fredag med en publiksträcka som körs två gånger och under lördagen är det sex sträckor som ska genomföras. Både Patrik och Göran är taggade inför rallyt.
– Hässleholm har jäkligt roliga vägar. Det är kanonfina tempovägar som jag verkligen ser fram emot att få köra, säger Patrik.

Det är totalt 83 anmälda till Snapphanerallyt och av dem startar 26 ekipage i Patrik och Görans klass, nationellt 2wd.
Sträckorna mäter 77,84 km och med transporterna inräknat rallyt totalt 257,22 km.

Patrik och Göran har vunnit de inledande båda deltävlingarna med maximala poäng och leder SM-tabellen med 28 poäng före Victor Karlsson och 30 poäng före Victor Bergsander.
– Vi får väl försöka med en ny fullpoängare även i Snapphanerallyt, säger Patrik med ett skratt.

Som vanligt kommer du att kunna följa Patrik, Göran och toppen i klassen här på hemsidan

Mer info på www.patrikflodin.com där vi som vanligt kommer följa rallyt rallyt, sträcka för sträcka.

"Jag vill avslutningsvis informera er lite om om SuperSignes Walk of Hope som betyder mycket för mig och mina sponsorer.

September månad är också en månad då det anordnas Walk of Hope runt om i landet för att samla in pengar till barncancerfonden.

Den 29 september står min Superkompis Signe i fokus. En familj som står mig nära går sitt livs viktigaste kamp mot cancern. Signe besitter en otrolig kämparglöd och är en sprudlande glad tjej, tillsammans med henne kommer jag gå Walk of Hope den 29 september i Hudiksvall.

Det finns såklart möjlighet att delta även om du inte bor i Hudiksvall.

Gå in på https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/delta/supersignes-walk-of-hope/ och anmäl din medverkan. Det här är verkligen en promenad som gör skillnad för alla superhjältar där ute.

Barn och cancer hör inte ihop, tillsammans gör vi skillnad"
/Patrik Flodin


Tidsschema Snapphanerallyt
Fredag 10 sept
16:50 Start
18:13 SS1 5,00 km
18:10 SS2 5,00 km
09:01 Service

Lördag 11 sept
09:00 Service
09:48 SS3 9,20 km
10:36 SS4 12,64 km
10:59 SS5 11,90 km
11:44 Service
13:27 SS6 9,20 km
13:55 SS7 8,40 km
14:43 SS8 16,50 km
15:28 Mål

Anmälda nationell 2wd
Patrik Flodin Ilsbo MK
Victor Karlsson Vimmerby MS
Victor Bergsander Kullings MS
Niklas Hägg SMK Hälsinge
Hampus Jakobsson SMK Nyköping
Emil Karlsson Hällefors MK
Johan Axelsson Nässjö MK
Jacob Johannesson Gullabo RC
Johan Gren Hässleholms MK
Gustav Johansson Frykdalens MK
Tim Liljegren Karlskrona MK
Jonas Kruse Karlstad MC
Martin Jakobsson Kolsva MS
Kalle Olstam Nora MK
Joel Norqvist SMK Trollhättan
Joacim Kristensson SMK Hörby
Hans Johansson Olofströms MK
Ocar Arvidsson Gullarbo RC
Mikael Andersson Älmhults MK
Hans Bååth Wäxjö MS
Janne Kristiansson Wäxjö MS
Lars Mårtensson SMK Hörby
Tomas Söderberg Falkenberg MK
Hampus Larsson Kristianstads MK
Tobias Jönsson SMK Helsingborg
Skawomir Bronk Lunds AC
Komplett resultat https://www.resultatservice.com/resserv/v2/tvlinfo/ShowEntrants.jsp?RaceNbr=2021007
21-09-07 Mästarna Andersson och Flodin kör för nya rallyguld i helgen
Två av de 73 förarna i EC Snapphanerallyt kan säkra sina SM-guld på lördag: P-G Andersson och Patrik Flodin. Båda är också regerande mästare.

Efter två genomförda deltävlingar fortsätter Rally-SM redan kommande helg i Hässleholm.
– Vi hade hoppats på några fler startande. Men säsongen är så komprimerad att det är tufft att hålla bilarna i topptrim till nästa tävling, konstaterar CG Wilke, tävlingsledare.
Vinterns båda deltävlingar ställdes in på grund av pandemin, och Skillingaryds MK tvingades flytta sin tävling till slutet av september.
Det gjorde att Rally Killingen i Kil inledde och redan två veckor senare var det dags för South Swedish Rally i Älmhult. Med samma korta mellanrum står nu EC Snapphanerallyt för dörren. Om ytterligare fjorton dagar väntar finalen.

Samtliga fyra deltävlingar räknas, och så här långt är det tre förare som har tagit maximala 60 poäng. En ny fullpoängare i Hässleholm och P-G Andersson samt Patrik Flodin kan återigen titulera sig svenska rallymästare. För Andersson vann huvudklassen förra året, internationellt klassade fyrhjulsdrivna bilar och Flodin var överlägsen i trimmade tvåhjulsdrivna bilar. Även regerande juniormästaren Hampus Jakobsson har full pott så här långt, men till Snapphanerallyt är det bara fyra juniorer till start.
– Det är jättesynd och det gör att segraren bara får maximalt 17 poäng istället för 30, säger Jakobsson.
Alltså får han fortsätta guldjakten när finalen körs i Skillingaryd.
– Vi ligger femma i stora SM och där är det så tätt att det bara är fem poäng upp till silver. Dit ska vi försöka ta oss i helgen, fortsätter Jakobsson, som var just tvåa totalt förra året efter ”omöjlige” Patrik Flodin.

Flodin hade som mål att vinna samtliga specialsträckor i årets SM. Den drömmen gick i kras i Älmhult. Inte heller Andersson har vunnit allt, men sett till att vara snabbast på power stage, den sträcka där fem extra SM-poäng delas ut till snabbaste förare. Samma resultat för Flodin. Bakom dem har det varit spridda framgångar för konkurrenterna, vilket gör att ännu en seger i helgen ger ointagliga poäng.
– Så var det i fjol också, då säkrade vi guldet i tredje deltävlingen. Det spelar ingen roll egentligen, för vi ska åka finalen oavsett. Rally är en materialsport, så allt kan hända, säger Flodin.
I Älmhult hade P-G Andersson en härlig fight med unge Dennis Rådström, som utmanade rejält. Tyvärr slutade det i en våldsam krasch för Rådström.
Främste utmanare nu är Mattias Adielsson, med startnummer två direkt efter Andersson. Adielsson ligger även tvåa i mästerskapet, men distanserad med 29 poäng.

Kalmars rutinerade Joachim Carlström leder klassen Nationella 4 wd, men har bara fyra poäng tillgodo på Dan Johannesson, Mellerud. Skuggar gör även Roger Gustavsson, från Östernärke. Två poäng har han upp till Johannesson.
Allra tuffast är det i Internationella 2 wd, där juniorerna dominerar stort. En handfull förare slåss om segern och kommer att göra allt för att putta Victor Hansen från SM-täten. Gullabos Calle Carlberg ligger närmast, bara två poäng bakom. Han vann premiären, men fick ge sig för Hansen i Älmhult – med 1,4 sekunder.
I nya SM-klassen Standard har Isak Arvidsson, Gullabo, imponerat. Men spänningen ökade rejält när han tappade stort på en lättare avåkning senast i Älmhult. Utmanas i första hand av Johan Holm, Trollhättan.

EC Snapphanerallyt startar redan på torsdagen med presskonferens klockan 18.00 och därefter öppnar den administrativa incheckningen. Att köra så fort förarna behärskar startar fredag kväll med publiksträckan Garnisonen, som körs två gånger. Sedan är det ytterligare sex sträckor under lördagen. Klassiska Hovdala söder om Hässleholm avslutar dagen, innan första startande (P-G Andersson) väntas in till Hässleholm för målgång kvart över tre på eftermiddagen. Kanske för att koras som svensk mästare i huvudklassen.

Anmälningslista finns här: https://resultatservice.se/resserv/v2/tvlinfo/ShowEntrants.jsp?RaceNbr=2021007
21-09-07 P-G och Anders vill ta ny fullpoängare i Snapphanerallyt
Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson, båda Årjängs MK, har vunnit de båda inledande SM-deltävlingarna i 2021-års rally-SM. På fredag är det dags för tredje SM-tävlingen i Hässleholm.
– Jag gillar Snapphanerallyt. Målsättningen blir att försöka ta hem en ny fullpoängare, säger P-G.

Tredje SM-deltävlingen drar igång i Hässleholm på fredag. Då inleds Snapphanerallyt med två publiksträckor under fredagskvällen.
– Det är en riktigt kul publiksträcka med bra bilkörning - inge bök och stök, säger P-G.

Under lördagen körs ytterligare sex sträckor, med målgång ca 15:30.Duon trivs på vägarna runt Hässleholm och ser fram emot att vara tillbaka:
– Jag gillar Snapphanerallyt. Det är kul vägar, som är lite mer kuperade med bra flyt. Riktigt roliga sträckor. Nån av dem kördes även 2016 när jag vann här, så det ser jag fram emot, säger P-G.

Efter två fullpoängare leder P-G och Anders rally-SM inför tredje deltävlingen med 29 poäng ner till Mattias Adielsson och har 31 poäng före Thomas Thunström.
– Målsättningen blir att försöka ta hem en ny fullpoängare, säger P-G.

Mer info på www.pgandersson.se där vi kommer följa rallyt sträcka för sträcka.

Tidsschema Snapphanerallyt
Fredag 10 sept
16:50 Start
18:13 SS1 5,00 km
18:10 SS2 5,00 km
09:01 Service

Lördag 11 sept
09:00 Service
09:48 SS3 9,20 km
10:36 SS4 12,64 km
10:59 SS5 11,90 km
11:44 Service
13:27 SS6 9,20 km
13:55 SS7 8,40 km
14:43 SS8 16,50 km
15:28 Mål

Anmälda Internationella 4 WD
Mattias Adielsson Göteborgs MF
Robin Adolfsson Wäxjö MS
P-G Andersson Årjängs MK
Stig Andervang MK Rimo
Peter Appelskog Östergyllen RC
Daniel Brorson Wäxsjö MS
Peter Grahn Tua
Per Göthberg Eskilstuna MK
Christoffer Haglund SMK Nyköping
Sebastian Johansson Gotlands MF BK
Mattis Olsson Älmhults MK
Dennis Rådström KAK
Thomas Thunström Ludvika MS
Jonas Åkesson Karlskrona AK
Komplett startlista: https://www.resultatservice.com/resserv/v2/tvlinfo/ShowEntrants.jsp?RaceNbr=2021007
21-08-31 Dennis Rådström och Johan Johansson okej efter krasch i Rally-SM
Dennis Rådström och Johan Johansson okej efter krasch i Rally-SM
Helgens deltävling i Rally-SM, South Swedish Rally, fick ett abrupt slut för Dennis Rådström och Johan Johansson i klassen Internationella 4WD. Ekipaget körde av vägen på sträcka 6 av 9, varvid kartläsaren Johan Johansson fick föras till sjukhus. Johan är nu hemma igen och är okej, men kommer vara mörbultad en tid framåt. Dennis är helt okej.

Teamet började direkt jobba stenhårt för att komma tillbaka till rallyskogen så fort som möjligt, och en ny kaross från Volkswagen är på gång.
– Vi tar det dag för dag och siktar framåt, säger Dennis som även riktar ett stort tack till alla som stöttar och skickar support i dessa tider.

”Together we are winners”

21-08-31 Nästa Hässleholm för Rally-SM
Återigen bara två veckor mellan SM-deltävlingarna i rally. Hässleholm nästa, dit P-G Andersson kommer som stärkt förhandsfavorit efter två raka segrar.

EC Snapphanerallyt startar traditionsenligt på fredagen med ”Garnisonen”, publiksträckan ett stenkast från rallyts nav, Hässleholmsgården. Som i sin tur ligger ett stenkast från centrala Hässleholm. Den fem kilometer långa slingan inne på Garnisonen körs två gånger och där har förarna att hantera både asfalt, betong och gatsten. En svårhanterad mix av underlag, som gör att däck och förare ställs på hårda prov direkt.

Till lördagen återstår sex sträckor på sammanlagt sju mil. Inräknat all transport mellan specialsträckorna mäter EC Snapphanerallyt totalt 241 km.
Power stage är SS8, den av förarna älskade ”Hovdala”. En klassiker som alltid är med i Snapphanerallyt med breda, svepande vägar.
– I år ska vi bara ha med de stora fina bitarna. Jag vet då ingen förare som inte uppskattar Hovdala, säger tävlingsledare CG Wilke.
För de allra snabbaste utdelas det extra SM-poäng på Hovdala, därav namnet power stage. Fem till den som kör fortast i sin klass, fyra till näst snabbast ner till ett poäng för den med femte tid.

Två som hittills både segrat i sina klasser och varit snabbast på power stage är P-G Andersson och Patrik Flodin, i en fyrhjulsdriven Ford Fiesta R5 respektive en hårt trimmad, bakhjulsdriven Volvo 940. Andersson har därmed tagit två totalsegrar av lika många möjliga i årets mästerskap. Flodin har varit lika överlägsen i sin klass, och båda räknas som storfavoriter till ytterligare framgångar i Hässleholm.

Men rally är rally och materialet (bilen) sätts på stora påfrestningar. Vilket gör att mekanikerna, som tar sig an bilen så snart den anländer till serviceområdet vid Hässleholmsgården, är ytterst viktiga.

Juniorerna dominerar Internationella 2WD och där är det strid sträcka för sträcka om både sekunder och tiondelar. Hörbys Victor Hansen leder med två SM-poäng, efter att ha vunnit i Älmhult med 1,4 sekunder över premiärvinnaren Calle Carlberg. I South Swedish Rally var det tre olika förare som turades om att ha ledningen, med tiondelar i differens. Mer spännande än så kan det inte bli.

Rutinerade Kalmarföraren Joachim Carlström leder Nationella 4WD, en förare som kört EC Snapphanerallyt åtskilliga gånger och därmed hittar på Hovdala.

Förutom de vanliga SM-klasserna Internationella fyrhjulsdrivna bilar och dito tvåhjulsdrivna, samt nationella 4WD och 2WD finns från och med den här säsongen också SM för standardbilar. En klass där Volvo 940 dominerar och allra värst hittills är Isak Arvidsson, från Gullabo. Visserligen dammade han av vägen i Älmhult, men före det hade han vunnit varenda sträcka. Nu kommer 19-åringen för att ta revansch.

SM-ställningen finns här: http://192.168.8.1/html/guide.html?randid=3357419486?updataredirect=www.rallysm.se/resultat/
21-08-29 Andraplats för Mattias Adielsson i helgens Rally-SM
Årets andra deltävling av Rally-SM avgjordes i helgen i skogarna runt Älmhult. Efter en händelserik tävling slutade Mattias Adielsson och Andreas Johansson på andraplats, vilket även innebär att de nu ligger på silverplats i Rally-SM. Förhållandena var mycket svåra med ett ihållande regn första dagen och tuffa vägar under avslutningsdagen.
- Det har varit en riktigt tuff och svår tävling. Vi har åkt på i ett stabilt tempo under dagen utan att ta för stora risker. Det började i fredagskväll med en sträcka i hällregn och mycket vatten i spåren. Tyvärr fungerade inte startsystemet på bilen i starten på sträckan så vi var tvungna att starta om bilen, där försvann ett 10-tal sekunder direkt, och humöret, säger Mattias Adielsson
- Sent i tävlingen var vi först fram till en olycka med en annan tävlande och sådant är alltid jobbigt, vi är väldigt glada att Dennis och Johan mår bra efter det som hänt. Alltid svårt att ladda om efter en sådan upplevelse utan man vill bara se de sista målskyltarna och avsluta tävlingen så fort det går. Nu ser vi fram mot nästa deltävling som är om två veckor i Hässleholm. Jag känner att det går bättre och bättre vi börjar hitta rätt och farten kommer att komma, avslutar Mattias Adielsson.

Resultat South Swedish Rally 2021
1. PG Andersson Årjängs MK Ford Fiesta Rally 2 36:20,4
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF Ford Fiesta Rally 2 +1:06,3
3. Thomas Thunström Ludvika MS Skoda Fabia Evo +1:44,4

Ställning Rally-SM Internationella 4 WD
1. PG Andersson Årjängs MK 60
2. Mattias Adielsson Göteborgs MF 31
3. Thomas Thunström Ludvika MS 29
21-08-28 Favoriten P-G har guldgrepp i Rally-SM
Ett tidigt ryck av P-G Andersson och förhandsfavoriten tog greppet om South Swedish Rally. När värste konkurrenten sedan åkte av var andra deltävlingen i Rally-SM avgjord.

Blott 26-årige Dennis Rådström är explosiv och tog ledningen när den andra deltävlingen i SM drog igång på fredagskvällen.
Men när SSR startade om visade rutinerade duon P-G Andersson/Anders Fredriksson prov på sin erfarenhet. Den enda som var i närheten var Rådström. Inför lunchuppehållet hade P-G slagit av något på takten, för att sedan sätta in en ny attack på SS6, den 15 km långa Fälleshult.
– Den sträckan hade allt och var i min smak, säger P-G Andersson.
För Rådström och co-driver Johan Johansson blev det katastrof redan i första kurvan. De körde av vägen med sin VW Polo, så att Johansson klämdes fast. Sträckan ströks, medan räddningspersonal tog Johansson till Ljungby sjukhus för kontroll. Dessbättre oskadd, men rejält mörbultad.

Ny tvåa Jonas Åkesson. Men den lyckan blev kortvarig för han uteslöts då han inte stannade när han såg att Rådström hamnat bredvid vägen. Andraplatsen övertog Mattias Adielsson, som ökade tempot vartefter under tävlingens gång. Nästan minuten efter P-G Andersson.
– Vi ändrar lite i inställningarna hela tiden för att få bilen som jag vill ha den. Och det blir bättre och bättre. Ett stabilt rally för vår del, säger Adielsson.
Marginalen blev dryga minuten, för P-G avslutade med att knipa de fem extra SM-poängen på sista sträckan.
– Rätt bra attack på sista, kändes bra att få ligga på lite. Bilen är inte programmerad för halvgas, säger P-G.
Trea en mycket glad Thomas Thunström.
– Härligt! Nu på sista kändes det riktigt, riktigt bra, säger Thunström.
På sista gjorde Sebastian Johansson ett häftigt ryck och tog sig upp på fjärde plats totalt, före Christoffer ”Cribbe” Haglund.

Under hela dagen var det både sekund- och tiondelsjakt i klassen Internationella 2WD där juniorerna dominerar stort. Först ledde Albin Nordh, sedan delad ledning mellan Isac Nordström och Victor Hansen. Nordh tog spets igen, 0,3 före Hansen och ytterligare 0,3 före Nordström.
Efter sju körda sträckor ledde Nordh med 0,1 sekund före Calle Carlberg.
– Inga misstag här på slutet, så jag hoppas det räcker. Så kul att komma ut så här och det går så bra, säger Carlberg.
Men i mål var han mycket besviken, för Hansen stod upp och körde på sista sträckan. Vann därmed klassen med 1,4 sekunds marginal.
– Jag tog i max, Nio snabbare än Calle på power stage, det är bra, säger Hansen.
Nordh avvaktade för mycket på näst sista sträckan, tappade tolv sekunder och dalade till tredje plats.

I klassen för de nationella, fyrhjulsdrivna bilarna var det Joachim Carlströms helg. Kalmarföraren tog ledningen redan i regnet på fredagskvällen, och fortsatte sedan i ett stabilt tempo för att ta segern.
– Så jätteglad, så jättestolt! Jag var chockad efter tiden på ettan, men vi hade bestämt oss för att köra på hårt. Härligt att det höll, säger Carlström.
Skuggade gjorde David Dannevall, men på sista sträckan började hans bil koka och därmed var dagen över. Istället satte Tomas Bergman en kanontid och tog fem SM-poäng, samt klev upp till andraplatsen i klassen.
– Så bra? Jag tog i lite grann, så det var ju kul att det höll, säger Bergman som fick rejäl revansch efter turboraset precis innan start i Kil.
Trea rallynestorn Mats Jonsson, slagen med hela nitton sekunder på sista av Bergman.

Patrik Flodin har varit överlägsen i Nationella 2WD, och var det också denna gång. Visserligen fick han pisk på en sträcka.
– Får räkna med att göra det någon gång, och nu är det gjort. Det har också varit halt, trångt och stenigt i kanterna så det gällde att vara försiktig, säger Flodin.
Maximala fem extra SM-poäng fick han sedan med sig från SS9, power stage, och slutade nia totalt med sin bakhjulsdrivna Volvo.
Tvåa var länge Patrik Dybeck, som i det längsta försökte hålla jämna steg med Flodin. Men strax innan mål på näst sista sträckan stannade hans Corolla.
Viktor Karlsson tog över andraplatsen, men tappade pallkänningen på sista. Istället blev Victor Bergsander tvåa, efter att ha satt andra tid på nästa sista sträckan. Bara drygt åtta sekunder efter Flodin just där.
– Fy vad det gick! Tog i mer än jag klarar av och det var nära flera gånger. Kul att det gick vägen, säger Bergsander.
Trea slutade Emil Karlsson, så den här gången blev det Volvo rakt av på prispallen.

Nya klassen Standard såg åter ut att bli en munsbit för 19-årige C-föraren Isak Arvidsson. Men han rände av på SS7 och tappade över tio minuter. Sjönk som en gråsten genom fältet och slutade sist istället för först.
Första SM-delsegern tog då Johan Holm, trots att han körde punktering på näst sista sträckan. Han hade ändå tid över för att hålla Patrik Tallåker och Bo Fransson bakom sig.
Totalt var det 77 startande i den 45:e upplagan av South Swedish Rally. Av dessa tvingades 16 bryta, tre på grund av avåkningar.

Topp 10 i South Swedish Rally 2021
1 P-G Andersson/Anders Fredriksson, Årjängs MK, Ford Fiesta R5, 42:10,6
2 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborg, Ford Fiesta Rally 2, +1:18,3
3 Thomas Thunström/Jörgen Lindahl, Ludvika, Skoda Fabia Evo, +37,3
4 Sebastian Johansson/Jesper Elfver, Visby, Ford Fiesta R5, +17,0
5 Christoffer Haglund/Nicklas Edvardsson, Nyköping, SKoda Fabia R5, +3,4
6 Mattis Olsson/Timmy Berntsson, Älmhult, Ford Fiesta R5, +5,5
7 Stig Andervang/Robin Eriksson, Rimo, Skoda Fabia R5 Evo, +25,2
8 Daniel Brorson/Kevin Athley, Växjö, Ford Fiesta R5, +19,0
9 Patrik Flodin/Göran Bergsten, Hudiksvall, Volvo 940,+39,0
10 Robin Adolfsson/Nicklas Jidflo, Växjö, Ford Fiesta R5, +3,4

Resultat klassvis i South Swedish Rally 2021
Internationella 4WD
1 P-G Andersson/Anders Fredriksson, Årjäng, Ford Fiesta R5, 42:10,6
2 Mattias Adielsson/Andreas Johansson, Göteborg, Ford Fiesta Rally 2, +1:18,3
3 Thomas Thunström/Jörgen Lindahl, Ludvika, Skoda Fabia Evo, +37,3

Nationella 4WD
1 Joachim Carlström/Jörgen Norman, Kalmar, Mitsubishi Mirage, 46:47,0
2 Tomas Bergman/Morgan Olsson, Hudiksvall, Mitsubishi Lancer Evo VI, +22,2
3 Mats Jonsson/Jon Magnusson, Forshaga, Skoda Octavia WRC, +20,4

Internationella 2WD JSM/SM
1 Viktor Hansen/Victor Johansson, Hörby, Ford Fiesta Rally4, 47:10,3
2 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö,Ford Fiesta, +1,4
3 Albin Nordh/Christoffer Bäck, Ydre, Ford Fiesta Rally4, +4,8

Nationella 2WD
1 Patrik Flodin/Göran Bergsten, Hudiksvall, Volvo 940, 45:55,3
2 Victor Bergsander/Christoffer Lund, Kullings MS, Volvo 940, +1:10,5
3 Emil Karlsson/Jessica Larsson, Hällefors, Volvo 940, +0,6

Standard
1 Johan Holm/Christer Holm, Trollhättan, Volvo 940, 51:13,8
2 Patrik Tallåker/Emila Sjöberg, Skillingaryd, Volvo 940, +4:10,3
3 Bo Fransson/Jannika Fransson, Växjö, Volvo 940, +35,2

JSM Nationella 2WD
1 Hampus Jakobsson/Mikael Johansson, Nyköping, Toyota Corolla, 47:18,2
2 Oscar Arvidsson/Anton Johansson Gullabo, VW Golf, +1:58,5
3 Martin Jacobsson/Henrik Lundh, Kolsva MS, Toyota Corolla, +2,9

Komplett resultatlista finns här: http://ww2.raceconsulting.com/rally/resultat/tavling.jsp?competition=1306
21-08-28 Flodin och Bergsten vann South Swedish rally med över minuten – sensationellt totalnia med Volvon
Patrik Flodin, Ilbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, vann sin andra raka SM-deltävling med över minuten när South Swedish Rally kördes i smålandsskogarna idag.
– Det har verkligen gått kanonbra och varit en fantastiskt helg för oss. Vi har fått använda både vår rutin och utmana oss lite, säger Patrik.

För två veckor sedan vann Patrik och Göran den första SM-deltävlingen i den tvåhjulsdrivna nationella klassen med över minuten. I går drog den andra deltävlingen igång och de upprepade bedriften och tog redan från första sträckan ledningen i sin klass och vann sju av rallyts åtta sträcksegrarna.
– Det har verkligen gått kanonbra och varit en fantastiskt helg för oss. Samtidigt har det varit ett mycket svårare rally än vad vi har kört på ett tag, tack vare regnet som har gjort det både halkigt och svårkört. Då har vi fått använda lite av vår rutin, vilket varit jäkligt kul och utmanande. Dessutom har vi haft väldigt bra däck, vilket vi får tacka Pelle Palmqvist för, säger Patrik.

Med sin Volvo Grupp H trivdes duon på de smala, krokiga smålandsvägarna och vann klassen med 1:10,5 minuter före Victor Bergsander och 1:11,1 före Emil Karlsson.

De slutar lite smått sensationellt på totalt nionde plats i resultatlistan bland de fyrhjulsdrivna bilarna . Rallyt vanns av P-G Andersson.

Mer info, tidsschema, anmälda, m.m. hittar du på www.patrikflodin.com där vi som vanligt har följt rallyt rallyt, sträcka för sträcka.
21-08-28 P-G och Anders kammar South Swedish rally och andra raka fullpoängaren
Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson vann andra deltävlingen i rally-SM, South Swedish Rally, med över minuten och kniper även fem extra SM-poäng efter sin seger på powerstagen.
– Idag har vi tagit i hårt från första startpostition. Vi gjorde som vi brukar – vi smällde till på första sträckan idag så vi kunde överta ledningen i rallyt. Därefter höll vi upp tempot och utökade ledningen successivt, säger P-G.

Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson vann andra deltävlingen i rally-SM, South Swedish Rally, med över minuten och kniper även fem extra SM-poäng efter sin seger på powerstagen.
– Idag har vi tagit i hårt från första startpostition. Vi gjorde som vi brukar – vi smällde till på första sträckan idag så vi kunde överta ledningen i rallyt. Därefter höll vi upp tempot och utökade ledningen successivt, säger P-G.

South Swedish Rally inleddes igår med en publiksträcka där P-G och Anders fick se sig slagna av Dennis Rådström. Men under lördagens första sträcka övertog de ledningen och kammade hem samtliga sträcksegrar idag.
– Idag har vi tagit i hårt från första startpostition. Vi gjorde som vi brukar – vi smällde till på första sträckan idag så vi kunde överta ledningen i rallyt. Därefter höll vi upp tempot och utökade ledningen successivt, säger P-G.

Inledningsvis hade de en fin fight med Dennis Rådström. Dessvärre tvingades Rådström bryta på SS6 efter en avåkning och då var P-G och Anders ledning helt plötsligt dryga 50 sekunder.
– Det har varit riktigt roliga och fina sträckor. Vi har inte haft några större problem alls, bara en pop-off ventil som bröt lite på nån sträcka, men det betydde egentligen inte så mycket tidsmässigt. Vi hade en fin fight med Dennis, så det är synd att det blev som det blev för dem. De imponerade hela dagen, så luften gick lite ur när de försvann. Då hade vi en så pass stor ledning att vi körde lite som i ett ingenmansland. Stort tack till GN Motorsport som tillhandahåller oss med den här välfungerande Forden, säger P-G.

P-G och Anders vann även den så kallade powerstagen och får fem extra SM-poäng. De vann rallyt med 1:18,3 minuter före Mattias Adielsson och var nästan två minuter före trean Thomas Thunström.
- Det funkade skitbra idag. Jäkligt tufft när Rådström bröt, då blev det inte samma höga tempo. Hoppas det går bra med Johan och att de får ihop bilen till nästa tävling. De behövs i mästerskapet, säger Anders.

Mer info på www.pgandersson.se där har vi följt rallyt sträcka för sträcka.

South Swedish Rally
1. P-G Andersson 42:10,6
2. Mattias Adielsson 43:28,9 +1:18,3
3. Thomas Thunström 44:06,2 +1:55,6
4. Sebastian Johansson 44:23,2 +2:12,6
5. Christoffer Haglund 44:26,6 +2:16,0

Komplett resultat http://http://ww2.raceconsulting.com/rally/resultat/tavling.jsp?competition=1306

21-08-27 Rådström hittade fäste i SSR
Regnet skvalade när South Swedish Rally inleddes i Älmhult. Den ende som hittade fäste var Dennis Rådström i en VW Polo GTi R5.

Blott 26-årige Dennis Rådström tog en rejäl skalp när han tvålade till storfavoriten PG Andersson med 5,6 sekunder då South Swedish Rally (SSR) inleddes på fredagskvällen. Först ut var publiksträckan Millebygden, ett område fullt med småvägar kors och tvärs. För ett par månader sedan kördes här en deltävling i Grus-SM, en sprintmodell där värmlänningen Dennis Rådström var snabbast den gången.
Ikväll startade han som nummer två bakom storfavoriten till totalsegern i helgens SSR, PG Andersson.
Men PG hade problem med fästet i regnet. Det hade inte Dennis Rådström, som satte högsta tempo direkt tillsammans med sin kartläsare Johan Johansson. Tillsammans går Rådström/Johansson till nattvila med ledning totalt i SSR.
Trea totalt är Jonas Åkesson, ytterligare 12,2 sekunder efter.

På grund av rådande pandemi fick endast 3000 biljetter säljas till Millebygden Arena, och trots att regnet stundvis var intensivt var alla på plats för att följa sina favoriter.
– Vädret är det enda vi inte kan påverka, och bortsett från det är vi väldigt nöjda med hur tävlingen har startat, säger tävlingsledare Björn Larsson.

South Swedish Rally startar om redan 06.30 i morgon lördag. Då väntar åtta sträckor på genuina, småländska grusvägar på totalt drygt 8 mil. Då ska andra SM-rallyt avgöras ”på riktigt”.
Första bil väntas nå slutmålet utanför Ikea Hotell först 18.39 i morgon kväll.

Resultat klassvis efter SS1, Millebygden 8060 meter

Internationella 4WD
1 Dennis Rådström/Johan Johansson, Torsby, 5.24,8
2 PG Andersson/Anders Fredriksson, Årjäng, +5,6
3 Jonas Åkesson/Martin Holmdahl, Karlskrona, +12,2

Nationella 4WD
1 Joachim Carlström/Jörgen Norman, Kalmar, 6.22,8
2 Petter Fausko/Leif Arne Neset, Norge, +4,4
3 Mats Jonsson/Jon Magnusson, Forshaga, +6,5

Internationella 2WD JSM/SM
1 Albin Nordh/Christoffer Bäck, Ydre, 6.46,4
2 Linus Harling/Johan Grönvall, Arvika, +0,5
3 Adam Westlund/Lukas Karlsson, Torsåker, +1,6

Nationella 2WD
1 Patrik Flodin/Göran Bergsten, Hudiksvall, 6.24,6
2 Patrik Dybeck/Håkan Johansson, Gävle, +5,0
3 Jacob Johannesson/Danny Holgersson, Gullabo, +6,0

Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo, 6.54,1
2 Johan Holm/Christer Holm, Trollhättan, +4,7
3 Bo Fransson/Jannika Fransson, Växjö, +54,7

JSM Nationella 2WD
1 Jacob Johannesson/Danny Holgersson, Gullabo, 6.35,6
2 Hampus Jakobsson/Mikael Johansson, Nyköping, +1,0
3 Marcus Persson/Lars Andersson, Trollhättan, +4,6

Komplett resultat efter SS1 finns här: http://www.raceconsulting.com/rally/resultat/tavling.jsp?competition=1306
21-08-27 Utökad TV-sändning från SSR
South Swedish Rally satsar stort på TV. Både den inledande publiksträckan och lördagens sista, avgörande power stage sänds live liksom förarintervjuer under lunchuppehållet.

Publiksträckan Millebygden är delvis uppbyggd för TV-produktion, då de tävlande jagar sekunder runt korsande vägar på en relativt liten yta. Nu tar tävlingens samarbetspartners och sponsorer det hela till en ny nivå, genom att också sända sista sträckan live.
– Att de trogna abonnenterna av bilsport får möjlighet att se mera rally live är naturligtvis väldigt glädjande. På sista sträckan delar vi också ut extra SM-poäng till de fem snabbaste i varje klass, så det kommer att gå undan, säger Patrik Persson, från promotorn Svenska Rallymästerskapen.
För att öka spänningen ytterligare blir det mellantider till TV-tittarna.

Första tävlande i tuffa R5-klassen, regerande mästaren och ledande PG Andersson, ger sig ut på fredagens publiksträcka klockan 17.25. TV-publiken har möjlighet att följa hans och co-driver Anders Fredrikssons framfart via fem kameror.
Några kameror flyttas sedan till lördagens lunchuppehåll inne på servicen vid Ikea Hotell i Älmhult, där det blir förarintervjuer live. För att sedan summera South Swedish Rally placeras kamerorna ute på power stage, den en mil långa sträckan Slähult söder om Älmhult. Där väntas första bil starta 18.05.
– Det känns väldigt bra att få visa den fighten i TV när inte alla kan komma hit på grund av pandemin. För det kommer att bli åka av ute i Slähult, fortsätter Patrik Persson.

Snabbaste förare i varje klass får fem extra SM-poäng på power stage, näst snabbast fyra och trean tre. Fjärde tid belönas med två poäng och femte man får ett SM-poäng.

Länk till TV-sändningen: https://rallysm.streamify.io
Kostnaden är 99 kronor för en dag, 295 kronor för resten av hela säsongen.

21-08-26 Älmhult gör sig redo för Rally-SM
Om ett dygn är South Swedish Rally i full gång, den andra deltävlingen i Rally-SM och 79 förare väntas till start i Älmhult.

På grund av pandemin var vårens alla deltävlingar inställda. Det gör att hösten blir intensiv för elitförarna i rally. Under torsdagseftermiddagen reser mekanikerna sina tält utanför parkeringen vid Ikea Hotell i Älmhult, rallyts centralpunkt. Den administrativa incheckningen öppnar och tekniker börjar besikta tävlingsbilarna, något som görs utomhus för att undvika eventuell smittspridning.

För endast två veckor sedan var det premiär på Rally-SM i Kil. Nu väntar den 45:e upplagan av stortävlingen South Swedish Rally. Publiksträckan Millebygden inleder på fredagskvällen, med fortsättning under lördagen med fyra sträckor. En i var väderstreck, och samtliga fyra ska köras två gånger.
– En och en halv mil långa Fälleshult är en riktig höjdpunkt! Där svänger det hela tiden, säger tävlingsledare Björn Larsson.

Publikfavoriterna PG Andersson och Patrik Flodin förväntas vinna sina klasser, internationella fyrhjulsdrivna bilar respektive de nationella tvåhjulsdrivna. Båda var överlägsna i premiären.
Betydligt mera öppet är det i klassen för lite äldre fyrhjulsdrivna bilar, nationella 4WD. Premiären gick till syskonduon Dan och Joakim Johannesson från Dals MK.
– Med full pott från Kil är vi taggade att försöka hänga kvar i toppen. Det är många erfarna förare med och vi har inte åkt så himla mycket med noter. Roligt att det är rejält tufft!, säger Dan Johannesson.
En hård nöt att knäcka blir Mats Jonsson, Forshaga, som jagar sitt 19:e SM-guld. I Kil ledde han när växellådan blev tom på olja och det bara var att kasta in handduken.

I klassen internationella tvåhjulsdrivna bilar vimlar det av talangfulla juniorer. Calle Carlberg, Nässjö, var vassast i Kil före Hörbys Victor Hansen och Isac Nordström från Vedum. Adam Westlund, Torsåker, hade motorbekymmer senast, liksom Ydres Albin Nordh. William Binbach, Kolsva, slutade fyra i Kil efter att ha stått upp och kört. Hans lilla Twingo orkade inte mer än så. Nu är vägarna krokigare.
Nya SM-klassen Standard har som storfavorit unge Isak Arvidsson. I Kil tävlade han till konkurrenterna ordentligt, och nu har 19-åringen lite mer av välkänd vägkaraktär.

Totalt omfattar South Swedish Rally nio specialsträckor på sammanlagt lika många mil. 79 förare är anmälda och PG Andersson är den som startar först. Han väntas återvända till målet i Älmhult klockan 18.39 på lördagskvällen.
21-08-26 Så följer du South Swedish Rally via Rallyradion
Så följer du South Swedish Rally via Rallyradion
Äntligen är det dags för en av årets rallyhöjdpunkter, South Swedish Rally i Älmhult. Givetvis är Rally Live på plats och bevakar hela SM-deltäving två i rallyradion.

Tävlingen inleds med klassiska publiksträckan Millebygden på fredagskvällen. Sträckan tv-sänds med start 17.00, första start 17.28. I studion hittar vi Sebastian Bourghardt och Per Johansson, målreporter är Erik Telehagen.

Under lördagen blir det en heldag med rallyradion, som startar redan 07.30 med SS1. Sedan väntar 8 sträckor under dagen, där vi bevakar samtliga i radion med Per Johansson och Erik Telehagen i målen.

Sändningarna hittas via Streamify på: https://rallysm.streamify.io/play/collections/upcoming
21-08-25 Åter dags för Rally-SM med en revanschsugen Mattias Adielsson
Deltävlingarna i årets Rally-SM duggar verkligen tätt för nu är det redan dags för den andra deltävlingen av fyra. Mattias Adielsson och Andreas Johansson kommer laddade till South Swedish Rally som startar på fredag. I värmländska Kil började serien för två veckor sedan och då lyckades de bärga en sjätte plats. Förväntningarna var högre ställda men som tävlingen utvecklades var de nöjda med resultatet. Nu ställs siktet högre mot en topplacering med deras M-sport supportade Ford Fiesta Rally2.
- Vi hade förväntat oss en bättre placering i Kil men lösgrus och en lite felinställd bil gjorde att sekunderna snabbt försvann för oss under första etappen. Efter service hittade vi rätt med bilen och tiderna blev betydligt bättre. Nu laddar vi för helgens tävling och känslan är ändå mycket god, säger Mattias Adielsson

South Swedish Rally med HQ på Ikea hotell i Älmhult startar på fredag med en specialsträcka. Efter nattuppehållet väntar en lång lördag med tidig start och målgång strax före klockan 19. Tävlingen omfattar nio specialsträckor av småländsk karaktär runt Älmhult.
- Vår målsättning är en topplacering, det finns inget annat. Bilen går riktigt bra och är riktigt lättkörd, så nu gäller det att vara på hugget från start. Sträckan på fredagen är lite trixig så det gäller att vara noggrann där när vi skriver våra noter. Mycket roligt att vi även får köra med publik nu, det kändes i Kil att det är något som vi har saknat, avslutar Mattias Adielsson.
21-08-25 Dennis Rådström och Johan Johansson siktar mot pallen när Rally-SM fortsätter i Älmhult
Till helgen är det dags för den andra deltävlingen i Rally-SM, som avgörs i Älmhult genom klassiska South Swedish Rally. Landslagsmedlemmarna Dennis Rådström och Johan Johansson kommer till tävlingen som tvåa i den Internationella Fyrhjulsdrivna klassen efter premiären i Kil för två veckor sen. Där imponerade dom och tog en tredjeplats och fyra bonuspoäng i sin debut i den största klassen.
– Jag tyckte det gick väldigt bra, säger Johan. Vi gjorde ett bra jobb och lyckades knyta ihop hela tävlingen med ett bra resultat och jämn körning trots att det var första tävlingen i en ny bil.

Dennis från Torsby med sin kartläsare Johan från Valdemarsvik gjorde i Rally Killingen sin debut i den högsta klassen i SM efter flera år i VM, med den Volkswagen Polo R5 som världsmästaren Petter Solberg tidigare kört. Inför tävlingen i Älmhult har dom jobbat ännu mer på att utveckla bilen och anpassa den efter sin körstil, för att kunna vara med och utmana SM-ledaren PG Andersson och dom andra i klassen om en framskjuten placering när South Swedish Rally startar med klassiska Millebygden-sträckan på fredag.
– Vi ser fram mot South Swedish Rally, säger Dennis. Vi fick en bra start på säsongen i Kil och kommer nu med en utvecklad bil, så det ska bli spännande att se resultatet av det. Vi har känt på Millebygden tidigare i år när vi vann grussprint-SM där, det känns tryggt att starta tävlingen där och veta vad som komma skall.
– Målsättningarna för helgen är höga, och det är tuff konkurrens i klassen. Men vi ska åka ner till Småland och göra vårt bästa. Det kommer bli tufft, och det gäller att tänka på att det är ett långt mästerskap, fortsätter Dennis.

Tävlingen avgörs över totalt nio sträckor kring Älmhult, med inledning på Millebygden under fredagen med en sträcka och sedan åtta under lördagen. I klassen tävlar bland annat tidigare juniorvärldsmästaren PG Andersson, som leder SM efter Kil, Team Nybe som tävlar på hemmaplan med Jonas Åkesson och Christoffer Haglund, men även landslagskollegan Jari Liiten som fick bryta premiären.
– Det ska bli jättekul att tävla igen. Vi ska göra allt vi kan och försöka ta en till pallplats. Men det är ett bra startfält och alla åker fort, avslutar Johan.
21-08-23 Flodin och Bergsten laddade inför South Swedish Rally "Gillar småländska vägar"
Patrik Flodin, Ilbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, vann SM-premiären i rally med över minuten för knappt två veckor sedan med sin potenta Volvo. På fredag är det dags för deltävling två som körs i småländska Älmhult.
– Det här är en helt annan typ av vägkaraktär, så det här ser jag fram emot. Jag gillar de småländska vägarna, säger Patrik.

De kommer till start med 8 poängs ledning i rally-SM gentemot tvåan Victor Karlsson och 13 poäng före trean Niklas Hägg.
– Seger är självklart målet. Det här är en helt annan typ av vägkaraktär, så det här ser jag verkligen fram emot. Jag gillar de småländska vägarna, säger Patrik.

Det är totalt 81 startande i South Swedish Rally och av dem kör 30 ekipage i Patrik och Görans klass, 2wd nationell. Rallyt är 492,22 km långt och består av 9 sträckor som tillsammans är 88,78 km.
– Jag har bra minnen från South Swedish Rally, så det är kul att vara tillbaka. Speciellt nu när vi fått upp farten i Killingen så tätt inpå, säger Patrik.

Rallyt startar 17:00 på fredag med en publiksträcka och från 07:28 på lördag körs fyra sträckor två gånger med målgång ca 18:30.

Som vanligt kommer vi att uppdatera här på sidan, sträcka för sträcka.

Mer info, tidsschema, anmälda, m.m. hittar du på www.patrikflodin.com där vi som vanligt kommer att följa rallyt, sträcka för sträcka.
21-08-23 P-G Andersson och Anders Fredriksson är laddade inför rally-SM i Älmhult
På fredag är det dags för den andra SM-deltävlingen i rally - South Swedish Rally i småländska Älmhult. Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson kommer till start för att försvara sin SM-ledning tillsammans med GN Motorsport.
– Vi är jäkligt laddade och det är skönt att det är så nära inpå förra gången. Nu har vi farten i kroppen, säger P-G. säger P-G.

Det är snart två veckor sedan SM-premiären och på fredag samlar sig rallycirkusen för den andra deltävlingen i Älmhult. Rallyt är 492,22 km långt och består av 9 sträckor som tillsammans mäter 88,78 km.

Rallyt inleds med en publiksträcka på fredagskvällen och under lördagen körs fyra sträckor två gånger. P-G och Anders kommer att starta först och få spåra den här gången.
– Det kommer nog bli lite tightare här på vägarna, som har en annan vägkaraktär och är lite krokigare än i Kil. Det är några år sedan jag var här och körde, men sträckorna körs två gånger och vi brukar förbättra oss på andra varvet. Och vi kommer självklart till start med målsättningen att ta hem segern. Rådström kommer nog ha lite fördel av första sträckan där att han vann SM-grussprinten som gick tidigare i år, säger P-G.

P-G och Anders leder Rally-SM 4wd internationella klassen efter Rally Killingen med 30 poäng före tvåan Dennis Rådström som har 19 poäng och trean Pontus Tidemand har 18 poäng (Tidemand kommer dock inte till start den här gången).

Rallyt startar 17:00 på fredagen och 07:28 på lördag med målgång ca 18:30.

Mer info på www.pgandersson.se där kommer vi följa rallyt sträcka för sträcka.

Tidsschema South Swedish Rally
Fredag 27 aug
17:00 Start
17:28 SS1 08,06 km

Lördag 28 aug
07:28 SS2 7,70km
08:16 SS3 7,06 km
09;01 Service
10;14 SS4 7,70 km
11:02 SS5 7,06 km
11:47 Service 6,48 km
13:40 SS6 Service 15,54 km
14:58 SS7 10,06 km
15:28 Service
16:41 SS8 15,54 km
17:59 SS9 10,06 km
18:26 Mål

Anmälda Internationella 4 WD
Jonas Åkesson Karlskrona AK
Christoffer Haglund SMK Nyköping
Sebastian Johansson Gotlands MF BK
Mattias Kahle RRC Lausitz
Robin Adolfsson Wäxjö MS
Mattias Olsson Älmhults MK
Mattis Olsson Älmhults MK
Patrik Siljemark Älmhults MK
Mattias Adielsson Göteborgs MF
Peter Appelskog Östergyllen RC
P-G Andersson Årjängs MK
Jari Liiten Sandvikens MK
Thomas Thunström Ludvika MS
Stig Andervang MK Rimo
Daniel Brorson Wäxsjö MS
Per Göthberg Eskilstuna MK
Dennis Rådström KAK
Kalle Gustafsson Haninge MK
Komplett anmäldningslista: http://www.raceconsulting.com/rally/anmalan/listor/lista.jsp?tavling=1306&urval=granskaddeltar
21-08-16 Stort intresse för Rally-SM
Knappt har dammet lagt sig efter SM-premiären i Kil förrän det är dags för förarna att spänna fast hjälmen igen. Om knappa två veckor väntar den andra deltävlingen, Sydsvenska Rallyt i Älmhult.

79 förare är anmälda, där P-G Andersson från Årjäng är favorit till totalsegern. Han är regerande mästare i huvudklassen Internationell 4 WD och har redan ett litet övertag då han vann första deltävlingen.
– Fin start på säsongen, det får gärna fortsätta så, säger en nöjd PG Andersson.
Klassen har fått ett rejält uppsving med många nya bilar och förare som tidigare tävlat i motorsvagare klasser. Det gör att 19 elitförare finns med.

Totalt ska nio sträckor köras, som sammantaget mäter cirka 90 km. Med transportsträckor inräknat omfattar SSR hela 410 km från fredagens start ute vid Millebygden till lördagseftermiddagens målgång vid Ikea Hotell. Vid anmälningstidens utgång hade 79 förare satt upp sig på listan.
– Det är något mindre än förväntat, å andra sidan är startfältet väldigt bra med många starka namn. Så den 45:e upplagan av tävlingen blir en spännande historia, säger tävlingsledare Björn Larsson.
Publikintresset väntas bli stort, när det nu efter ett långt uppehåll äntligen är möjligt att komma ut i skogen och titta på rally.

I den tvåhjulsdrivna klassen med internationella småbilar, typ Fiesta och Peugeot 208, dominerar de unga förarna. 21-årige Calle Carlberg tog hem spelet i premiären, vilket gör att lite mer rutinerade Victor Hansen nu jagar revansch. Hansen har dessutom mer vana vid de småländska vägarna.
– SSR är inte riktigt hemma för jag är ju skåning, men team Nybe som jag tillhör har sin bas utanför Älmhult så visst känner jag till vägkaraktären. Dessutom bor min kartläsare i krokarna, säger Hansen.

I och med att pandemin lamslagit rallysporten blir SM 2021 en ytterst intensiv säsong med fyra deltävlingar inom sex veckor. Premiär nyligen i Kil, sedan följer South Swedish Rally i Älmhult, Snapphanerallyt i Hässleholm och final den 24-25 september med Göhlins Skilling 500 i Skillingaryd.

Anmälningslista hittar du här: http://www.raceconsulting.com/rally/anmalan/listor/lista.jsp?tavling=1306&urval=granskaddeltar
21-08-15 Victor och Jonas inledde SM-säsongen med en stark andraplats i Kil
Rally Killingen inledde SM-säsongen med snabba vägar i de värmländska skogarna runt Kil. Intresset för att köra rally under pandemin har varit stort och det märktes när den inledande SM-deltävlingen Rally Killingen skulle avgöras och då med över 140 anmälda. Victor Karlsson från Vimmerby MS med Jonas Magnér från KAK Motorsport var en av de som ville var med och fightas om pallplatserna.

Victor och Jonas inledde rallyt lite avvaktande och fick inte till den rätta känslan, kanske berodde det på de snabba förhållanden som erbjöds. Efter första servicen gick de ut med siktet inställt på pallen. Efter en urstark SS5 återfann sig återigen självförtroendet och duon fortsatte sin attack och avslutade den inledande SM-deltävlingen på en andraplats.
-”Det känns skönt att SM-säsongen är igång igen, säger en glad Victor, andraplatsen känns skönt och det ger oss en extra push inför de kommande tävlingarna. Där ska vi fortsätta att ge allt och se till att vi kan ge våra motståndare en match i SM.” avslutar Victor.

Näst på tur väntar den lokala tävlingen Emilstrofén nästa helg.

Rally SM fortsätter med South Swedish Rally med Älmhult som värdort den 28-29 Augusti.
21-08-15 Dennis Rådström och Johan Johansson tar tredjeplats i tuff-SM premiär i Kil
Landslagsmedlemmarna Dennis Rådström och Johan Johansson inledde sin storsatsning i Rally-SM under lördagen i Värmländska Kil. Dennis och Johan slutade trea i tävlingen, där de ställdes mot ett motstånd i VM-klass i debuten i klassen Internationella 4WD och första riktiga tävlingen i deras nyinköpta Volkswagen Polo R5.

Årets SM-premiär hade mönstrat det starkaste startfältet i SM sedan 80-talet, med tidigare världsmästare och fabriksförare som Pontus Tidemand och P-G Andersson i klassen. Dennis Rådström från Torsby och kartläsarenJohan Johansson från Valdemarsvik kom till Kil väl förberedda inför sin debut i nya bilen, med målet att köra sitt eget race och öka farten allt efter som. Bara efter några sträckor började topptiderna i klassen komma, och på den avslutande sträckan powerstage, där bonuspoäng i mästerskapet delades ut, var dom näst snabbast. Bara 0,1 sekunder efter P-G Andersson som vann tävlingen.

För Rådström Motorsport blev SM-starten en succé där dom redan från start var med och utmanade sina mer erfarna konkurrenter och tog en stark tredjeplats i den 22 bilar stora klassen, bakom segrande P-G Andersson och tvåan Pontus Tidemand. Vilket också innebar en helt Värmländsk pall i klassen.
– Att vara en tiondel efter P-G Andersson på vår första powerstage är helt magiskt, säger Dennis. Detta har vart så häftigt, och ett stort tack alla som gör detta möjligt. Nu kör vi!

Med en andraplats på powerstage fick Dennis och Johan fyra bonuspoäng i mästerskapet, vilket gör att de efter premiären ligger tvåa i SM på 19 poäng med 11 poäng upp till ledande P-G Andersson och Anders Fredriksson.

Nästa deltävling i Rally-SM körs i Älmhult den 27-28 augusti.
21-08-15 P-G Andersson vann efterlängtad SM-premiär
Regerande mästaren P-G Andersson knäckte konkurrenterna på femte specialsträckan i SM-premiären i rally. Årjängsbon vann sedan komfortabelt i Kil.

Det rekordstora startfältet på 129 ekipage totalt speglade åksuget hos förarna, när myndigheterna nu tillät Rally-SM att dra igång. In till sträckorna ringlade också långa köer när publiken letade sig ut till skogarna där de avlysta vägarna låg.
– Fantastiskt att se folk ute i skogen igen! Det är ju lite av tjusningen att få bjuda på show inför publik, konstaterar Anders Fredriksson, co-driver till förhandsfavoriten PG Andersson från Årjäng.

Den värmländska duon grejade SM-guld i huvudklassen, internationella fyrhjulsdrivna bilar, förra året. I yngre dagar tog PG dubbla JVM-guld och fortsatte sedan utomlands för att numera nöja sig med SM. På pappret hade därför Pontus Tidemand stora chanser att ta hem SM-premiären, då han tävlat i VM under senare tid. Men just det fällde honom, för med internationell ranking fick han starta först och spåra i lösgruset.
– Med tanke på startpositionen och konkurrensen så är jag nöjd med en andraplats. Det var grymt kul med så hårt motstånd och teamet gjorde ett kanonjobb på service. En perfekt push in i tävlandet igen helt enkelt, säger Tidemand.

Tredjeplatsen knep Dennis Rådström, tävlande för KAK. Den unga talangen låg ett tag fyra, men när Sandvikens Jari Liiten körde på en sten i hjulspåret var det slutåkt för honom. Sedan hade inte Rådström några problem med att hålla Jonas Åkesson, Thomas Thunström, Mattias Adielsson och Per Göthberg bakom sig.
Men full pott till PG Andersson, som också vann power stage.
– Vi vann några sekunder här och där och på femte sträckan satte jag in stöten och höll fullt. En jäkligt frän sträcka! Allt har klaffat och det var verkligen skönt att få en sån här start på säsongen, säger Andersson.

Intressant start gjorde Emil Bergkvist, i en ny Audi 1. Men motorn, med cirka 30 hästkrafter mindre än övrigas, räckte inte till. Även om Bergkvist gjorde allt han kunde rann sekunderna iväg och han slutade tolva, över två minuter efter Andersson.

Nationella 4WD
Så länge nestorn Mats Jonsson var med i jakten på sitt 19:e SM-guld ledde han klassen. Men så började växellådan läcka olja och han fick ge upp mitt i tävlingen. Strax efteråt fick även jagande David Dannevall ge sig med motorproblem.
Istället var det bröderna Johannesson, Dan vid ratten och storebror Joakim i högerstolen, som tog klassegern och även var snabbast på power stage, sträcka nio.
– Fantastiskt kul att få vinna en SM-deltävling, vi har ju bara varit med lite då och då tidigare. Och det har varit en tuff dag. På sista fick det bära eller brista, allt eller inget, säger Dan.
Det höll och de hade en total marginal på 5,6 sekunder till rutinerade Joachim Carlsson, Kalmar och trea Peter Johansson, Säter.
– Så otroligt kul tävling! Jag har skrattat hela dagen, säger Johansson.

Internationella 2WD SM/JSM
Bland alla Fiestor och Peugeoter fanns bara en seniorförare, Emrik Smedberg och han slutade sexa. Istället var det juniorerna Calle Carlberg, Victor Hansen och Isac Nordström som dominerade. Hansen såg ut att infria det favoritskap han bar, men efter fem sträckor hade Calle Carlberg gjort det han planerat göra — nämligen öka farten.
– Att få segra ihop med pappa är helt underbart! Vi försökte att inte tappa för mycket i början och sedan öka vartefter. Så roligt när det fungerade och vi kunde tagga upp, säger 21-årige Carlberg.
Hansen fick det inte riktigt att stämma efter lunchuppehållet.
– Det återstår tre deltävlingar och då är det mer hemmavägar för min del, så målet är fortfarande att ta guld, säger Hansen.
Isac Nordström tog sin tredje pallplats på kort tid, och vann även power stage.
– Nu fortsätter vi i det tempot hela vägen i Älmhult och Sydsvenska rallyt, säger Nordström.
Fyra William Binbach, som stod upp och körde med sin motorsvaga Twingo, och femma Lukas Hägg.

Nationell 2 WD
Bland de tvåhjulsdrivna, trimmade vagnarna var inte frågan om Patrik Flodin skulle vinna, utan med hur mycket. Visserligen är rally en materialsport, men regerande mästaren har ordning på grejerna och kör på ett sätt att bilen håller och publiken imponeras.
Klasseger tillsammans med Göran Bergsten med drygt en minut till Victor Karlsson.
– Det här är som en seger! Nästa gång ska vi binda ihop skosnörena på Flodin, så kanske vi kan ta honom, skämtar Karlsson.
Hans resa var inte helt odramatisk, utan först upptäckte de att vattenröret läckte. Dessbättre var de då inne på service och felet åtgärdades. Sedan körde de punktering på SS8.
– Klart att vi tappade på de tre km det gällde. Dessbättre var det ett bakdäck och vi kunde själva byta inför power stage, fortsätter Karlsson.
Även där var Flodin snabbast, före Karlsson och Hampus Jakobsson. Men Jakobsson slutade fyra totalt i klassen, slagen med tre sekunder av Niklas Hägg.
– Kul att vi blev två förare på pallen från Ilsbo! Det är inte var dag, säger Hägg som körde en nyinköpt Corolla efter några års uppehåll.
Femma slutade Victor Bergsander.

JSM Nationell 2WD
Regerande mästarna Hampus och Pontus Jakobsson vann även denna premiär efter åtta sträcksegrar. Det var bara på SS3 de missade och ”bara” var sjua just där. Då var istället Marcus Persson snabbast, men han fick senare bryta.
Jakobssons tidsdifferens till tvåan Jacob Johannesson, skrevs till 45 sekunder. Ytterligare nio sekunder på sig behövde Martin Jakobsson för att ta hand om sista pallplatsen före Martin Broberg och Oscar Arvidsson.

Standard
Ny SM-klass är standardbilar och till start kom 19-årige Isak Arvidsson, med rykte om sig att vinna det mesta han ställer upp i.
Han gjorde ingen besviken, utan satte högsta fart direkt med sin Volvo 940 och ledde hela tiden. Segermarginalen över senioren Jesper Jonasson blev nästan två minuter.
– Motorn rasade nyligen i Millebygden, men nu gick det riktigt bra, säger Arvidsson som började med ungdomsrally som 16-åring och alltid kört Volvo.

Fortsättningen
Rally Killingen i Kil inledde en intensiv SM-månad där de tre återstående deltävlingarna följer slag i slag med två veckors mellanrum. Först ut är Sydsvenska Rallyt i Älmhult den 27-28 augusti. Därefter följer Snapphanerallyt i Hässleholm och sedan finaltävlingen Göhlins Skilling 500 i Skillingaryd den 24-25 september.

Resultat
Klass 1 Internationella 4 WD
1 P-G Andersson/Anders Fredriksson, Årjängs MK, Ford Fiesta, 38:00.0
2 Pontus Tidemand/Morten Erik Abrahamsen, SMK Eda, Skoda Fabia EVO, +39.5
3 Dennis Rådström/Johan Johansson, KAK, VW Polo, +11.5

Klass 2 Nationella 4 WD
1 Dan Johannesson/Joakim Johannesson, Dals MK, Mitsubishi Mirage, 41:47.4
2 Joachim Carlström/Jörgen Norman, Gullabo RC, Mitsubishi Mirage, +5.6
3 Peter Johansson/Jim Hjerpe, Säters MK, Mitsubishi Evo 5, +10.6

Klass 3 Internationella 2 WD
1 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö MK, Ford Fiesta R2, 41:43.2
2 Victor Hansen/Victor Johansson, SMK Hörby, Ford Fiesta Rally4, +12.8
3 Isac Nordström/Karl-Johan Borhammar, Kullings MS, Peugeot 208. +9.7

Klass 4 Nationell 2 WD
1 Patrik Flodin/Göran Bergsten, Ilsbo MK, Volvo 940, 40:09.2
2 Victor Karlsson/Jonas Magnér, Vimmerby MS, Toyota Corolla, +1:05.2
3 Niklas Hägg/Toni Sundqvist, SMK Hälsinge, Toyota Corolla, +6.0

Klass 5 Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, Volvo 940, 43:58.8
2 Jesper Jonasson/Marcus Jansson, Filipstads MC, Volvo S70, +1:57.7
3 Patrik Tallåker/Emilia Sjöberg, Skillingaryds MK, Volvo 940, +3:04.8

JSM Internationella 2 WD
1 Calle Carlberg/Torbjörn Carlberg, Nässjö MK, Ford Fiesta R2, 41:43.2
2 Victor Hansen/Viktor Johansson, SMK Hörby, Ford Fiesta Rally4, +12.8
3 Isac Nordström/Karl-Johan Borhammar, Kullings MS, Peugeot 208, +9.7

JSM Nationell 2 WD
1 Hampus Jakobsson/Pontus Jakobsson, SMK Nyköping, Toyota Corolla, 41:23.5
2 Jacob Johannesson/Danny Holgersson, Gullabo RC, Volvo 940, +45.2
3 Martin Jakobsson/Henrik Lundh, Kolsva MS, Toyota Corolloa, +9.1

JSM Standard
1 Isak Arvidsson/Victor Svensson, Gullabo RC, Volvo 940, 43:58.8

Supportklass VOC
1 Emil Andersson/Kim Rauséus, MK Team Westom, Volvo 244, 43:52.3
2 Dennis Persson/Fredrik Rudmalm, Laxå MK, Volvo 940, +2.3
3 Kristoffer Karlsson/Albin Timell, SMK Trollhättan, +39.9
21-08-15 Mattias Adielsson på sjätte plats i första deltävlingen i Rally-SM
Första deltävlingen av Rally-SM avgjordes under lördagen i värmländska Kil. Mattias Adielsson och Andreas Johansson kom till slut på en sjätte plats efter att ha haft lite problem i början på tävlingen.
- Vi hade inte riktigt rätt inställningar på bilen under morgonens första fyra sträckor och tappade mycket tid. Sedan snurrade vi på den andra sträckan också och där rann det i väg ytterligare 30 sekunder, så segerchanserna försvann tidigt i tävlingen, säger Mattias Adielsson.

På servicen efter fyra sträckor gjorde teamet ett stort jobb med bilen och förändrade mycket i väghållningen. Mattias och Andreas satte också upp nya mål med tävlingen.
- Vi byggde om bakvagnen på bilen då jag tyckte att jag tappade ut den i de långa snabba svängarna och liksom inte riktigt kunde lita på den. Efter det blev det mycket bättre och vi kunde utnyttja materialet på ett bra sätt. 12:e plats efter fyra specialsträckor var inte det som vi hade i vår plan, men vi samlade oss och bestämde att vi skulle avsluta tävlingen på bästa sätt. Jag tycker att det gick bra på slutet och vi avancerade till en sjätte plats och fick med oss många värdefulla poäng inför fortsättningen. Tredjeplatsen på powerstagen har också stärkt vårt självförtroende inför nästa tävling, avslutar Mattias Adielsson.
21-08-14 Tidemand tvåa i SM-premiären
Säsongsdebuten i SM, Rally Killingen, bjöd i år på ett ovanligt tufft startfält med flera mästare som nu fick chansen till en ordentlig kamp på hemmaplan. Trots att Pontus Tidemand inte hade de enklaste förutsättningarna som första bil på vägen, visade han ändå prov på VM-tempo och tog hem andraplatsen tillsammans med teamet EKS JC.

En rejält kompakt dag väntade när den första deltävlingen i Rally-SM 2021 gick av stapeln under lördagen. Premiärrallyt avgjordes på nio sträckor i skogarna omkring värmländska Kil och Pontus Tidemand, som inte tävlat sen i december förra året, var otroligt nöjd över att vara tillbaka i rallybilen.
- Fantastiskt kul att tävla igen! När det inte blev något Rally Sweden år känns det extra roligt att kunna vara med här idag och köra på häftiga värmländska vägar inför mycket publik som tagit sig ut i skogen, säger Pontus.

Som första bil på vägen hade han och kartläsaren Morten Erik Abrahamsen en stor utmaning i att parera allt lösgrus, men de lyckades hålla en bra rytm och göra det bästa av situationen.
- Kanske vi attackerade lite för mycket i rullgruset i början men känslan var bra. Vi gjorde vad vi kunde och med tanke på startpositionen och konkurrensen så är jag nöjd med en andraplats. Det var grymt kul med så hårt motstånd ute på sträckorna och teamet gjorde ett kanonjobb på service. En perfekt push in i tävlandet igen helt enkelt, säger Pontus.

Topp 5 Rally Killingen 2021
1. P-G Andersson 38:00.0
2. Pontus Tidemand +39.5
3. Dennis Rådström +51.0
4. Jonas Åkesson +01:12.8
5. Thomas Thunström +01:20.6
21-08-14 Flodin och Bergsten vann rally-SM premiären i Kil med över minuten!
Regerande svenska mästarna Patrik Flodin, Ilbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, vann SM-premiären Rally Killingen i överlägsen stil i sin jakt att försvara SM-guldet idag.
– Att få köra på den här fina vägarna med all publik var faktiskt största moroten. Det var länge sedan jag körde här så det var kul att få visa publiken vad vi kan, säger Göran.

Det här var första tävlingen för duon sedan Rally-SM avgjordes i september i fjol. Då vann de samtliga deltävlingar och missade bara fyra sträcksegrar.

I dag inledde de säsongen där de slutade, med seger på samtliga rallyts nio sträckor och knep därmed även 5 extrapoäng för seger på sista sträckan. Patrik och Göran kör även i år i den potenta Volvo Grupp H-bilen.
– Det känns riktigt bra. Vägarna passade Volvon lite sämre i början, men vi plockade ändå in viktiga sekunder. Sen bet vi ihop på de lite längre sträckorna och tryckte ner gasen, så att vi fick till en rejäl lucka. Extra kul att det gick så bra på SS7 som egentligen inte är en Volvoväg med alla krokar, det känns riktigt bra inför South Swedish Rally, sa Patrik.

Båda hyllar arrangören Kils MK Bil för det fina rallyt och känslan att få köra inför publik igen.
– Att få köra på den här fina vägarna med all publik var faktiskt största moroten. Det var länge sedan jag körde här så det var kul att få visa publiken vad vi kan, sa Göran.

De vann rallyt med 1,05,2 minuter före Vimmerby MS-föraren Victor Karlsson och trea blev Niklas Hägg, SMK Hälsinge, , 1,11,2 minut.

Rally Killingen
1. Patrik Flodin 40:09.2
2. Victor Karlsson 41:14.4 +1:05,2
3. Niklas Hägg 41:20.4 +1:11,2
4 Hampus Jakobsson 41:23.5 +1:14,3
5. Victor Bergsander 05:25.2 +1:23,1

Resultat: https://www.infiniteracing.se/results/7uqcXnDGopdpsxNqb?ss=1

Rally-SM Nationella 2WD 1 2 3 4 Totalt
1. Patrik Flodin 30 p
2. Victor Karlsson 22 p
3. Nicklas Hägg 17 p

Mer info hittar du på www.patrikflodin.com där vi följt rallyt, sträcka för sträcka
21-08-14 Komfortabel seger och full pott för P-G Andersson i SM-premiären i Kil
I dag kördes den inledande deltävlingen i Rally-SM i värmländska Kil. Regerande svenska mästarna i den fyrhjulsdrivna trimmade klassen, Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson, vann premiären med god marginal.
– Rally Killingen var en fantastiskt kul tävling som nästan gick över förväntan. Vi vann några sekunder här och där och på femte sträckan satte jag in stöten och höll fullt, säger P-G.

P-G och Anders kör även i år hela SM-serien tillsammans med det Åhuskärrbaserade teamet GN Motorsport i teamets Ford Fiesta R5. De kammade hem åtta av dagens nio specialsträckor och vann SM-premiären med 39,5 sekunder före Pontus Tidemand och 51,0 sekunder före Dennis Rådström.

De kammar hem full pott eftersom de även fem extrapoäng för seger av Powerstage som ger fem extra SM-poäng till sträcksegraren, 4 poäng till tvåan, 3 poäng till trean etc..
– Rally Killingen var en fantastiskt kul tävling som nästan gick över förväntan. Vi vann några sekunder här och där och på femte sträckan satte jag in stöten och höll fullt. En jäkligt frän sträcka, Det har överhuvudtaget en kanontävling, men otroligt fina vägar, bil, däck, och kartläsare. Allt har klaffat och det var verkligen skönt att få en sån här start på säsongen, säger P-G.

Även Anders är nöjd med sin insats och hyllar öven arrangemanget.
– Så här ska rally vara. Fina vägar med blandad karaktär och otroligt bra organiserat. Stort tack till organisation och funktionärer för ett kanonrally, avslutar Anders.

Mer info på www.pgandersson.se där kommer följt rallyt sträcka för sträcka.

Rally-SM 2021
Internationella 4WD
1. PG Andersson 30 p
2. Dennis Rådström 19 p
3. Pontus Tidemand 18 p
21-08-13 Äntligen är det dags!
Rally-Sverige kokar av spänning och förväntning inför premiärdeltävlingen i det av promotorn kallat ‘traditionella Rally-SM’. Första deltävlingen skulle egentligen arrangerats av Boden MS och ha körts i februari, men på grund av rådande pandemi så har tävlingarna hitintills ställts in eller skjutits upp. Nu är det äntligen dags, på fredag den 13 augusti klockan 15:00 körs
Shakedown på ett vägsavsnitt som för länge sedan kördes som vintersträcka på Rally Snösvängen på 80-talet.
“Det är fantastiskt att äntligen få arrangera ett rally av denna dignitet. Jättekul med ett så starkt startfält av den här kalibern. Vi har alla väntat länge och äntligen är det dags. Vi har letat fram guldkorn från sträckarkivet och hittat de bästa sträckorna där vi hoppas få se hård konkurrens och häftig rallyåkning”, säger tävlingsledaren Mikael Gustafsson och tillägger:
“Som arrangör och rallyfantast så är det naturligtvis tråkigt att inte få ha arrangerade publikplatser, men vi hoppas få se en hel del besökare i skogarna ändå. Jag vet att förarna älskar att få stöttning från publik längs vägarna och jag tror att många rallyfantaster kommer att bege sig ut för att äntligen kunna njuta av häftig rallyåkning. Vi hoppas och tror att alla besökare kommer respektera myndigheternas rekommendationer vilket vi som arrangör uppmanar och efterlever.

“Det ska bli fantastiskt med ett ‘lilla-VM’”
Det kan vara den hetaste och mest konkurrenskraftiga anmälningslista vi någonsin sett i Rally-SM. Varje klass innehåller extremt kompetenta förare och kartläsare där flertalet som normalt tävlar utomlands ställer upp i huvudklassen. Dessa ackompanjeras med toppförare välkända nom rallysporten som tillsammans skapar ett så tungt meriterande startfält som man bara inte vill missa. Förarna själva är minst lika taggade på att äntligen få ta sig ut i rallyskogarna och ladda på för fullt mellan gran och tall inför åskådare:
“Det ska bli jättekul att äntligen komma igång igen, jag har längtat och längtat och
det ska bli fantastiskt med ‘ett lilla-VM’, säger Ford Fiesta R5-föraren Mattias Adielsson, trea ut på sträckorna, som kör för Göteborgs MF. “Tidemand är inte ledsen på gasen och kommer med rätt material. Han har bra tempo från VM så jag tror att vi kan bli fem till sex stycken som kan vinna i helgen. Vi ska självklart göra vad vi kan för att låta det bli oss.”

Största och mest intressanta R5/Rally2-startfältet någonsin i Rally-SM Den seedade anmälningslistan avslöjar minst 21 anmälda i ‘4WD Internationell’. Tunga meriterade namn med internationella prestationer på hög nivå såsom P-G Andersson, Pontus Tidemand, Emil Bergkvist, Dennis Rådström och Mattias Adielsson, toppar startfältet som skulle kunna vara det största och mest intressanta R5/Rally2-startfältet någonsin i Rally-SM, och tävlingsledare Mikael Gustafsson är givetvis lyrisk

Emil Bergkvist som kör för EKS JC kommer i teamets splitternya Audi A1 som egentligen är en uppgraderad R4 som utrustats med kit från Oreca:
“Väghållningsmässigt är den riktigt bra med kompetenta bromsar, fjädring, och växellåda, men motorn kan det saknas lite effekt i eftersom den i grund och botten är en R4-bil. Det ska bli spännande att se hur bilen står sig jämfört med de andra i detta otroliga startfält. Normalt åker jag på tävling för att vinna, men nu är prioriteringen att komma i mål, även om jag hoppas på att få att vara med och fightas om pallen såklart”, säger Emil Bergkvist som kör den av EKS JC upphottade Audi A1.

“En jäkla batalj!”
Fjolårsvinnaren av Rally-SM och ikonen P-G Andersson hoppas och tror att tävlingen inte kommer att var självklar:
“Pontus Tidemand kan komma att vara svårast, men det är många som man inte kört mot tidigare men som kört mycket i år. Tidemand, Bergkvist, Adielsson och Rådström är ju alla duktiga chaufförer som man vet vad dom går för, men resten är ovisst. Jag har samma bil som i fjol och den fungerar lika bra som då, men jag har inte kört så mycket så jag måste bli ett med allt igen. Oavsett så vet jag att det kommer bli en jäkla batalj med ett startfält som detta”

Toppnamnen med internationella erfarenheter kommer att få fightas jämsides andra erkänt duktiga förare i samma klass där bland annat Jari Liiten, Stig Andervang, och Lars Stugemo ställer upp i sina Škoda Fabia R5, de två sistnämna av modell EVO.

En annan duktig förare som kommer till Rally Killingen är junioren (20-årige) Kalle Gustafsson som kör sin första säsong i ‘4WD internationellt’ med sin Ford Fiesta R5 efter att tidigare ha rattat R2 de senaste två säsongerna:
“Allt känns jättebra men jag undrar om jag kan hantera pressen. Allt har gått bra hittills och bilen är som en dröm. Allting fungerar hur bra som helst.

Men att ställa om till fyrhjulsdrift och en ny bil är inte helt enkelt om man vill vara med och tampas med de bästa:
“Vi vann Gästabudstrofén i Nyköping tidigare i år och låg tvåa i Violenrallyt i Flen, men på SS4 så träffade vi en gömd sten när vi höll för långt in över ett krön. Vi slog punktering och styrstaget blev krokigt så vi fick bryta, men det är sånt som händer, jag måste lära mig på något sätt hur bred bilen är, haha” skämtar Kalle Gustafsson om det enkla misstaget.

“Det är ett riktigt getingbo”
Men det är inte bara värstingklassen som kommer att kantas av extrem rallykörning och hård konkurrens, i ‘2WD internationellt’ får vi bland annat se Isac Nordström, Linus Harling, Albin Nordh, Calle Carlberg och Victor Hansen. Förarna medger att det är ett starkt startfält och har respekt för de andra förarna. Sträckorna karaktäriseras av hårda, breda och snabba grusvägar likt Rally Finland. Kombinationen av att många förare har nya bilar eller inte tävlat på ett tag gör det svårt att säga formen på dem och vem som som går in med favoritskapet. För att nämna några formkurvor så vann Linus Harling grupp F i Flen och VOC i Nyköping för två veckor.
“Alla på startlistan har chans på pallen, så det är väldigt svårtippat. Men vi åker absolut dit för att vara med i toppen”, säger Calle Carlberg som igår torsdag meddelade att han kommer att ställa upp i Rally Killingen med en hyrd Rally4 Ford Fiesta.

Många Rally4 är att förvänta vid Rally Killingen och det ska bli spännande att se hur stor fördel de nya bilarna har.
hur stor fördel de nya bilarna har.
“Det är ett riktigt getingbo med massa nya och unga förare som vill framåt. Det gäller att försöka köra på bra från början
så vi får se hur det går. Alla kan ju egentligen vinna. Det har ju varit ett uppehåll och många har nya bilar så det blir spännande” säger Victor Hansen som har genomfört hela 5 tävlingar redan under 2021.

Flodin - en jagad hare
Att Patrik Flodin varit överlägsen i sin klass senaste åren är inget nytt, men många ser honom som en hare att jaga och morot att köra snabbare. Frågan är om Rally Killingen är tävlingen där Patriks dominans kan utmanas på riktigt med ett sådant fantastiskt startfält. Förare som Patrik Dybeck, Oskar Sundell, Hampus Jakobsson - bland andra - kan vara aspiranter till högsta nivån på prispallen, men frågan är om vägtypen är fördelaktig för de snabba Volvo 940’s som Patrik och Emil Karlsson rattar, eller om de framhjulsdrivna ettriga Toyota Corollorna inte minst kommer att hänga med.
“Jag körde Rally Killingen 2006 så det var ett tag sen. Man får inte göra några misstag och det är svårt att ta igen när startfältet är så bra. Är man inte på topp och bara åker med så kommer man bli ifrån åkt” analyserar Patrik Flodin, som ser fram emot att äntligen få sladda runt i värmlandsskogarna.

Patrik Dybeck:
“Bilen känns bra. Sen kanske det ändå är svårt att ta Flodin, om det nu går. Men det är ju ingen nackdel att det är brett och snabbt. Utöver Flodin i toppen så hoppas jag med mig själv, Högg och Jakobsson.”

Stor lokalanknytning
Värmland brukar förknippas med dansband och rally, och det senare kan ödmjukt bekräftas genom Rally Killingen och många av de förare, kartläsare, och team som har bördighet här. P-G Andersson, Pontus Tidemand, Dennis Rådström, Jonas Kruse, Linus Harling, Mats Jonsson, Göran Bergsten, Oscar Svedlund, Anders Kulläng – för att nämna några – har tillsammans satt Värmland på rallykartan. Joel Christoffersson, till skillnad från ovan nämnda personer, driftar teamet EKS JC som fokuserar på rally och rallycross tillsammans med Mattias Ekström. Denna helgen har han fullt upp, inte bara för att han har tre konkurrenskraftiga bilar i Rally Killingen, men också ställer upp med bilar i Rallycross-SM på Westombanan i Arvika.
“Jätteroligt, en dröm att få ställa upp med tre bilar på hemmaplan i Rally Killingen. Vi hoppas att vår Audi A1 kan placera sig
inom topp 5, men vi har ingen idé vart vi kommer att stå oss då den är helt ny. Det är först efter ett par sträckor vi kommer se om hur bilen kan mäta sig med de andra - vi får bara hålla tummarna.”
Rally Killingen kör i Kils kommun med Shakedown på fredag klockan 15:00 och första start på SS1 lördag klockan 08:20. HQ och serviceplatsen är lokaliserad vid Kulturhuset KilArena, där både start och målgång kommer att ske och podium att hållas.
21-08-13 Ingen Jonas Kruse i SVT:s WRC-sändningar – tävlar i Rally-SM med 16-åriga ”Rally-Maja” i högerstolen
SVT Sports bilsportexpert, Jonas Kruse, står över från att guida TV-tittarna tillsammans med Maria Wallberg under helgens sändningar från WRC Ypres Rally Belgium.

Istället kör den 55-årige värmlänningen den första deltävlingen i traditionella Rally-SM som avgörs på ”hemmavägar” runt Kil. Tävlingen körs på lördagen, men redan på söndag återfinns Kruse i SVT Sport:s sändningar, dock inte från Rally-VM, WRC, utan tillsammans med Johan Ejeborg från SM-finalen i rallycross i Arvika.
– Oavsett mitt gästspel hos Team Nybe tillsammans med kartläsartalangen Maja Bengtsson, så hade det inte fungerat eftersom SVT:s sändning från rallycrossen är prioriterad av mig, förklarar den trippelbokade Jonas Kruse som bland annat har två SM-titlar i nationalsporten rally.

I Kils MK:s SM-rally, Killingen, kommer den forne ”sladdkungen” från Grums att ratta en framhjulsdriven Toyota Corolla istället för en förväntad bakhjulsdriven Volvo 940. Anledningen till bilbytet är att Volvon är ännu inte färdigbyggd.
– Toyotan är en nog så bra tävlingsbil, genrepet i Violen Rallyt i juli visade både att bilen är potent och att jag hänger med. Vi hade en 4-5:e plats på gång i klassen innan bensinpumpen lade av. Därefter har vi kört en rallyträning med skapligt resultat, berättar Jonas Kruse.

”Vi”, det är Jonas och den hårdsatsande 16-åriga co-drivertalangen Maja Bengtsson från småländska Virestad. Även ”Rally-Maja” har gjort en omprioritering från WRC till förmån för Rally-SM denna helg. I programmet låg att hon skulle assistera Tom Kristenssons co-driver, David Arhusiander, med uppdaterade noter under WRC Ypres Rally Belgium, men nu väljer hon att skaffa sig ytterligare rutin genom att åka i tävlingstempo med Jonas Kruse.
– Det känns otroligt roligt att dra igång SM-säsongen igen som jag tror kan bli riktigt bra för vår del om allt går som det ska! Vi har åkt mindre test, men även en större rallyträning i Rävemåla, så sent som förra helgen, så vi är redo att ta oss an utmaningen i Kil nu, säger Maja Bengtsson.

Jonas Kruses ersättare under WRC-sändningarna blir Jonas Andersson, co-driver till bland andra ”PG” Andersson och norrmannen Mads Östberg.
21-08-13 Nervös premiär för Karlskronas AK:s Jonas Åkesson i Rally-SM
Helt klart har det varit nervöst i år med ny bil, fyrhjulsdrift och inte minst konkurrensen vi ska möta i den nya klassen. Det säger Karlskrona AK:s fortåkare, Jonas Åkesson, inför tävlingspremiären i helgen då årets traditionella Rally-SM inleds med Kils MK:s Killingen.

Som ny i kungaklassen, fyrhjulsdrivna R5, ställs Jonas och co-drivern Martin Holmdahl mot förare med framskjutna placeringar i såväl världs- som europamästerskapen under senare år i Killingen.

Men han är förväntansfull eftersom han har goda förutsättningar både tack vare en bra tävlingsbil, en Ford Fiesta, och rigorösa förberedelser från Team Nybes sida.
– Pandemin har gjort att jag och teamet har fått mer tid att testa och därmed komma in i bilen. Martin, som är bosatt i Norge och därmed omfattas av karantänsregler, kan nu förhoppningsvis sitta i högerstolen i höst, så nu känns som att vi är redo för SM på riktigt, säger Jonas Åkesson.

Omställningen från framhjulsdrivet till fyrhjulsdrivet har gått bättre än vad Jonas till en början förväntat sig.
– Det är otroligt häftiga bilar att köra, med mer precision, väghållning och framför allt mer kraft än vad jag hittills har varit van vid, förklarar han och fortsätter:
– Vi har försökt köra på olika underlag, försökt hitta olika vägkaraktärer, kört på mjuka däck, hårda däck, blött, torrt och så vidare. Farten finns där helt klart, men det är alltid mycket som måste stämma när det väl kommer till tävling!

Precis som för andra sporter har pandemin haft konsekvenser för de rallyaktiva. Ytterst få tävlingar har arrangerats i nationalsporten under 2021. Därför har Jonas Åkesson, tillsammans med en del andra elitförare, sökt sig utanför landets gränser för att få viktiga tävlingsmil. Bland annat har han kört den finska mästerskapstävlingen Mad-Croc Länsirannikon Ralli, där han under rallyts slutskede, och på väg upp i resultatlistan, tvingades bryta på grund av ett tekniskt fel.
– Det var en viktig värdemätare, summerar han.

Nu står, äntligen, SM-rallyt Killingen, värmländska Kil, framför Jonas Åkesson och Martin Holmdahl.
21-08-13 Dennis Rådström laddar för tuff SM-premiär i Kil
Dennis Rådström och Johan Johansson är på lördag redo att göra sitt intåg i Rally-SM:s värstingklass Internationella 4WD efter fyra säsonger i VM och EM. Och dom gör det i kanske det tuffaste startfältet i SM sedan 80-talet, där samtliga svenska elitförare finns på plats i klassen.
– Vi är oerhört taggade. Som alla säger är det ett fantastiskt startfält där vi är med och bidrar med vår bil, teamet och den erfarenhet vi har, säger Dennis.

Förutom Dennis och Johan med medaljer och segrar i Junior-VM på meritlistan finns även tidigare Juniorvärldsmästare- och fabriksförare som Pontus Tidemand, P-G Andersson, Emil Bergkvist och Mattias Adielsson med i klassen.
– Det är våra idoler som vi ställs mot, så det blir ett bra motstånd direkt från start. Men vill man bli bäst måste man slåss mot dom bästa, så det känns perfekt att få detta motståndet i premiären, säger Dennis.

Tävlingen körs i Värmländska Kil över 9 sträckor med start på lördag morgon. Det är den första deltävlingen av totalt fyra i Rally-SM 2021. Dennis och Johan storsatsar i år på SM i en Volkswagen Polo R5, samma bil som Petter Solberg, världsmästare i rally 2003, tog sin sista seger i karriären med i Wales 2019. Teamet har förberett sig väl inför tävlingen med mycket tester och en tävling i sprint-SM som dom vann för en dryg månad sedan.
– Vi har fått en bra känsla på testerna inför tävlingen, och vi ska gå ut med samma känsla och hålla oss kalla. Så får vi se hur långt det räcker. Vi har gjort bra förberedelser och tror det ska räcka långt, säger Dennis.
– Det ska bli jättekul att få tävla igen och möta detta motstånd i premiären känns fantastisk. Jag är lite spänd, och det ska bli kul att se vad vi går för i nya bilen. Det är en lång säsong, och man behöver inte vinna första tävlingen för att stå som segrare i slutet. Men vi ska göra vad vi kan och siktar alltid högt, avslutar Johan.

21-08-12 Nu på lördag drar äntligen Rally-SM igång!
En lång väntan och längtan efter rallytävlande är till ända. På lördag 14/8 startar säsongen med tävling i Kil, Rally Killingen. 14 ekipage ställer upp i klassen. Ett härligt gäng där många inklusive oss är riktigt laddade och sugna.

För första gången på länge så är publik välkomna, härligt!
Så ut i skogarna runt Kil i helgen! I princip samtliga klasser i helgens startfält ser på förhand riktigt häftiga ut. Men kom ihåg att hålla avstånd osv.

Rally Killingen är lite av en favorittävling för Isac Nordström Motorsport. Han uppskattar karaktären mycket och har bara goda minnen ifrån tidigare starter i tävlingen.

Följ vår framfart via våra social medier hela helgen.

Hoppas vi ses i Kil i helgen!
21-08-11 Rekordstort värstingfält i Rally-SM
SM-premiären i rally slår alla rekord! Mer fräcka bilar, fler stjärnförare än någonsin på plats och totalt 134 anmälda. Helgens Rally Killingen i Kil blir något att bita i.

En vintertävling skulle ha ingått i mästerskapet, men pandemin satte stopp för den. Därför är Rally Killingen i Kil ytterst efterlängtad, både för publik och förare. Vid anmälningstidens utgång visar det sig att regerande mästarna PG Andersson och Anders Fredriksson, från Årjäng, får möta likaledes internationellt meriterade Pontus Tidemand, Charlottenberg, och Emil Bergkvist, Torsåker. Bland många, många andra.

Bilmaterialet skäms inte heller för sig, utan består av ultramoderna R5:or byggda helt och hållet för att klara nio specialsträckor på sammanlagt 73 km i de värmländska skogarna.
22 stycken R5:or väntas till start på lördag, där första bil lämnar Kils Arena 08.00.

De tvåhjulsdrivna ekipagen består av 68 förväntansfulla i SM-klasserna internationella bilar, nationella och ”standard”. Även där finns tungt meriterade namn som Jonas Kruse, en gång elitåkare i SM och numera expertkommentator i SvT. Återstår att se om han har takterna kvar när han rattar en Toyota Corolla för Team Nybe, tillsammans med unga stjärnskottet Maja Bengtsson i högerstolen. Nybe kämpar även om titeln i teammästerskapet.
Garanterat hårt motstånd väntas från främst Patrik Flodin, som tillsammans med Göran Bergsten vann rubbet förra året i en Volvo 940.

SM promotas av Svenska Rally Mästerskapen AB (SRM) som nu har en hektisk månad framför sig med fyra stortävlingar på rad: Rally Killingen, Sydsvenska Rallyt i Älmhult, Snapphanerallyt i Hässleholm och final med Göhlins Skilling 500 i Klevshult den 24-25 september.
– För oss är det glädjande att komma igång med tävlandet och att intresset är på topp har vi känt av länge. Ändå är närmare 140 startande över förväntan, säger Anders Martinsson, vd för SRM.
Förutom det traditonella mästerskapet i rally har SRM också infört Asfalts-SM och Grus-SM.
– Pandemin, men i första hand väntan på besked och klara direktiv hur vi ska jobba med vår sport har försvårat både för oss, tävlande och arrangörer. Den centrala ledningen i förbundet har gjort ett jättejobb och det gör att vi nu äntligen kan komma igång, avslutar Martinsson.

Ett axplock av tungt meriterade förare till start:
- PG Andersson, Årjäng, WRC Fabrik Ford/Suzuki, dubbel JVM-segrare
- Emil Bergkvist, Torsåker, JVM, WRC2, Opel Adam, Fabrik Audi Dakar med Mattias Ekström 2021/2022
- Pontus Tidemand, Charlottenberg, JVM, VM WRC2, Fabrik Skoda
- Mattias Adielsson, Torslands, JWRC/ERC, SM
- Dennis Rådström, Torsby, duktig junior internationellt i JWRC
- Tomas Thunström, Ludvika, svensk mästare i tyngsta klassen 2017
- Patrik Flodin, Hudiksvall, rysk mästare, WRC, överlägsen i SM 2018-2020
- Stig Andervang, Täby. Med i allra första juniorlandslaget, holländsk mästare. En legend
- Mats Jonsson, Edsvalla, Legend med 18 SM-guld
- Jonas Kruse, Grums. Vinnare i Volvo Original samt SM. Numera SvT Expert

Anmälningslistan till Rally Killingen, SM-premiären i Kil, hittar du här: https://www.infiniteracing.se/races/registrations/7uqcXnDGopdpsxNqb?verified=true
21-08-11 Mattias Adielsson ställs mot flera världsmästare i helgens Rally-SM
Till helgen startar riktiga Rally-SM för Mattias Adielsson och Andreas Johansson. I värmländska Kil ställs de mot övriga eliten inom svensk rallysport, i en tävling som avgörs på lördag. Det här blir deras första grustävling i den nya M-sport supportade Ford Fiesta Rally2.
- Som vi har längtat efter detta, säger Mattias Adielsson och fortsätter, vi körde en kortare sprint i juni för att få ett tävlingstillfälle men nu blir det rally på riktigt. Motståndet är bästa tänkbara med tre tidigare världsmästare i vår klass på startlinjen, så det kommer att krävas VM-tempo på sträckorna för att vara med i toppen.

Killingen blir den första av fyra deltävlingar i årets Rally-SM. Pandemin har som bekant skjutit upp all motorsport under första halvåret så därför kommer de fyra deltävlingarna köras under kort tid. Finalen är redan sista helgen i september. Killingen innehåller 9 specialsträckor som tillsammans mäter ca 70 km. Första start är klockan 8 och målgången beräknas till 16,00.
- Vi känner oss väl förberedda inför premiären allt har fungerat bra på de tester vi har gjort, sedan är test alltid test och det är en helt annan sak med tävling. Tempot kommer att bli uppskruvat så vi kommer att få göra vårt yttersta för att hänga med i toppen. Vi har ett bra team, bra bil, bra däck, Andreas är bra, så nu gäller det att jag förvaltar detta i körningen också, avslutar Mattias Adielsson.

Inför uppstarten av årets Rally-SM har vi även tagit fram en ny hemsida, ni hittar den på http://www.mattiasadielsson.se

21-08-11 Pontus Tidemand redo för säsongsdebut och SM-premiär
På lördag kickar årets upplaga av Rally-SM igång med Rally Killingen och Pontus Tidemand är taggad över att vara tillbaka i rallybilen efter en lång väntan.
- Äntligen! Jag ser verkligen fram emot att få tävla igen och det är härligt att få starta rallysäsongen på värmländska vägar. Rally Killingen blir ett nytt rally för mig, men jag vet att det är en bra och välorganiserad tävling, säger Pontus.

Han rattar en helt ny SKODA Fabia EVO tillsammans med teamet EKS JC och kartläsare för helgen är Morten Erik Abrahamsen. Pontus ordinarie co-driver, Patrik Barth, är en del av organisationen och får därför inte delta.
- Det känns jättekul att få vara en del av EKS JC i helgen. Teamchef Joel Christoffersson är en god vän till mig och jag har ju dessutom tävlat för EKS förr så det blir lite av en återförening. Bilen har jag inte kört tidigare men den är i princip likadan som den jag körde i VM förra året, men med lite nya finesser. Morten och jag har inte kört ihop förr, men vi känner varandra och han åker aktivt i R5-bil i Norge och har en hel del erfarenhet så det här blir bra, berättar Pontus.

Rally Killingen omfattar sammanlagt nio fullfartssträckor på totalt drygt 70 kilometer. Med ett tufft startfält bestående av många erfarna och professionella förare, bland andra den regerande svenska mästaren P-G Andersson, är Pontus beredd på att få kämpa för ett bra resultat.
- Sträckorna är inte lätta utan det kommer krävas att man laddar på ordentligt för att ha en chans, säger Pontus. Som först ut på vägen kan det hända att vi får städa lite för de som startar efter oss i fältet men vi ska göra vårt bästa. P-G är nog rejält taggad på att försvara guldet och det lär märkas från start, men vi är flera som är sugna på att ge honom en match så det här blir både kul och intressant. Jag tror på ett bra rally och hoppas att mycket publik tar sig ut i skogen.

Pontus har inte tävlat sen VM-avslutningen i italienska Monza i december 2020 och väntan på att återigen få hoppa in i rallybilen har varit lång, samtidigt som han har fått en påminnelse om hur snabbt det kan svänga i rallyvärlden.
- Jag hade egentligen ett internationellt program planerat för 2021. Allt var i princip klart för att göras offentligt när oförutsedda händelser gjorde att planerna hamnade på is. Pandemin har satt djupa spår hos många av mina trogna partners och fortsätter att påverka. Men det är vad det är och man kan inte annat än att tänka om och blicka framåt. Jag hoppas självklart komma tillbaka till VM så snart som möjligt, men nu är det full fokus på helgen och Rally Killingen som jag ska ta mig an med full kraft, slår Pontus fast.
21-08-10 Patrik och Göran redo inför SM-premiären i Kil: "Vi kör för att försvara SM-guldet"
Patrik Flodin, Ilbo MK, och Göran Bergsten, Forshaga MC, gick obesegrade genom fjolårets Svenska Mästerskap i rally i den tvåhjulsdrivna trimmade klassen. De tappade endast fyra sträcksegrar under säsongen och kammade hem tredje raka SM-guldet i två klasser.
– Vi ska försöka fortsätta där vi slutade i fjol och målsättningen är helt klart att försvara SM-guldet, säger Patrik.

Patrik och Göran tänkte ta ett sabbatsår i fjol efter SM-guldet 2019 i den trimmade fyrhjulsdrivna klassen. Men fancluben och vännerna ordnade fram en Volvo Grupp H och med den kammade de hem alla sträcksegrar utom fyra under rally-SM 2020 och tog därmed sitt andra SM-guld i den tvåhjulsdrivna trimmade klassen på tre år.
– Rallysuget kom verkligen tillbaka när vi fick sladda runt i skogen med den potenta Volvo Grupp H-bilen. Vi ska försöka fortsätta där vi slutade i fjol och målsättningen är helt klart att försvara SM-guldet, säger Patrik.

Rally Killingen i Kil är den första SM-deltävlingen för säsongen och består av nio specialsträckor som tillsammans är 70,82 km. Med transportsträckorna inräknade är den Värmländska SM-premiären 219,77 km långt.

Det är 140 ekipage anmälda till rallyt och i Patrik och Görans klass, klass 4, är det inte mindre än 44 bilar på startlinjen.

Första start är 09:45 och vid 16:00-tiden börjar bilarna att gå i mål på lördag.

Tidsschema Killingen
Lördag 15 augusti
08:00 Start
08:20 SS1 7,05 km
08:38 SS2 11,77 km
09:23 SS3 5,35 km
09:52 SS4 3,91 km
10:22 Service
11:35 SS5 13,66 km
12:16 SS6 6,48 km
12:59 Service
14:32 SS7 3,66 km
14:52 SS8 9,54 km
15:13 SS9 9,40 km
15:58 Mål

Anmälda: https://www.infiniteracing.se/races/registrations/7uqcXnDGopdpsxNqb?verified=true

Mer info på www.patrikflodin.com där vi kommer följa rallyt sträcka för sträcka.
21-08-09 P-G Andersson inför SM-premiären i Kil: "Det är sträckor som sållar agnarna från vetet"
Regerande svenska mästarna i den fyrhjulsdrivna trimmade klassen, Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson, är redo att försvara guldet när rally-SM har premiär i Kil på lördag.
– Killingen har rätt så raka vägar med hög hastighet, så det är bara är att trycka gasen i botten och hålla ner den där. Det är sträckor som sållar agnarna från vetet, säger P-G.

P-G och Anders kommer även i år att köra rally-SM tillsammans med GN Motorsport Sweden och målet är att försvara SM-guldet från i fjol.På lördag körs premiären i värmländska Kil. P-G och Anders har hunnit värma upp inför säsongstarten med både ett SM-silver i asfalts-SM och i helgen körde de ett rallytest i Rävemåla som Ryds MK arrangerade.
– Det var ett bra testkoncept där vi kunde prova lite olika inställningar mellan sträckorna. Jag var nöjd med de fyra första, men det gick lite knackigare på andra varvet. Men vi ska testa lite till innan rallyt drar igång, säger P-G.

Det är totalt 140 startande i rallyt och i P-G och Anders klass, klass 1 Internationella 4 WD, är det 22 ekipage anmälda.
– Det är en vägkarraktär som jag trivs på. Rätt så raka vägar med hög hastighet där det bara är att trycka gasen i botten och hålla ner den där. Det är verkligen sträckor som sållar agnarna från vetet. På pappret är det riktigt hård konkurrens, så det kommer att bli ett väldigt kul rally som jag verkligen ser fram emot, säger P-G.

Killingen är 70,82 km långt uppdeltat på nio sträckor. Med transporter inräknat är den rallyt 219,77 km lång. Första sträckan startar 08:20 och bilarna börjar gå imål vid 16:00.

Mer info på www.pgandersson.se där kommer följa rallyt sträcka för sträcka.

Anmälda Klass 1, Internationella 4 WD
Sebastian Johansson Gotlands MF BK
Robin Adolfsson Wäxjö MS
Mattias Olsson Älmhults MK
Dennis Rådström KAK
Peter Appelskog Östergyllen RC
Christoffer Haglund SMK Nyköping
Daniel Brorson Wäxsjö MS
Johan Rudengren Eskilstuna MK
Jonas Åkesson Karlskrona AK
Jari Liiten Sandvikens MK
Kalle Gustafsson Haninge MK
Patrik Siljemark Älmhults MK
P-G Andersson Årjängs MK
Mattias Adielsson Göteborgs MF
Lars Stugemo KAK
Per Göthberg Eskilstuna MK
Stig Andervang MK Rimo
Pontus Tidemand SMK Eda
Thomas Thunström Ludvika MS
Mattias Olsson Stenungsunds MS
Emil Bergkvist Hofors MS
Fredrik Grahn TUA
Se hela anmälningslistan: https://www.infiniteracing.se/races/registrations/7uqcXnDGopdpsxNqb?verified=true
21-08-04 Teamkontakt i Rally-SM
För att förbättra och kanalisera kommunikationen mot teamen har promotorn i Rally-SM, Svenska Rallymästerskapen AB, beslutat att instifta en ny funktion i sin organisation, en Teamkontaktperson.

Snabb information är viktig i alla frågor och blir allt viktigare, så även i rallytävlingar.

Funktionen möjliggör en direkt kontaktyta in mot promotorn där olika typer av frågor kan ställas. Frågorna och svaren kommer att bli helt öppna så att alla team får samma information.

Som Teamkontaktperson har SRM utsett Thomas Borssén. Thomas kan nås på mobiltelefon 072 – 977 43 83 eller på mail thomas@srm.se

Under 2021 kommer vi erbjuda möjligheten till de team som åker i traditionella SM. För Grus-SM och Asfalt-SM kommer motsvarande funktion startas upp inför säsongen 2022. Detta är nytt i Rallysverige och har varit framgångsrikt i framförallt ERC men även funnits i WRC.

Det kommer bli en hel del jobb med att få informationen att bli enkel och tydlig och det kommer kanske bli en inkörningsperiod innan det blir ett flyt i informationsflödet men målet och ambitionen är tydlig. Teamen skall känna att de har tillgång till bra och snabb information.

Vi har som mål att svara omedelbart. Kanske kommer det att bli ett svar i stil med att ”vi återkommer med information så snart vi kan”, om det är en knepig fråga eller om vi behöver diskutera inom gruppen eller med SBF innan svar lämnas. I andra fall kan vi hänvisa mot en arrangör, om frågan rör en lokal fråga i ett specifikt arrangemang.

Som kommunikationskanal kommer appen ”Whats App” användas. Appen har en liten begränsning i antalet användare men bedöms vara tillräckligt till att börja med. Passa på att ladda ner appen direkt om ni inte redan har den. En mer långsiktig digital lösning kommer att arbetas fram med målet att vara sjösatt under nästa kalenderår.

Vi kommer starta upp funktionen omgående och det kommer skickas ut förfrågan till anmälda i de kommande tävlingarna om registrering i gruppen.

Välkomna att ansluta er och ni ska känna er varmt välkomna att komma med önskemål kring funktionen.

21-07-30 Framhjulsdrivet för Jonas Kruse och Maja Bengtsson i årets traditionella Rally-SM
Toyota Corolla och framhjulsdrivet i trimmade grupp H och inte Volvo 940 och bakhjulsdrivet som tänkt. Så ser värmlänningen och TV-profilen Jonas Kruses SM-säsong ut 2021.

55-årige Kruse är anmäld till Kils MK:s SM-deltävling om två veckor. Genrep sker under lördagen då han tillsammans med 16-åriga kartläsartalangen Maja Bengtsson deltar i det publikfria Violen Rallyt i Flen. En tävling som samlat ett startfält på SM-nivå.

De har testat i två dagar med Team Nybe, dels för att få mil bakom ratten, dels för att få känslan för bilen och framhjulsdriften igen.
– Det känns hyggligt bra att köra framhjulsdrivet igen, även om jag mentalt varit inställd på bakhjulsdrivet, berättar Kruse, som för övrigt vunnit mästerskap med såväl fyrhjulsdrivna, som bak- och framhjulsdrivna tävlingsbilar.

Han berättar att teamet fortsatt kommer att bygga på den Volvo 940 som det var tänkt att Jonas skulle tävla med. Men att den skulle hinna bli klar under årets rallysäsong är inte realistiskt.
– Den Toyota som jag kommer att köra i väntan på Volvon är en synnerligen potent och lättkörd bil. Säg att den i rätta händer är en vinnarbil!

I Flen assisteras han, som nämnt, av 16-åriga Maja Bengtsson från småländska Virestad. Så blir det även vid första SM-deltävlingen Killingen om två veckor – trots att den krockar med nästa WRC-tävling i belgiska Ypres. Detta innebär att Maja inte kommer att åka gravelcrew med Tom Kristensson Motorsport denna gången då det är full SM-satsning som gäller!

Violen Rallyt omfattar sex specialsträckor som körs publikfritt.
21-07-30 SM-premiär för Skillingaryds MK med rallyfinal i september
I Skillingaryd laddas det för SM-final i Rally i september. Anmälan har öppnat och målet är 100 förare till start i ”Göhlins Skilling 500”.

Egentligen skulle Skillingaryds MK arrangera en SM-deltävling redan förra året, men pandemin satte stopp. Samma sak i juni i år. Men nu den 24-25 september är det dags.
– Första gången vi arrangerar SM och så får vi till och med finaltävlingen. Det känns stort, säger tävlingsledaren Mats Bergman.

I princip har rallytävlingen Skilling 500 körts oavbrutet sedan 1971. Vilket gör att det är jubileumsår.
– -SM är ett led i det även om det nu inte blir de aktiviteter vi tänkt oss i samhället. Men vi räknar med att kunna ge publiken möjlighet att på ett ordnat sätt ta sig ut i skogen, så det kommer att bli bra ändå, fortsätter Bergman.

Klubben har lagt en tävlingsbana som omfattar 15 avlysta specialsträckor. Totalt handlar det om 11 mil, med en del bekanta vägavsnitt runt Vaggeryd, Skillingaryd och en etapp vid Åsenhöga i Gnosjö kommun.
– Det är ju första gången Skilling 500 går som SM, så kanske inte alla förare känner igen sig. Vi hoppas kunna bjuda på nya omgivningar.

Skillingaryds MK har cirka 350 medlemmar och start och mål för tävlingen är förlagt till Rasta Klevshult.
– Vi skryter över att vara den mest aktiva klubben i Småland, med ett fyrtiotal förare som startade i någon tävling 2019. Det kan vi stå för fortfarande, avslutar Mats Bergman.

Inbjudan till Göhlins Skilling 500, final i 2021 mästerskap i Rally, hittar du här: http://media.rallysm.se/2021/07/Inbjudan-Go%CC%88hlins-skilling-500.pdf
Vilka förare/co-drivers som anmält sig hittar du här: https://reallyrally.se/
21-07-24 Silver för P-G Anderson i asfalts-SM efter dubbelseger i Tierp
Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson kammade hem en dubbelseger i Tierp idag när asfalts-SM avgjordes i två deltävlingar. Därmed knep de SM-silver trots en missad tävling.
– Det var en kul tävling och en rolig bana. Mycket värdefull träning inför traditionella rally-SM i Kil som har premiär i augusti. Och ett silver är ju inte helt fel heller, säger P-G.

P-G och Anders fick möjligheten att köra den andra deltävlingen i asfalt-SM tillsammans med teamet GN Motorsport Sweden för en månad sedan. Det slutade med seger i klassen och teamet lät dem därför starta även i dag för att få vara med och slåss om SM-medaljerna.

Rallyt i Tierp delades in i två deltävlingar där en sträcka kördes tre gånger före lunch som deltävling 3 och samma sträcka kördes efter lunch som finaltävling.

P-G och Anders vann första tävlingen och gick upp i SM-ledning i tabellen där både den internationella och nationella fyrhjulsdrivna klassen slåss om mästerskapstiteln. I och med segern gick de upp i SM-ledning, men dessvärre kom inte en förare till start i finaltävlingen, vilket gjorde att P-G och Anders bara kunde få 15 poäng av 25 möjliga.

De vann även finaltävlingen, vilket gav dem SM-silvret och teamkompisen Stefan Kristiansson kammade hem guldet i den fyrhjulsdrivna klassen.
– Det var en kul tävling och en rolig bana. Mycket värdefull träning inför traditionella rally-SM i Kil som har premiär i augusti. Och roligt att vi kunde hjälpa teamet GN Motorsport så de fick både ett guld till Stefan Kristensson och ett silver i den fyrhjulsdrivna klassen. Det var lite det här som var planen. Vi har gjort vårt jobb och har vunnit alla våra deltävlingar och Stefan har kört riktigt bra hela säsongen och är värd guldet. Kul för GN Motorsport med ett guld, silver, och brons genom Lukas Hägg (i tvåhjulsdrivet), säger P-G.

Resultat: https://www.rallysm.se/resultat/

Mer info på www.pgandersson.se där vi följt rallyt, sträcka för sträcka.
21-07-23 Nu avgörs Asfalts-SM
Under lördagen gästar SM-teamen Tierps Arena för två deltävlingar. Asfaltssträckan inne på området är fem kilometer och kommer att köras tre gånger i varje deltävling. Närmare 50 SM-ekipage står på startlinjen, där största klassen är nationella 2WD med 23 deltagare.

Farten finns där – Ledin/Olsson ska bjuda på ordentligt motstånd Niklas Ledin, MK Kopparberg, tillsammans med codrivern Jonna Olsson, Katrineholms MK, finns på plats i standardklassen. Vi undrar hur de har laddat upp inför helgen efter klassegern i Grus-SM i fredags.
– Tävlingsbilen är en Saab 900 V6 med 170 hästkrafter. Standardutförande med andra fjäderben än originalet. Genomgång har gjorts efter helgen och vi har ändrat till asfalt setup. Tyvärr har Asfalts-SM bjudit på lite motgångar för oss men vi satsar på att försöka ta hem de kvarvarande deltävlingarna, berättar Jonna Olsson.
– Farten finns där och när allt stämmer ska vi bjuda på ordentligt motstånd. Asfalt är inget som Niklas tidigare kört inom rally så det här är helt nytt för oss.

Körningen blir mer likt bankörning och man behöver tänka på att åka mjukare med lite annan kurvtagning. Grus är Niklas favoritunderlag, där går det att hålla i på ett helt annat sätt och köra på mer bestämt. Jonna Olsson åkte med Niklas Ledin första gången för ett år sedan i Slottsprinten i Katrineholm. Det skulle visa sig fungera väldigt bra med samarbetet och tävlingen slutade då med vinst.
– Vi bestämde efter premiärtävlingen att vi skulle göra en SM-satsning tillsammans. Teamarbetet i bilen är otroligt viktigt, både innan, under och efter tävling. Niklas känner fullt förtroende för mig och jag lika med honom. Detta gör att vi har ett otroligt bra och roligt teamwork och vi ser verkligen fram emot resten av årets SM-tävlingar, avrundar Jonna.

I totala standardklassen ligger Niklas och Jonna på en delad femteplats med 15 poäng efter två deltävlingar och i totala mästerskapstabellen 2WD på en 15:e plats. Simon har chans till medalj i 2WD

Team AM Elteknik satsar på vinst i teammästerskapet. Vi har fått en pratstund med asfaltsspecialisten, och teamchefen, Mats Andersson inför helgen där Simon Andersson är en av fyra som delar ledningen i 2WD.
– Huvudmålet med Tierp är att försöka hjälpa Simon till en SM-medalj. Det kan bli tufft då klassen, internationella 2WD, inte kommer att få fulla poäng på grund av lite få antalet startande. Men Simons Opel Adam är i toppform så vi hoppas att Simon också är det, hälsar Mats Andersson.
– Jocke Kristiansson, som också ingår i laget, har varit mycket stabil i de tidigare deltävlingarna så vi hoppas givetvis på en framskjutande placering. Det är lite kluvet då Jocke och Simon kämpar om samma medalj men vi hoppas så klart på framgång för bägge.

Mats Andersson är inte bara teamchef utan finns också på startlinjen imorgon.
– Det är väl på tiden att jag också drar in lite poäng till laget efter 0 poäng hitintills. Astran rasade i Växjö så det blev att damma av den gamle Protonen som egentligen inte har någonting att hämta i toppen i det vassa startfältet. Men några poäng måste bärgas så det kommer att laddas för fullt med en och jag tror att alla i teamet tar bra poäng så vi har en bra chans för vinst i teammästerskapet, hälsar Mats Andersson.

För resultat och SM-tabeller se rallysm.se. Asfalts-SM kan följas live, både med radiooch tv, via playkanalen. Rally Live och Sebastian Bourghardt finns i studion och Per Johansson är reporter.

21-07-18 Dennis Rådström och Johan Johansson tog premiärseger i Rally-SM
Under fredagskvällen kördes den första deltävlingen i Rally-SM:s sprintserie på grus i Millebygden utanför Älmhult. Landslagsmedlemmarna Dennis Rådström och Johan Johansson gjorde i tävlingen debut i den högsta SM-klassen, Internationella 4WD, med den Volkswagen Polo R5 som teamet inhandlade av Petter Solberg inför säsongen.

Tävlingen var den första Dennis och Johan körde i nya bilen, efter att ha spenderat vintern och våren med tester för att komma väl förberedda inför premiären i den traditionella SM-serien som startar i Kil i augusti.

Sprintpremiären, som kördes över tre sträckor, var första gången teamet fick känna på motstånd i SM-klass där bland annat hårdsatsande Team Nybe ställde upp med rutinerade och snabba Christoffer Haglund och Jonas Åkesson. Men Dennis och Johan visade redan från start att förberedelserna slagit väl ut, och de var snabbast på samtliga tre sträckor och vann rallyt med 12,9 sekunder.
– Det gick fruktansvärt bra. Man vill väldigt mycket, och det är svårt att få till bilen bra men vi är väldigt nöjda med allt idag. Jag tror vi har en setup som passar dessa sträckorna bra med mycket grepp och en lätthanterlig bil, som passade väldigt bra idag, säger Dennis och fortsätter:
– Övergången till fyrhjulsdrivet har gått bra och vi har kört en del test. På snö hittade vi rätt direkt, men på gruset har det vart lite svårare och vi var frånåkta med marginal när vi var föräkare i Nyköping. Så vi körde ett test inför denna tävlingen och hittade rätt med inställningarna och det är skönt att få ett kvitto på det här idag.

Inför premiären av traditionella Rally-SM i Kil den 14 augusti kommer Dennis och Johan bland annat köra föråkare i Violenrallyt i Flen.
21-07-18 Toppförare i nationella 2WD inför kvällens Grus -SM premiär
Efter Asfalts-SM i Uråsa blev det en spännande upplösning där Joacim Kristiansson, SMK Hörby, tog segern före Kristian Johansson, Toarps MK. Joacim berättade då för oss vid prisutdelningen utanför Växjö;
– Vi gjorde det bra idag. Vi körde bort oss lite p å sista sträckan i en sväng och tappade tio sekunder. Men det var många som hade problem där tydligen och totalt sett så klarade vi oss och vann, säger Joacim Kristiansson med codrivern Maya Ragntoft som inflikar att det varit väldigt roligt idag.

I SM -tabellen för Asfalts -SM ligger Joacim Kristiansson (Opel Corsa) och Kristian Johansson (Ford Puma) på samma poäng totalt inför finaltävlingen i asfalt nästa helg och redan idag möts rallyförarduon i Grus -SM.

Båda två förarna är ”veteraner” i Millebygden men ikväll med andra bilar än tidigare... Joacim Kristiansson berättar att han tar med sig Toyota Corollan norröver till Småland ikväll;
– Ja, äntligen är det dags att köra en grustävling igen. Senaste jag körde en tävling på grus var Snapphanerallyt i fjol, så nästan ett års uppehåll har det blivit. Jag har inte hunnit med någon grustest men fick känna lite på corollan på Svampabanan förra veckan så hoppas farten sitter i. Annars har det blir en del körning på asfalt med corsan som idag får stanna hemma och vila inför finalen i Tierp nästa helg.
– Det har blivit en del körningar på Millebygden genom åren, senast var 2019 och då gick det skapligt. Jag ser fram emot en trevlig tävling i kväll, avrundar Joacim Kristiansson.

Kristian Johansson har också varit tävlingarna i Millebygden trogen. Kristian med co-drivern Fredrik Livh, är seedade sist i klassen idag och går ut som startnummer 47 i sin lånade Nissan Sonny.
– Ja, det stämmer att det är annan bil än vad jag kört med i Asfalts - SM. Jag har lånat bilen av Jan Johansson i Värmland och det är en Nissan Sunny. Jag har varit i Millebygden många gånger, både som test och under tävli ng, kanske tippar på upp mot 12 gånger kanske? När det gäller asfalt är jag ganska ny på underlaget men med en riktig bil så är det riktigt kul. Men grus är ju grus..., hälsar Kristian under fredagsförmiddagen.
– Vi har ingen jättestor målsättning ikväll men om allt fungerar kanske topp fem? Jag har inte kört bilen mer än några kilometer i går kväll och den är helt nybyggd. Hoppas att den fungerar och inte krånglar med några barnsjukdomar, avslutar Kristian.

Senare i kväll vet vi resultatet från de båda fortåk arna Kristiansson och Johansson.

Mästarmötet, arrangerat av ungd omsgruppen i Älmhults MK, går att följa live på playkanalen på rallysm.se. I tv- och radiostudion finns Sebastian Bourghardt och sträckreporter är Erik Telehagen.

Sändningen börjar kl 19.00.
21-07-15 Teamen laddar för rallyfest i Millebygden
På fredag kväll är det premiär i Grus-SM och klockan 17.00 går första start i Millebygden, utanför Älmhult. Tre sträckor ska köras under kvällen, totalt 10 kilometer specialsträcka och 55 ekipage står på startlinjen för att bjuda publik, både på plats i skogen och via tv-sändningar, på en spännande kväll.

Calle och Maja testar samarbetet
Till Mästarmötet har Nässjösonen Calle Carlberg med sig Maja Bengtsson, från hemmaklubben Älmhults MK, i högerstolen.
– Vi har åkt ett test ihop och det fungerade riktigt bra. Därför vill vi nu testa samarbetet i en riktig tävling, säger Calle Carlberg som har längtat efter grussäsongen.
– Asfalt är häftigt på sitt sätt med allt grepp man har. Men det finns inget som slår känslan att ladda hårt på grus. Därför är jag verkligen glad att grussäsongen har börjat. Vi kommer, under premiären av Grus-SM, samla erfarenhet… och förstås det enda som finns i mitt huvud… är jakten på min första SM-seger. Det blir allt eller inget på Millebygden. Konkurrensen är stentuff. Hansen är duktig och har mycket mer erfarenhet än mig. Sen har vi snabbåkarna som Nordström och gänget. Däremot skulle jag vilja sticka ut lite och säga att jag tror starkt på Lucas Carlsson, avrundar Calle som tillsammans med Maja tävlar i internationella klassen 2WD med sin Ford Fiesta R2.

Dennis och Johan siktar på vinst
Dennis Rådström och Johan Johansson, KAK Motorsport, som har junior-VM säsonger bakom sig, anländer till Millebygden i en VW Polo R5 och tävlingsbilen har en häftig historia.
– Bilen är byggd på VW Motorsport 2019 och Petter Solberg vann sitt sista VMrally med bilen i Wales samma år. Själv har jag kört ett test på snö och två på grus samt varit föråkare i Nyköping, så några testmil har det blivit.
– Vi siktar på vinst och att fortsätta lära oss om bilen. Man brukar göra det bäst när väl klockuret tickar mot andra konkurrenter, hälsar värmlänningen Dennis Rådström som tävlar i internationella 4WD-klassen och på fredag kväll går Dennis och Johan ut som fjärde bil i sin klass.

Bilklasserna och startordningen i Grus-SM är; Standard (Gr F), Internationella 2WD, Nationella 2WD, Nationella 4WD och Internationella 4WD. I teammästerskapet finns DRIVE VXO Motorsport anmälda.

Mästarmötet, arrangerat av ungdomsgruppen i Älmhults MK, går att följa live på playkanalen på rallysm.se. I tv- och radiostudion finns Sebastian Bourghardt och sträckreporter är Erik Telehagen.

Sändningen börjar klockan 16.45. Första start kl 17.00, andra sträckan startar kl 18.00 och tredje kl 19.00.
21-07-02 Ungdomarna tar hand om premiären i Grus-SM
Ungdomsgruppen i Älmhults MK ser till att tävlingen i Millebygden, utanför Älmhult, genomförs fredagen den 16 juli.
19-årige Albin Karlsson från Liatorp är biträdande tävlingsledare och berättar mer:
– Ungdomsgruppen har vi nog haft igång i fem år och vår första tävling som vi ungdomar arrangerade var Silversprinten 2018. Vi är ett tiotal ungdomar i gruppen och åldern på oss är mellan 16 och 23 år. Själv fyller jag 20 år senare i år och jag har varit med i tävlingsledningen tidigare men det var inte förrän jag fyllde 18 år som jag kunde få min tävlingsledningslicens och få vara med ”på pappret”.
– Fredagen den 16 juli arrangerar vi Mästarmötet i Millebygden och det är premiären av Grus-SM. Under våra tävlingsmöten går vi igenom tävlingen och sen fikar vi förstås. Vi har fokus på att få till sträckningen här ute i Millebygden till hundra procent. Det är egentligen en väg som vi nu har delat in i tre olika specialsträckor. Vi hade tänkt att köra vändsträckor först men insåg att det kommer ta för lång tid så det blir tre unika sträckor istället. Vi har gjort ny sträckning och sen blir det överlag andra nyheter också, det ser inte ut som det brukar göra, säger Albin med glimten i ögat.
– Tidigare har Mästarmötet körts som kval och final men nu blir det mer som en vanlig tävling med tre specialsträckor. Vi, som många andra arrangörer, har haft det osäkert med planeringen gällande pandemin som råder men vi tror och hoppas att det fungerar att publiken också kan få besöka vår tävling.
– Det roligaste med att arrangera tävling är att få vara med från början till slut och det är väldigt roligt att leta efter nya sträckor och vi i ungdomsgruppen brinner för att göra våra tävlingar unika. Vi märker att den äldre generationen kan vara lite bekväma och göra ”som man alltid har gjort”, men vi vill gärna förändra och prova annat som gör tävlingen lite bättre, avrundar 19-årige Albin som är biträdande tävlingsledare för Mästarmötet i Älmhult.

Anmälan till första deltävlingen i Grus-SM är öppen till söndagen den 4 juli kl 18.00.
21-07-01 Dags för rallyfest i Vara
Andra deltävlingen i Grus-SM körs i Vara MK:s regi lördagen den 7 augusti. Klubben som bildades 1923 har tidigare arrangerat ett flertal deltävlingar i Svenskt Mästerskap. Däribland medarrangör i ”Skaraborgsnatta” som ingick i Rally-SM under 80-talet, isracing och en handfull SM-deltävlingar i Bil-O.
– Vi kommer att använda oss av en välkänd och omtyckt grusväg med utslagsgivande partier. Sträckan mäter 7,5 kilometer och kommer att köras två gånger. Vi slår ihop tiderna från ss1 och ss2 och räknar totaltiden till tävlingens slutresultat. Vi kommer inte att erbjuda någon fysisk rekognosering innan start. Barth kommer att skriva noter och film kommer att skickas ut under tävlingsveckan till våra anmälda förare. Vi laddar för rallyfest i Vara, hälsar tävlingsledaren Tord Andersson från arrangörsklubben.

Tävlingsinbjudan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Vara Motorklubb har varit aktiv i 98 år och det var den 16 februari 1923 som några entusiaster samlades för att bilda Vara Motorcykelklubb som senare fick namnet Vara Motorklubb.

Numera sysslar Vara MK med rally, folkrace, bil-o, reguality, crosskart och rallycross. Vara MK arrangerar årligen flertalet tävlingar inom de olika motorsportsgrenarna.
21-06-19 Premiären är avklarad för Mattias Adielsson
I tryckande värme avgjordes asfaltssprinten ingående i Sprint-SM utanför Växjö under lördagen. Mattias Adielsson tillsammans med sin kartläsare Andreas Johansson gjorde en bra premiärtur med sin nya M-sport preparerade Ford Fiesta Rally2. En andra plats endast 2,1 sekunder från segern blev resultatet.
- Små marginaler och idag var de inte på vår sida. Vi har dock gjort vad vi kunnat och framförallt fått ett tävlingstillfälle. Vi har haft så sjukt roligt också, säger Mattias Adielsson.

Under dagen har det körts fyra specialsträckor som tillsammans mätte 22 kilometer. Tävlingsplatsen var utanför Växjö och underlaget asfalt. På första sträckan delade Adielsson snabbaste tid med vinnaren av tävlingen och på de tre avslutande sträckorna var han straxt efter. Asfalt har alltid varit något av Adielssons favoritunderlag.
- Asfalt har alltid passat mig, det är ett lite annorlunda körsätt än när man kommer ut på grusunderlag. Forden har gått riktigt bra i dag och nu vill man bara tävla igen när man har en så bra bil. Jag hade självklart velat vinna, det vill jag alltid när jag står på startlinjen. Vi är nöjda att få startat upp med en kortare tävling, det kan alltid vara lite nervöst med tävling i en ny bil. Allt har fungerat bra och nu får vi se var vi dyker upp nästa gång, det kan bli snabbare än ni tror, avslutar Mattias Adielsson.

Resultat:
1. P-G Andersson Ford Fiesta 13,36,00
2. Mattias Adielsson Ford Fiesta Rally2 +2,1 sekunder
3. Lars Stugemo Skoda Fabia R5 Evo2 +21,7 sekunder
21-06-19 Seger för P-G och Anders i asfalts-SM Drive VXO - trippel för GN Motorsport
Värmlänningarna Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson kammade hem sekundfighten - vann samtliga sträckor i Drive VXO som var andra deltävlingen av asfalts-SM.
– Det var fantastiskt kul! Jag är så jäkla tacksam att GN Motorsport lät mig komma hit och köra lite rallybil igen - jag som hade tänkt lägga av, jublar P-G efter målgång.

P-G och Anders kommer i år köra hela traditionella rally-SM som har premiär 14 augusti i rally Killingen. Teamet de kör för, GN Motorsport Sweden erbjöd dem att köra andra deltävlingen i asfalts-SM, som kördes i Växjö i helgen för, att värma upp inför 2021-års säsong.

Trots att P-G jobbar som asfaltsläggare är det närmare 10 år sedan han körde på asfalt sist, då som fabriksförare i VM åt Proton. Trots det kammar de hem samtliga fyra sträcksegrar efter gastkramande sekundstrid med tvåan Mattias Adielsson
– Det var fantastiskt kul! Jag är så jäkla tacksam att GN Motorsport lät mig komma hit och köra lite rallybil igen - jag som hade tänkt lägga av! Stort tack för det. Och det var en kul fight med Adielsson och känns så gött att kamma hem segern, säger P-G.

Första sträckan delade de sträcksegern med Mattias Adielsson men därefter har de utökat ledningen efter tre sträcksegrar och vann den jämna fighten med 2,1 sekunders marginal före Mattias Adielsson och 21,7 sekunder före trean Lars Stugemo.

Teamet GN Motorsport Sweden kammade hem tre klassegrar totalt idag. Förutom att P-G och Anders vann sin klass och totalvann tävlingen, blev det seger iden fyrhjulsdrivna nationella klassen genom Stefan Kristensson och Lukas Hägg vann den internationella tvåhulsdrivna klassen.
– Jäkligt kul för teamet med tre segrar idag - det är de verkligen värda, avslutar P-G.

Drive VXO Asfalts-SM
4wd internationella klassen
1. P-G Andersson 13:36,0
2. Mattias Adielsson 13:38,1 +2,1
3. Lars Stugemo 13:57,7 +21,7
4. Mattias Olsson 14:03,6 +27,6
5 Jan Petersen 14:37,8 +1:01,8
6. Håkan Oddshammar 14:39,1 +1:03,1
7. Rolf Grybb 27:54,8 +14:18,8

Resultat: http://www.raceconsulting.com/rally/resultat/totalresultat.jsp?competition=1296
Komplett resultat klassen: http://www.raceconsulting.com/rally/resultat/totalresultat.jsp?competition=1296

Mer info på www.pgandersson.se där vi följt rallyt, sträcka för sträcka.
21-06-15 Calle Carlberg redo för revansch i Växjö!
Efter att ha missat segern med bara 1,1 sekunder i Uddevalla är nu teamet sugna på revansch!
"Vi tar med oss erfarenheten av vår första asfaltstävling och försöker bygga vidare på detta. Resultatet i Uddevalla var bra, men vi är långt ifrån nöjda. Därför måste vi nu titta på vad vi kan göra bättre i Växjö för att minska gapet till våra konkurrenter. Tävlingen körs med 4ss istället för ett finalåk. Detta tror jag kan gynna oss då vi ofta är jämna och sällan gör stora misstag." säger Calle

Teamet har också lagt fram en plan på hur man ska gå till väga för att nå den efterlängtade segern.
"Det allra viktigaste är att inte tappa tid på första sträckan. Då är man borta redan innan tävlingen börjat. Sedan gäller det att få till så perfekta åk som möjligt och pusha på rätt ställen samt köra smart på andra" menar Calle.

Bilen har gåtts igenom och teamet fortsätter med samma setup som innan.

Asfalt kan vara svårt till en början då greppet kan försvinna så mycket fortare än på grus. Därför är det så viktigt med stort självförtroende i bilen och att våga åka fort in i snabba kurvor. Detta är den del där teamet har mest tid att hämta och hoppas kunna utveckla detta under helgen.
"Nu laddar vi för en häftig fight på lördag" avslutar Calle.
21-06-15 Mattias Adielsson startar i helgens Sprint-SM i rally
Efter lång väntan är det nu dags för Mattias Adielsson och Andreas Johansson att göra tävlingspremiär med deras M-sport supportade Ford Fiesta Rally2. Starten kommer att ske i asfaltssprinten Drive VXO, som ingår i Sprint-SM i rally, på lördag den 19 juni utanför Växjö.
- Äntligen får vi sätta oss i rallybilen och tävla igen. Vi har än så länge bara kört lite tester med bilen på snö och grus men det blir inte riktigt samma sak som när tävlingsmomentet också kommer in. De tester vi har kört har gått riktigt bra, det är en mycket lättkörd bil som har stor potential, säger Mattias Adielsson.

Det blir ett inhopp i den här serien för att få ett tävlingstillfälle. Teamet har under våren tittat på lite olika möjligheter om var man skall få tävla igen, man beslutade sig dock ganska tidigt att inte ge sig av utomlands utan allt fokus är på att vinna Rally-SM i år och då är det i Sverige som fokuset ligger.

Asfaltssprinten på lördag innefattar två specialsträckor som kommer att köras två gånger. Starten sker klockan 11 och målgången är några timmar senare.
-Vårt fokus i år är att vinna SM-guld i det som heter Traditionella Rally-SM, det är vårt och M-sports stora mål i år, men när vi står på startlinjen på lördag kommer vi göra allt för att vinna även den tävlingen. Det blir inte lätt, motståndet är jättetufft, avslutar Mattias Adielsson.
21-06-16 Anmälan öppnar, ny sträckning och VOC blir inbjudningsklarss för Rally Killingen
Äntligen är det dags!
Idag onsdag 16 Juni klockan 10:00 öppnar anmälan till Rally Killingen 2021.
Anmälan görs hos Infinite Racing direkt på länk: https://www.infiniteracing.se/races/info/7uqcXnDGopdpsxNqb/

Åtta sträckor blir nio. Tävlingen utökas till nio fantastiska sträckor på Kilsvägar.

VOC välkomnas som inbjudningsklass. VOC har alltid varit en del av Rally Killingen så det är en självklarhet att dessa nu får tillgång till SM-deltävlingen som en inbjudningsklass.
Anmälan görs på infiniteracing.se enligt ovan.
21-06-14 P-G Andersson och Anders Fredriksson värmer upp säsongen med asfalts-SM Drive VXO
Per-Gunnar "P-G" Andersson och co-drivern Anders Fredriksson kommer i år att köra hela SM-serien för att försvara sitt SM-guld från i fjol. De värmer upp inför 2021-års säsong och gör ett inhopp i asfalts-SM under andra deltävlingen, Drive VXO, som körs i Växjö på lördag 19 juni.
– Teamet ställde frågan eftersom det ju är bra att få känna lite på grejerna nu när bilen stått sedan september i fjol, säger P-G.

Tillsammans med GN Motorsport Sweden vann P-G och Anders fjolårets rally-SM i högsta klassen i teamets Ford Fiesta R5. Teamet hörde av sig och ville att P-G skulle försvara SM-titeln även i år. SM-premiären i rally körs 14 augusti i Kil, men redan på lördag kommer de till start i Drive VXO som är den andra deltävlingen i asfalts-SM.
– Teamet ställde frågan eftersom det ju är bra att få känna lite på grejerna nu när bilen stått sedan september i fjol, säger P-G.

Rallyt består av två sträckor som körs två gånger, med start 11:00 på lördag. Det är totalt 78 anmälda till rallyt och P-G och Anders startar med teamets Ford Fiesta R5 i den fyrhjulsdrivna trimmade klassen (internationella 4 wd) där det är totalt 8 startande.
– Ska bli otroligt kul att få sätta sig bakom ratten igen tillsammans med GN Motorsport. Som asfaltsläggare bör jag ju kunna underlaget. Jag ska försöka ge dem en match trots att det är nästan 10 år sedan jag körde på asfalt senast, säger P-G med ett skratt.

Mer info hittar du på www.pgandersson.se där vi som vanligt kommer följa rallyt sträcka för sträcka.

Anmälda R5/Internationella 4 wd
Lars Stugemo KAK
Robin Svensson SMK Hörby
Rolf Grybb Hässleholms MK
Mattias Olsson Stenungsunds MS
Håkan Oddshammar Lunds AC
Kjell Sandberg Haninge MK
Mattias Adielsson Göteborgs MF
P-G Andersson Årjängs MK
Anmälda: http://www.raceconsulting.com/rally/anmalan/listor/lista.jsp?tavling=1296&urval=granskaddeltar
21-06-14 Svenska rallyeliten till DRIVE VXO Asfalts-SM
På lördag körs andra deltävlingen i Asfalts-SM på Drive VXO:s anläggning utanför Växjö. Tävlingen med 78 anmälda deltagare har lockat en stor del av den svenska rallyeliten med mästerskapsledande Robin Svensson och Henrik Appelskog utmanade av bland andra regerande Svenska mästare P-G Andersson och Anders Fredriksson samt Mattias Adielsson och Andreas Johansson.

Robin Svensson kommer till Växjö som ledare men har respekt för den tilltagande konkurrensen.
– Efter segern i Uddevalla så känns det bra att starta med lite poäng i ryggsäcken. Vi är nog de som har minst kilometrar i en R5:a av detta gänget men givetvis kommer vi att göra allt för att nå överst på pallen. Fantastiskt kul med uppslutningen i Växjö och vi ser fram emot att få mäta oss med de stora grabbarna, berättar Robin Svensson. Wäxjö MS förare med i toppen

Wäxjö Motorsällskaps Emrik Smedberg, med Carl Eriksson från Skillingaryds MK i högerstolen, dominerade den tvåhjulsdrivna internationella klassen fram till finalen i premiären i Uddevalla som var första deltävlingen i det nya mästerskapet. I finalen fick Emrik och Carl dock se sig slagna med några få tiondelar.
– Det var naturligtvis trist att få ge sig efter en sådan stark inledning men vi har spealt våra kort väl med de däckval vi gjort och kommer hem till Växjö med bra förutsättningar, säger Emrik och fortsätter att målet för helgen är mästerskapsledning efter helgen i DRIVE VXO Asfalts-SM

Publikfritt med livesändning
Tävlingen är publikfri men sänds live för att så många som möjligt skall kunna följa de fyra sträckorna.
– Rallysporten har, som många andra sporter, påverkats väldigt av pandemin och detta är andra deltävlingen i år och den kommer att genomföras i publikfri form
med tanke på att vi fortfarande har smittspridning i samhället. Vi arbetar för fullt tillsammans med berörda myndigheter och Svenska Bilsportsförbundet för att kunna öppna upp för publik senare under året, menar Anders Martinsson vd Svenska RallyMästerskapen.

Gratis livesändning från fredagens shakedown
Tävlingen sänds live med start redan från fredagens förberedande shakedown där tittarna får ta del av intervjuer med förare och kartläsare blandat med bilder från teststräckan. Under lördagen sänds hela tävlingen live med början klockan 11.00.

Sändningen nås via rallysm.se och under fliken ”playkanal”. Sändningen är gratis under fredagen och kostar 99 kronor under lördagen när DRIVE VXO Asfalts-SM avgörs.
21-06-14 Svenska rallyeliten till DRIVE VXO Asfalts-SM
På lördag körs andra deltävlingen i Asfalts-SM på Drive VXO:s anläggning utanför Växjö. Tävlingen med 78 anmälda deltagare har lockat en stor del av den svenska rallyeliten med mästerskapsledande Robin Svensson och Henrik Appelskog utmanade av bland andra regerande Svenska mästare P-G Andersson och Anders Fredriksson samt Mattias Adielsson och Andreas Johansson.

Robin Svensson kommer till Växjö som ledare men har respekt för den tilltagande konkurrensen.
– Efter segern i Uddevalla så känns det bra att starta med lite poäng i ryggsäcken. Vi är nog de som har minst kilometrar i en R5:a av detta gänget men givetvis kommer vi att göra allt för att nå överst på pallen. Fantastiskt kul med uppslutningen i Växjö och vi ser fram emot att få mäta oss med de stora grabbarna, berättar Robin Svensson. Wäxjö MS förare med i toppen

Wäxjö Motorsällskaps Emrik Smedberg, med Carl Eriksson från Skillingaryds MK i högerstolen, dominerade den tvåhjulsdrivna internationella klassen fram till finalen i premiären i Uddevalla som var första deltävlingen i det nya mästerskapet. I finalen fick Emrik och Carl dock se sig slagna med några få tiondelar.
– Det var naturligtvis trist att få ge sig efter en sådan stark inledning men vi har spealt våra kort väl med de däckval vi gjort och kommer hem till Växjö med bra förutsättningar, säger Emrik och fortsätter att målet för helgen är mästerskapsledning efter helgen i DRIVE VXO Asfalts-SM
21-06-01 Återstart av rallysporten
I ett år har vi jobbat hårt för att få en återstart där läget har förändrats dag för dag och region för region. Under helgen har arrangörerna för traditionella Rally-SM, SRM, rallyutskott samt generalsekreterare för Svensk Bilsport Anna Nordkvist träffats för att göra en återstart av rally på ”öppen bana” (skogssträckor). Med start idag, den 1 juni, kommer man att släppa något gällande deltagarbegränsningar för offentliga tillställningar och vad innebär det för Rally-SM?

Rallytävlingar på ”öppen bana”, det vill säga ej vid inhägnat område, omfattas i offentlig tillställning när publik bjuds in. Idrottstävlingar utomhus är antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet får vara högst 150 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisad sittplats höjs taket till 100 personer.

Vad betyder det här för oss?
* Tävlingar kan anordnas för alla, oavsett ålder, bredd eller elit
* Bjuder vi in till publik omfattas man av offentlig tillställning
* Deltagare = utövare. Ej publik, funktionärer, media med mera vid en icke offentlig tillställning
* Deltagare = publik vid en offentlig tillställning
– För att myndigheterna ska klassa in oss i rätt led ska vi träffas i ett samordningsmöte med polis och Länsstyrelse. Vi kommer med bästa laguppställningen för att reda ut var vi i rally hör hemma, är vi en offentlig tillställning eller ej eller tillhör vi väg-, vatten- och skog? Dialogen med polis, myndighet och smittskydd är helt avgörande men det är positivt med de nya restriktionerna där vi nu ser att vi kan återstarta rally på ”öppen bana”, berättar generalsekreteraren Anna Nordkvist.
– I andra länder finns oftast inte Riksidrottsförbund som håller i all idrott. I Sverige har Riksidrottsförbundet via Svensk Bilsport mästerskapstecken för SM. I övriga länder regleras det inte alltid så, där är allt mer kommersiellt, därför har vi skillnader mellan länderna, fortsätter Anna Nordkvist.

De restriktioner som gäller när Länsstyrelsens lämnar tillståndet gäller även vid tidpunkten av själva tävlingen, även om restriktionerna förändras däremellan.
– Vi kommer under höstens traditionella Rally-SM ta vårt ansvar att minska smittspridningen. Anmälan kommer att göras i möjligaste mån digital, besiktningen kommer att ske i respektive serviceruta. På serviceplatsen kommer endast behöriga in på och vi sätter ett maxtak på två mekaniker per tävlande och munskyddskrav på samtliga. Pandemihanteringsplan har tagits fram för arrangörerna. Det kan bli förändringar i ovan också, beroende på smittspridningen efter sommaren, berättar Anders Martinsson vd på Svenska RallyMästerskapen.

Ovan lättnader gäller från idag, 1 juni, och Regeringens aviseringar om ytterligare lättnader är planerade till 1 juli (arrangemang utomhus med 600 deltagare), 15 juli (regleringen om hur många personer som får vistas i inomhus- och utomhusmiljöer tas bort) och i september planeras deltagarbegränsningen tas bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Tävlingskalender traditionella Rally-SM 2021:
Killingen 14 augusti
SSR 27 - 28 augusti
Snapphanerallyt 10 - 11 september
Göhlins Skilling 500 24 - 25 september
21-05-16 Ingen ersättningtävling – Fyra deltävlingar i Asfalts-SM
Det blir ingen ersättningstävling för SM-datumet 5 juni i det nya mästerskapet Asfalts- SM.
– Vi har jobbat med ett antal arrangörer till vårt godkända SM-datum 5 juni. Myndigheternas framflyttande av restriktioner gör att vi inte kan vänta längre utan vi väljer att satsa på de tre deltävlingar som är kvar i Asfalts-SM, berättar Svenska RallyMästerskapen.

Tävlingskalender Asfalts-SM
8 maj Uddevalla City Race Uddevalla
19 juni DRIVE VXO Asfalts-SM Växjö
24 – 25 juli Tierp Arena SM-sprint Tierp (två deltävlingar)
21-05-09 Robin och Henrik totalvann premiären av nya Asfalts-SM
Under gårdagen var det premiärdags i Uddevalla där tre kvalomgångar skulle göras och därefter tog de bästa ekipagen en finalplats på Glimminge motorstadion. I finalen nollades tidigare resultat och ensamt utgjorde således finalkörningen ett slutresultat.

Robin Svensson och Henrik Appelskog, SMK Hörby och Östergyllens RC, tog första totalsegern i Asfalts-SM. Ford Fiesta R5 körde duon i den internationella bilklassen 4WD och fick med sig 25 SM-poäng hem.

Lucas vann SM-premiären i standardklassen
Lucas Helin och Annie Seel, Tibro och KAK, drog längsta strået vid finalrundan och vann 1,9 sekunder före Johan Holm och Christer Holm från SMK Trollhättan.

På tredje plats kom Niklas Ledin och Jonna Olsson, MK Kopparberg. Kristian vann SM-premiären i 2WD nationella klassen Kristian Johansson och Fredrik Livh, Toarps MK/Laxå MK, vann det nya mästerskapet Asfalts-SM. 3,31,1 var finaltiden och 1,2 sekunder bakom blev Joacim Kristiansson och Maya Ragntoft, båda SMK Hörby. På tredje plats körde Peter Holgersson och Danny Holgersson, Ryds MK, in med sin gröna bakhjulsdrivna Ford.

Sekundstrid i internationella 2WD
I den internationella 2WD blev det en spännande sekundstrid där särskiljning fick göras för att kora andra och tredjeplatsen. Simon Andersson och Jörgen Jönsson från Eslövs MK, vann med tiden 3,33,3. Endast 1,1 sekund efter och in på samma tid, 3,34,4, lyckades både Emrik Smedberg/Carl Eriksson, Wäxjö MS/Skillingaryds MK, samt Nässjö:s MK Calle och Torbjörn Carlberg, att köra in på. Särskiljning fick göras och då Emrik och Carl hade placerat sig främre än Calle och Torbjörn i omgångarna fick Emrik och Carl kliva upp på andra plats. Lukas Hägg och Daniel Borgqvist, Trelleborgs MK/Olofströms MK, placerade sig på 3,36,9 och blev därmed fyra i klassen.
21-05-04 SM-veckan sommar i Halmstad ställs in igen
Med anledning av rådande situation och pågående coronapandemi har styrgruppen för SM-veckan i Halmstad enhälligt beslutat att ställa in SM-veckan sommar 2021.

Styrgruppen för SM-veckan i Halmstad valde att för cirka två veckor sedan skjuta fram beslutet om ett genomförande. Den rådande situationen och det fortsatt allvarliga läget gör dock att styrgruppen bestående av representanter från Riksidrottsförbundet, Halmstads kommun och SVT nu har fattat beslutet att ställa in SM-veckan sommar 2021 i Halmstad. För bilsporten innebär det att det inte blir någon SM-tävling i rallysprint i Halmstad i sommar.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Halmstad och SVT analyserat flera olika alternativ av ett genomförande och i nära dialog med deltagande specialidrottsförbund försökt att hitta lösningar på ett genomförande, men i rådande situation finns inte de förutsättningarna.
– Vi jobbade för, och hoppades på ett genomförande, om än i reducerad skala, av en SM-vecka i sommar men i rådande situation har vi inget annat val än att ställa in. SM-veckan är ett stort projekt som kräver lång framförhållning och nu är ovissheten för stor för att på ett ansvarsfullt sätt kunna genomföra ett så stort evenemang. Att behöva ställa in ytterligare en SM-vecka är ett mycket tungt beslut, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Det är nu andra gången som SM-veckan sommar i Halmstad ställs in på grund av coronapandemin. Förra året ställdes SM-veckan i Halmstad in men flyttades då fram ett år med förhoppningen om att kunna genomföra evenemanget. SM-veckan sommar i Halmstad skulle ha genomförts mellan den 30 juni och 6 juli 2021 med SM-tävlingar i drygt 30 olika idrotter.
– Att återigen ställa in SM-veckan är ett mycket smärtsamt, med ytterst välgrundat beslut. All den kraft och energi som lagts ned för att finna lösningar är fantastisk, något vi kommer ha god nytta av längre fram. Alla de lärdomar, relationer och kunskap som arbetats upp kommer vi att ta till vara på bästa sätt. Halmstad är och ska vara en självklar evenemangstad och jag hoppas och tror att vi snart kan välkomna Idrottssverige hit igen, säger Mattias Rossköld, kommundirektör, Halmstads kommun

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/sm-veckansommarihalmstadstallsinigen/

21-04-27 Streamify ingår ett 3-årigt avtal med Svenska RallyMästerskapen AB
Streamify har ingått ett treårigt avtal med Svenska RallyMästerkapen. Den stora rallypubliken kommer nu kunna följa olika deltävlingar live på webben genom Streamifys plattform.

Streamify har ingått ett treårigt avtal med Svenska RallyMästerkapen. Den stora rallypubliken kommer nu kunna följa olika deltävlingar live på webben genom Streamifys plattform. Intäkterna knutna till avtalet beror på användning och Streamify kan därför inte bedöma avtalets totala värde.
– Vi ser verkligen fram emot vårt samarbete med Rally-SM. Motorsporten är stor i hela världen så detta ger oss även bra möjligheter att nå internationella motorsportkunder, säger Johan Klitkou, vd för Streamify.
– Vår ambition är att detta ska hjälpa oss att utveckla Rally-sm, så att fler kan få fantastiska rallyupplevelser både fysiskt och digitalt, säger Anders Martinsson, vd för Svenska RallyMästerskapen.

21-04-27 Uråsa laddar för Asfalts-SM
Ikväll har det varit tävlingsmöte utanför Växjö. Planeringen av andra deltävling i Asfalts- SM är full igång vid gamla flygfältet i Uråsa. DRIVE VXO blir andra deltävlingen i Asfaltsmästerskapen 2021.
– Asfaltssträckan kommer att köras med två olika sträckningar innan det blir uppehåll och service. Därefter kör de tävlande en vända till med samma upplägg.

Tävlingen består således av totalt fyra specialsträckor på en total längd på 22 kilometer. Arrangören kommer att erbjuda shakedown på fredagskvällen för de som önskar, berättar Patrik Persson från Svenska Rallymästerskapen.

Andra deltävlingen av Asfalts-SM, DRIVE VXO, arrangeras lördagen den 19 juni.
21-04-22 SM-helg avslutar Asfaltsmästerskapet
Nya mästerskapet Asfalts-SM blir komplett när Tierps MK arrangeras 24 – 25 juli. Tävlingen inne på Tierps Arena kommer att köras två dagar, lördag och söndag, och blir således en dubbeltävling.

Tävlingskalender för Asfalts-SM 2021 ser ut som följer:
8 maj Uddevalla City Race, Uddevalla
5 juni Arrangör meddelas inom kort
19 juni DRIVE VXO, Växjö
24 – 25 juli Tierps Arena SM sprint, Tierp (dubbeltävling)
21-04-22 Nya grusarrangörer i SM
Till höstens Grus-SM har två nya arrangörer skrivit avtal med SRM. Tidigare planerade Årjäng 16 juli, har, i rådande situation, inte möjlighet att köra i publikfri form då tävlingen skulle vara i samband med ”Hästkrafthelgen”. Ersättaren blir Mästarmötet, samma datum, i Millebygden och specialsträcka på inhägnat område där ungdomsgruppen i Älmhults MK håller i värdskapet.

Karlskrona AK skulle stå som värd för finaltävlingen 16 oktober inom försvarets grindar. Militären behöver själv sin mark denna dag och motorklubben fick avsäga sig uppdraget som arrangör i år. Istället drar vi Grus-SM norröver…
– Västerås går in som arrangör på tidigare aviserat finaldatum i oktober, säger Patrik Persson från Svenska RallyMästerskapen.

Tävlingskalendern för Grus-SM 2021 ser ut som följer:
16 juli Mästarmötet, Älmhult
7 augusti, Hårdingen, Vara
21 augusti, Bergslagsrallyt, Ludvika
4 september Sigtunasprinten, Sigtuna
16 oktober, Rally Xplosion, Västerås
21-04-20 Uddevalla laddar för SM-premiär
Då rådande restriktioner håller i sig har arrangören BMK Uddevalla flyttat ut sin tävling utanför stadskärnan när tävlingen körs i publikfri form den 8 maj.
– Asfalts-SM premiären blir på en vägslinga som mäter strax över två kilometer och som körs två varv. Den kommer att köras i flera omgångar. För att säkerställa SMpremiären har man flyttat ut från stadskärnan, myndigheterna har krav på publikfritt, vilket är en omöjlighet i centrum. En seedning kommer att göras inför första kvalomgången och tider från denna ligger till grund för startordningen i omgång två och så vidare. Tillståndet har anlänt och anmälan görs via infiniteracing.se. Man arrangera en A-besiktning och förarsammanträdet blir inte fysiskt utan i skriftlig form till de tävlande. Allt är förberett för att arrangera encovid-säker tävling. Vi hälsar våra tävlande varmt välkomna till oss, säger Thomas Borssén, tävlingsledare för SM-premiären i Uddevalla.

Finalomgången i Uddevalla genomförs bilklassvis där snabbaste totala kvaltid startar först i sin bilklass. För att SM-poäng ska utdelas måste alla omgångar samt finalen vara genomförd.
21-04-02 Asfalts-SM i Tierp 22-23 maj är inställt
Efter samtal och rekomendation med RF, Länstyrelsen,Smittskyddsläkare så har MK Tierp idag beslutat att på ett juridiskt hållbart sätt går det inte att genomföra en tävling nu.

Rallyutskottet, SM-promotorn och domarordförande är informerade.
– Vi vill tyvärr inte leta gråzoner som inte håller vid en anmälan mot arrangemanget tävlingsledaren riskerar fängelse eller böter och klubben en ekonomisk katastrof, säger Jörgen Joons, MK Tierp
21-03-14 Rosenlund Asfalts-SM ställs in
Smittspridningen ökar i region Jönköping och det är ansträngt läge på länets sjukhus. På grund av detta har regionens smittskyddsläkare lämnat tydliga råd till arrangören, Jönköpings MK, att inte arrangera tävlingen som samlar personer från andra regioner, som vanligtvis inte möts, till Jönköping under påskhelgen.

Tävlingsplatsen är på ett åkeri där möjligheten att komma intill enbart är under en storhelg.

Elitverksamhet ska bedrivas, men med rådande omständigheter, mycket stark uppmaning från regionens smittläkare, i samförstånd med SM-promotorn, rallyutskottet och domarordförande beslutas att tävlingen ställs in.
– Naturligtvis är det tråkigt för alla som har sett fram emot tävlingen men i detta läge är det viktigt att ta ansvar för våra tävlande och funktionärers hälsa. Vi har full förståelse för att man kan känna besvikelse inför detta besked men det är viktig att lyssna och ta till oss av regionens smittskyddsrestriktioner, säger Pia Thulin och Ann-Marie Nottemark från tävlingsledningen.

För tävlande som betalt in sin avgift ombeds kontakta am.nottemark@skickat.net
21-03-07 Rally Live levererar sändningarna till Rally-SM
SM-promotorn Svenska RallyMästerskapen AB har kommit överens med produktionsbolaget Rally Live om ett löpande avtal gällande mediaproduktionerna från samtliga deltävlingar i de tre SM-serierna från 2021 och framåt. Rally Live är ett produktionsbolag specialiserat på radio- och tv-sändningar från rallytävlingar, och har sedan 2014 sänt ett hundratal tävlingar runt om i Sverige, och ansvarat för den populära Rallyradion från SM samt produktion av SM-magasinet sedan 2014. Detta fortsätter nu när Svenska RallyMästerskapen AB tar över ansvaret för Rally-SM.

Varje SM-tävling följer tiotusentals svenskar tävlingarna genom de livesända radiosändningarna, där Rally Lives kunniga reportrar ger direktrapporter från sträckmålen, livstider, info och kuriosa med en gnutta humor och glimten i ögat. Ett koncept som blivit oerhört populärt bland rallypubliken. Från Svenska RallyMästerskapens tre SM, Asfalt-SM, Grus-SM och Traditionella-SM, kommer Rally Live finnas på plats samtliga tävlingar och sända rallyradio samt efter tävlingen leverera ett TV-magasin från tävlingen. Dessutom kommer Rally Live att producera live-tv från samtliga tävlingar i Asfalt-SM, som startar på påskdagen i Jönköping.
– Det känns oerhört kul och hedrande att få fortsätta vårt långa arbete med Rally-SM över de kommande åren. Vi ser mycket fram mot att fortsätta ta förare, kartläsare och team på pulsen och leverera all spännande action mästerskapen bjuder på till alla lyssnare och tittare som följer tävlingarna runt om i världen. Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med personerna inom Svenska RallyMästerskapen och ser mycket fram mot att få vara med och fortsätta utveckla SM-serierna. Att vi även kommer få möjlighet att sända live-tv ska bli oerhört roligt, inte minst för att i dessa pandemitider ta tävlingen hem till folks tv-soffor när publik tyvärr inte får vara ute på tävlingarna. Vi längtar till att dra igång i Jönköping i april, säger Sebastian Bourghardt från Rally Live.
– Vi är mycket nöjda med att avtalet med Rally Live har skrivits till våra tre mästerskap, traditionella Rally-SM, Asfalts-SM och Grus-SM, säger Sara Mejving Svenska RallyMästerskapen AB.

Premiär för Rally-SM blir det 4 april i Jönköping, mer info på rallysm.se
21-02-24 Högt tryck på förtursanmälan till Asfalts-SM
Den 7 februari på eftermiddagen släpptes möjligheten att förtursanmäla sig till Asfalts-SM.
– Vi fick in 46 anmälda första dagen så intresset är stort. Vi hade planerat att ha anmälan öppen i två veckor men fick stänga den mycket tidigare. För att säkerställa en relevant lista kommer vi att publicera vilka som anmält sig när betalningen är gjord av samtliga. Förtursanmälan gäller som garanterad start i Asfalts-SM deltävlingarna men som tävlande måste man även anmälan sig ”som vanligt” till arrangören, säger Patrik Persson från Svenska RallyMästerskapen.

Mer information om hur betalningen till förtursanmälan ska ske finns på rallysm.se och under förtursanmälan.

Imorgon öppnar Jönköpings MK sin anmälan till Asfalts-SM premiären den 4 april.

Arrangören har plats för 150 startande.
Tävlingen är publikfri och körs på inhägnat område.
21-02-19 Säffle flyttar till 2022 – dubbla SM-tävlingar i Tierp
Utifrån det rådande osäkra läget väljer Säffle MC att inte medverka i årets Asfalts-SM. Anledningen till att organisationen har fattat detta beslut är att SM-promotorn vill redan nu kunna säkerställa en full SM-serie för de tävlande och Seffle City Motor Challenge inte kan medverka utifrån de förutsättningarna.
– Vi har full förståelse att Svenska RallyMästerskapen vill ha allting klart nu. För att kunna genomföra en SM-deltävling i nuläget krävs att det genomförs som ett publikfritt arrangemang på inhägnat område och de möjligheterna har vi inte då vår tävling och sträcka var tänkt som en stor folkfest som alla ska kunna ta del av, säger Fredrik Erixon i Säffle MC.
– Att hoppas att vaccineringen ska ta fart och att restriktionerna ska kunna lättas till den 5 juni ser tyvärr mörkt ut, så därför är det bättre för allas skull att intebinda upp sig på en SM-deltävling som vi sen inte kommer att kunna genomföra,menar Fredrik Erixon och fortsätter att tävlingsdatumet kommer att ligga kvar ifall något förändras, men om det blir tävling körs den utan SM-status.
– Vi tar nya tag mot 2022 och önskar Svenska RallyMästerskapen och de andra arrangörerna stort lycka till, avrundar Fredrik från Säffle MC.

Tierp, ersätter Säffle, och blir dubbelarrangör den 22 – 23 maj.

Asfalts-SM 2021
4 april Jönköping
8 maj Uddevalla
22 – 23 maj Tierp (två tävlingsdagar)
19 juni Växjö
21-02-06 Ny finalarrangör i Asfalts-SM
Från början planerades finaltävlingen i anslutning till SM-veckan i Halmstad i juli månad.
– Vi kommer att lägga finaltävlingen av Asfalts-SM i Växjö. Datumet, som inte krockar med SM-veckan, blir något tidigare, den 19 juni 2021. Tävlingen kommer att köras på inhägnat område inne på flygfältet i Uråsa utanför Växjö, säger Patrik Persson från Svenska RallyMästerskapen och nämner att tävlingen kommer attheta DRIVE VXO Asfalt SM-final.

Asfalts-SM kalendern: 4 april Jönköping, 8 maj Uddevalla, 22 maj Tierp, 5 juni Säffle och avslutningsvis Växjö 19 juni.
– Imorgon kväll öppnar förtursanmälan till Asfalts-SM. Där finns möjlighet att anmäla sig till hela mästerskapet. 50 platser finns och förtursanmälan är öppen till 21 februari. Förtursanmälan gäller garanterat plats till ovan tävlingar i Asfalts-SM, men som tävlande måste du även anmäla dig ”som vanligt” till arrangören också, berättar Sara Mejving från Svenska RallyMästerskapen.

Förtursanmälan och mer information finns på rallysm.se.
21-02-05 Snart är det SM-premiär i Jönköping – Rosenlunds Asfalts-SM
Snart publiceras inbjudan till Jönköpings MK deltävling i Asfalts-SM. Tävlingen kommer att gå i industriområdet söder om Jönköping under påskdagen. Med tanke på åkeriet, som tävlingsplatsen är vid, har datumet justerats.
– Det passade åkeriet bättre att låna deras anläggning under söndagen istället. Vi har fått godkänt av förbundet och SRM att tidigarelägga en dag. Tävlingen går söndagen den 4 april som är påskdagen i år. Vi kommer att köra tre omgångar med en totallängd på strax över 1,2 mil. Service, anmälan och HQ är beläget rakt över europavägen – på AD:s centrallager, berättar tävlingsledarna Pia Thulin och Ann-Marie Nottemark som hälsar landets asfaltsspecialister välkomna till fartfylld söndag.

Tävlingen är inom inhägnat område, och ingen publik tillåts. Rosenlunds Asfalts-SM kommer att webbsändas så att rallypubliken kan följa den spännande SM-premiären.
21-02-03 Viruset försvann inte när nya året tog vid…
Pandemin och landets vaccinationstakt gör att Svenska RallyMästerskapen arrangerar, i samråd med förbundet, traditionella rally-SM under sju intensiva veckor i höst. Den förändrade tävlingskalender ser ut som följer:

Traditionella Rally-SM 2021
14 augusti Killingen Kil
27 - 28 augusti SydSvenska Rallyt Älmhult
10 - 11 september Snapphanerallyt Hässleholm
24 - 25 september Göhlins Skilling 500 Klevshult

– Som restriktionerna ser ut just nu, de starka signalerna förbundet lämnat samt myndigheters nationella samsyn gällande tillståndshantering gör att vårt traditionella rally-SM, som körs utanför inhägnat område, kommer att genomföras efter sommaren.
– Elitverksamhet ska fortgå men samtidigt tar vi ett ansvar för våra tävlande, funktionärer och vår härliga rallypublik genom att flytta fram årets försommartävlingar till hösten, säger Anders Martinsson vd för Svenska RallyMästerskapen AB.

Fotnot: Sigtuna Grus-SM har varit behjälplig i tidigareläggning av sin tävling för att bereda plats till traditionella rally-SM. Nytt datum för Sigtuna är 4 september 2021.
21-02-01 Rally Live levererar populära Rallyradion från MAS Mästerskapet
Till 2021 lanserar arrangörsföreningen MAS, Motorarrangörerna i Sverige, en ny rikstäckande rallyserie vid namn MAS Mästerskapet. Nu står det klart att samtliga deltävlingar i serien kommer direktsändas i rallyradion av produktionsbolaget Rally Live. MAS och Rally Live har sedan tidigare ett långt samarbete, där Rally Live stod för radio-och tv-sändningar för Rally-SM de 5 säsonger MAS promotor till SM-serien. Ett samarbete som nu fortsätter med det nyinstiftade MAS Mästerskapet.
– Det ska bli väldigt kul att få fortsätta vårt långa och framgångsrika samarbete med MAS, och det ska bli jättekul att få bevaka deras fantastiska tävlingar i våra radiosändningar under 2021. MAS har ett spännande upplägg på sin serie, och jag tror intresset kommer vara stort både för att vara med och tävla och lyssna på tävlingarna i radion, säger programledaren Sebastian Bourghardt från Rally Live.

Premiär för mästerskapen blir den 6 mars med Jämtnatta i Östersund. Mer info finns på facebook: https://www.facebook.com/Masmasterskapet/

21-01-20 Sprint blir Grus och Asfalt
När Svenska RallyMästerskapen signade avtal med SBF gjordes det för tre mästerskap, ett traditionellt och två nya unika mästerskap.
– Vi fick inte använda namnet sprintmästerskap då Riksidrottsförbundet och SBF fann detta namn tillhöra SM-veckan. Nya enkla namn till våra två mästerskap togs fram och har nu blivit godkända, säger Jocke Berg från Svenska RallyMästerskapen AB.

Alltså fortfarande tre mästerskap. Förutom det traditionella Rally-SM kommer nu de nya namnen att vara Asfalts-SM och Grus-SM. Regeltexten ska snart vara uppdaterad i rätt namn samt SRM:s övriga trycksaker.